Advertenties

Politieke markt voor aspirant raadsleden

image

Donderdagavond 8 juni organiseert gemeente Medemblik in de lobby voor de raadszaal een ‘politieke markt’ voor inwoners die interesse hebben in het raadslidmaatschap. Burgemeester Frank Streng opent de avond gevolgd door informatie over de weg van inwoner naar gekozen raadslid.

Lees verder

Advertenties

Stukken oriënterende commissies gemeenteraad Medemblik

Wognum – 13 april worden weer commissievergaderingen gehouden. De stukken voor deze oriënterende commissies zijn gepubliceerd:

Commissie B&M d.d. 13 april
Commissie Ruimte d.d. 13 april     
Commissie Samenleving d.d. 13 april

PvdA Medemblik dient motie in ter bestrijding van kinderarmoede

imageIn Nederland groeien meer dan 400.000 kinderen op in armoede, in de gemeente Medemblik waren dat in 2016 ruim 850 kinderen. Dat betekent dat er kinderen zijn die zonder ontbijt naar school gaan, hun verjaardag niet kunnen vieren, geen sport of muziekles hebben of waarvan mogelijk de ziektekostenverzekering niet goed geregeld is.

De PvdA wil zorgen dat dit opgelost wordt. Het is nu tijd om álle kinderen te bereiken. Ook uit gezinnen die niet zo snel om hulp zullen vragen. Dit jaar is er landelijk dankzij de PvdA 100 miljoen extra uitgetrokken voor de bestrijding van kinderarmoede.

Lees verder

Provinciale Staten stemmen – ondanks hevige protesten en gebrek aan draagvlak – in met Windpark Westfrisia

image

imageOndanks het ontbreken van draagvlak onder de bevolking, de vele protesten en acties van de bevolking van Zwaagdijk Oost/West en Westwoud, het standpunt van de gemeente en gemeenteraad van Medemblik, de aparte regels voor dit project hebben Provinciale Staten gisteren toch besloten in te stemmen met het Windpark Westfrisia  langs de N302 aan de kant van Zwaagdijk.

imageTijdens de behandeling van dit agendapunt werd van de zijde van de SP vergeefs nog een voorstel gedaan de windturbines in het Westelijk havengebied van Amsterdam te plaatsen. Marnix Bruggeman zei daarover: “In Amsterdam zitten ze daarom te springen…” Het mocht niet baten, van de zijde van het college en van de overige fracties werd het voorstel (motie) niet opgepakt.

image

imageEen aantal Statenfracties probeerden tijdens de behandeling nog uit te leggen waarom men heeft ingestemd. Andere fracties gebruiken daarvoor eigen social media in een poging nog enig begrip te kunnen krijgen voor hun standpunten…

Dreigingen en chantage
Saillant detail was het voorval dat het kerkbestuur Westwoud / Zwaagdijk – als eigenaar van een stuk grond waar de 5 windturbines moeten komen te staan – zich enorm onder druk gesteld voelde door een aanzegging van de tegenpartij een mogelijke schadeclaim van enorme omvang (“miljoenen euro’s”)t e ontvangen als er niet zou worden meegewerkt en getekend.

Lees verder

Wethouder Fit belooft raad beterschap – Motie van afkeuring geen meerderheid

inputWognum | APB – Wethouder Fit kan aanblijven maar duidelijk is wel dat de raad een dikke streep heeft getrokken. De motie van afkeuring aan het adres van wethouder Fit haalde geen meerderheid in de raad. Had de oppositie daar een motie van treurnis van gemaakt dan had zelfs Fits eigen partij, Gemeente Belangen, meegestemd.

Voorganger
Des te harder moet de boodschap bij wethouder Fit zijn aangekomen hoewel zij in eerste termijn nog de schuld legde bij anderen, waaronder haar voorganger. Dát kwam Fit op nog een verwijt te staan. Deze opmerking werd Fit kwalijk genomen door Mark Raat (VVD) die namens de VVD, PvdA, PWF, PWF, CU en GroenLinks de motie van afkeuring had voorgelezen. Fit moest opnieuw het boetekleed aantrekken en nam haar worden daarop weer terug.

Lees verder

Raad: Minder bemoeienis Provincie bij RO-zaken

image
Wognum | APB – Een meerderheid van de gemeenteraad was het een met een motie van het CDA waarin wordt de Provincie wordt aangegeven zich meer op hoofdpunten ruimtelijke orde-zaken te beoordelen en niet op allerlei details.

Arie Schouten, die namens het CDA de motie indiende kon de raad nog aangegeven dat een zelfde motie ook buiten de gemeente Medemblik wordt besproken en in een aantal gevallen is aangenomen.

Lees verder

Raad verdeeld over overschot van € 550.000 aan WMO-gelden

image  Wognum | APB – De raad was vanavond verdeeld over hoe de WMO wordt uitgevoerd nu er circa € 550.000,- is overgebleven over 2015. De motie van de fracties van GroenLinks, PvdA, BAMM, PW201 en PWF om eens te gaan kijken bij de buurgemeenten haalde het niet in de raad.

Met de motie beoogde de indieners dat er gekeken wordt bij Stede Broeck, Enkhuizen en Drechterland (SED-gemeenten). Professionals zouden hebben aangegeven dat de beoordeling van WMO-aanvragen in Medemblik strenger is dan in de SED-gemeenten. Voor de VVD, CU, D66, GB en het CDA was dat geen aanleiding om de motie te steunen waardoor het met 19 tegen en 6 voor werd verworpen.

Lees verder