Corina Sas Fotografie: Zicht vanaf de dijk: Hollandser kan het haast niet!

Zicht vanaf de dijk: Hollandser kan het haast niet!

Je raakt niet uitgekeken vanaf de West Friese Omringdijk, aan de ene kant een grote plas water, aan de andere kant het landelijke landschap. Voor ons, die er wonen “zo gewoon”. Ondanks dat “gewoon” is het uitzicht altijd weer verrassend! 

Op de foto zijn de koeien hard  aan het werk voor de productie van melk: ze smullen van het malse groene gras en een aantal liggen al te herkauwen. Het is voorjaar, het blad aan de bomen kleurt de takken een beetje groen. De rode en oranje tulpen staan in bloei. Ze lopen als strepen van links naar rechts over de foto. In de verte staat een molen en wanneer je goed kijkt staan er tussen de huizen ook enkele boerderijen.

Lees verder

Corina Sas Fotografie: Onder aan de dijk

3 maart 2018

Onder aan de dijk

Om deze foto te maken ben ik de Oosterdijk afgedaald en heb ik gelopen door bosschages en drassige grond tot aan het riet. Deze plek had ik al eens eerder bezocht maar toen was het IJsselmeer bevroren en waren er ijssculpturen langs de kustlijn van het IJsselmeer. Dit was bijna op dezelfde datum, alleen een jaar eerder.  Op deze foto  kijk je over het riet naar de vuurtoren De Ven, die trots en vier onder aan de Oosterdijk staat, precies in de bocht. Zodat de schippers zich hierop konden oriënteren en zo de weg wisten over de woelige baren van de voormalige Zuiderzee en later het IJsselmeer.

Lees verder

Corina Sas Fotografie: Maartse Buien

Maartse buien

De dagen worden langer en de temperatuur wordt steeds aangenamer. Het zonnetje schijnt en lokt ons naar buiten. Er wordt in de tuin gewerkt en de eerste aardappelen zijn al gepoot en de eerste bloemkoolplantjes staan ook al in de polder in mooie rijen in de klei. 

Op de foto is het slootje langs de dijk netjes schoongemaakt voor goede doorstroming van het water. Het gras ziet er sappig groen uit met vele molshopen. De mollen komen meer naar de oppervlaktes, want februari-april is de paartijd. De mannetjes gaan op zoek naar de vrouwtjes en verlaten hun territorium en graven lange mollenritten totdat ze een vrouwtje hebben gevonden.

De zon probeert door de kieren van de wolkengordijnen te schijnen, je voelt de warmte. Zie je de weerspiegeling in het kleine slootje? Het ene “gordijn” is wat zwaarder dan de ander en die zal ongetwijfeld wel ergens wat regen of zelfs hagel laten vallen.

Ja, het zijn de maartse buien die beduien dat de zomer aan komt kruien.

Foto gemaakt 5 maart 2023.

Corina Sas

Corina Sas Fotografie: Ik kijk ernaar uit!

Corina Sas Fotografie: Ik kijk ernaar uit!

Ik kijk ernaar uit!

Een zondagochtend in april. Er hangt mist in de polder. Toch besluit ik om even de polder in te gaan om te kijken of dat wat oplevert wat foto’s betreft. Rond 8.00 uur stap ik in de auto en ver hoef ik er niet voor te rijden. Ik stop bij een geel/rood tulpenveld, het bekende kleuren pallet van de tulpen. Het is rustig in de polder op een fietser en een aantal vogels na. Flarden mist hangt boven de tulpen. Dat belemmert wel het vergezicht, maar maakt de foto wel wat mysterieus. De mist die bij de bomenrij hangt, loopt als een balk langs de bomen waar je mooi onderdoor kunt kijken. Daar en tegen is de mist in de verte juist weer lager. Zie je de eenzame rode tulp tussen de gele? Een dwaling, noemen ze dat.

De zon komt langzaam op en weldra zal de mist verdwenen zijn. Gezien de blauwe lucht belooft het een mooie dag te worden.

Mooi, straks weer: de bloeiende bollenvelden die als een kleurige deken over de zwarte klei in de polder zal liggen. Ik kijk er al naar uit, jij ook? 

Foto gemaakt 18 april 2021

Corina Sas

Vergaderingen raadscommissies 2 en 6 februari en themabijeenkomst Recycletarief 9 februari

In de eerste helft van de maand februari komen/komt de raadscommissies/raad diverse keren bijeen voor reguliere raadscommissievergaderingen en een themabijeenkomst. In zoverre deze bijeenkomsten openbaar zijn kan men de vergadering in persoon bijwonen dan wel via internet volgen.


Raadscommissie Ruimte / Samenleving | 2 februari 2023 | Aanvang 19.00 uur

Twee van de onderwerpen die behandeld worden zijn:

  • Verkoop gemaal Stichting Oud-Andijk (pfh. D. Straat) – 19:45

Stichting Oud-Andijk kan het gemaal niet langer onderhouden waardoor verkoop onvermijdelijk is.

De raad wordt voorgesteld toestemming te verlenen voor de verkoop van het (voormalige) gemaal door de Stichting Oud-Andijk en goedkeuring te verlenen aan de door de Stichting Oud-Andijk benoemde besteding en begroting van de verkoopopbrengst van het (voormalige) gemaal.

Lees verder

Corina Sas Fotografie: Weet je nog?

Weet je nog?

Weet je nog die winter van 2021? Die begon met een sneeuwstorm die bijna een dag duurde? Dat de kinderen met een stukplastic of slee de dijk af kon glijden? En dat later in de week de harde wind de kust van het IJsselmeer veranderde in mooie ijssculpturen? En dat we toen ook  de ijzers konden aanbinden om te gaan schaatsen, zelfs op het IJsselmeer? Dat begon op  7 februari en eindigde op 14 februari. Daarna kwam er dooi, maar dat betekende niet dat de pret afgelopen was: het ijs smolt en grote ijsschotsen dreven naar de kustlijn van het IJssel- en Markermeer en begon zich op te stapelen: kruiend ijs. Dit leverde uiteraard ook mooie plaatjes op.

Dit plaatje is gemaakt achter de dijk, bij De Vooroever, aan het einde van de dag. Wij konden het die dag niet laten om ook daar nog even te kijken. Het was rond half zes, de zon was al bijna onder, de schemering viel in. De horizon kleurde geel/oranje en de schaduw van de bomen vormden blauwe schaduwen op het ijs. Het lijkt zelfs alsof de laatste zonnestralen het ijs bijna roze kleurde. De schaatser wilde snel naar huis! Dat is maar goed ook want hoe nietig ben je toch, zo op die ijsvlakte van het IJsselmeer.

Foto gemaakt 13 februari 2021

Corina Sas

Inloopbijeenkomst in Dorpshuis Centrum over de Wieringerhoek – dinsdag 17 januari

Op dinsdag 17 januari 2023 wordt in Dorpshuis Centrum – Sportlaan 1, 1619 XE, Andijk. Van 19.30 uur tot 21.30 uur een informatiebijeenkomst gehouden in het kader van de Wieringerhoek, er is een notulist aanwezig waarbij u een mondelinge zienswijze kunt indienen.

De Dorpsraad Andijk heeft in een eerder stadium aangegeven zich te kunnen vinden in de locatie van de noodzakelijke klimaatbuffer in het IJsselmeer in het gebied tussen PWN in Andjk en Enkhuizen zoals aangegeven op de kaart hierboven (grote rode kader). De aanvankelijk geprojecteerde eilandjes voor de kust van Andijk (tussen PWN en Wervershoof) zijn van de baan en zijn ‘verhuisd’ naar het gebied bij de Wieringermeer (kleine rode kader).

Mogelijkheden om een zienswijze in te dienen

Tijdens de terinzagelegging, dus van vrijdag 16 december 2022 tot en met donderdag 26 januari 2023, kunt u op onderstaande manieren een zienswijze indienen over de documenten. (lees hieronder hoe je dat kunt doen en waarover)

Lees verder

Andijk sterkst groeiende kern

Aantal inwoners gemeente Medemblik gegroeid in 2022

Op 1 januari van dit jaar telde onze gemeente 46.045 inwoners. Andijk is met 131 nieuwe bewoners de grootste groeier, gevolgd door Medemblik met 99. Bijna kleinste kern Zwaagdijk-West eindigt 2022 met 27 inwoners meer. Het totaal aantal inwoners is toegenomen met 592 ten opzichte van 01-01-2022 (groei in 2021: 258).

Andijk is de 3de kern in deze gemeente,maar kennelijk is het goed toeven in het meest uitgestrekste IJsselmeerdorp!!

Bron Gemeente Medemblik

Corina Sas Fotografie: Het lijkt wel een winkelcentrum

Het lijkt wel een winkelcentrum

Wat een licht zo ’s morgens vroeg en wat een drukte met verkeer. Het lijkt wel een winkelcentrum met een boulevard. Een zwarte vogel lijkt plotseling op te vliegen. In de verte zie je een groot verlicht plein. 

Niets in minder waar: het is druk met verkeer in de polder. Fietsers, brommers, auto’s en vrachtwagens gaan voorbij. Het wordt al licht en men begint zich te verplaatsen van en naar het werk. Voor sommigen is de dienst  voorbij, voor anderen moet het werk straks beginnen. 

Het gebouw is een kassencomplex waar het licht brandt voor de groei van de planten. Dat licht weerkaatst tegen de wolken. En de lichtjes in de verte is geen groot verlicht plein maar een rotonde. Die lichtjes spiegelen mooi in het water van de sloot.  Als je goed kijkt komt er van links ook nog een vliegtuig aan. Op de voorgrond zijn er ook lichtjes op het water: een weerkaatsing van het licht uit de koplampen van …? De zwarte vogel is een vliegtuigje, het is een herdenkingspaal. Hier is een bommenwerper in de Tweede Wereldoorlog neergestort. Er zijn vele van deze herdenkingspalen in het West Friese landschap neergezet om de slachtoffers die voor ons hebben gestreden niet te vergeten: de sporen van de luchtoorlog.

Nee, dit is geen winkelcentrum maar het begin van een doordeweekse dag in de polder.

Foto gemaakt 30 januari 2018.

Corina Sas

Morgenavond buigt raadscommissie over Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan – Dorpsraad kritisch over plan

Op de agenda van de raadscommissievergadering van morgen staat o.a. het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan van de gemeente Medemblik, het GVVP zoals het wordt afgekort.

Het huidige verkeerbeleidsplan is verouderd en tevens zijn er lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen die aanleiding geven het beleid te herzien, schrijft het College van B&W aan de raad. De raad wordt voorgesteld het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2022 vast te stellen.

Dorpsraad kritisch over plan

Uiteraard heeft de Dorpsraad Andijk het GVVP bekeken en komt tot de conclusie dat er nog veel aan hapert. Zo komen bepaalde zaken die met het ambtelijk apparaat zijn besproken niet in het plan terug wat nu behandeld wordt. Een van de belangrijkste onderwerpen wat Andijk aangaat is de Kleingouw. De dorpsraad raadt de raad aan dit plan niet in deze toestand aan te nemen.

Lees verder

Corina Sas Fotografie: Een nieuwe dag!

Een nieuwe dag!

Op de foto is de dag net begonnen, de zon klimt langzaam omhoog boven de laaghangende mist. Op de voorgrond een soort van steigertje met hekken, om aan te geven dat je voorzichtig moet zijn. je kunt er wel tussendoor om er, vanaf de steiger, te gaan vissen. Verder in het land staat een hek die de grens aangeeft: tot hier en niet verder. Als je goed kijkt kan dat hek wel open! De zon klimt verder omhoog en de zonnestralen verwarmen de koude vochtige lucht, je voelt de warmte. 

We zitten nu aan het begin van een nieuw jaar, iedere dag  wordt het een beetje langer licht. Wat zal dit jaar ons brengen? En wat brengt ons de nieuwe dag? Net als bij dit plaatje zal het niet altijd gaan zoals men zal denken of wensen. Maar er zullen ook genoeg dagen zijn met veel licht en warmte. Bij deze foto wens ik jullie voor het komende jaar: vele mooie en fijne dagen met vele gelukkige momenten!

Voor nu een fijne dag!!

Foto gemaakt 18 oktober 2022

Corina Sas

Gelukkig Nieuw(s)jaar!

Je kerstboom milieuvriendelijk en kosteloos laten versnipperen door de buitendienst van de gemeente Medemblik

Je kerstboom milieuvriendelijk en kosteloos laten versnipperen door de buitendienst van de gemeente Medemblik

De feestdagen zijn voorbij als de kalender 2 januari aangeeft, we gaan dan weer naar het ‘gewone’ leven van alledag! Zo wil je van de kerstboom af! Je kunt dat op een milieuvriendelijke manier bij de gemeente kwijt. De buitendienst versnippert je kerstboom kosteloos.

Woensdag 11 januari inleveren

Op woensdagmiddag 11 januari kunt u uw boom inleveren. Kinderen krijgen voor iedere boom €0,50.

Hieronder vindt u een overzicht van de plaatsen en de locaties waar u de boom kunt inleveren:

Lees verder

Corina Sas Fotografie: Mooi licht!

Mooi licht!

De kerstnachtdienst, de geboorte van Jezus, wordt overal uitbundig gevierd. Een mooie gelegenheid om op pad te gaan. Want als je geluk hebt dan zitten er in sommige kerken glas in loodramen waar het licht mooi doorheen kan schijnen. En dat is mooi om op de gevoelige plaat vast te leggen.Ook in de gereformeerde kerk aan de Middenweg in Andijk werd er een kerstnachtdienst gehouden. Het was het stil op straat. Een enkele auto reed voorbij en af en toe kwam er een wandelaar langs die de hond uitliet.

Lees verder

Corina Sas Fotografie: Groepjes op het ijs

Een week winter met pittige vorst, zal het? Het was best spannend of men in het aankomende weekend kon schaatsen. En ja hoor, de vlag hing uit bij de ijsbaan en de media deed de rest: we konden SCHAATSEN!!

Vele begaven zich naar de ijsbaan om weer de eerste rondjes op natuurijs te rijden. Sommige bonden voor het eerst de ijzers onder, om dan al krabbelend op het ijs de eerste slagen te nemen. Muziek klonk uit de luidsprekers en menig kindje werd  na een uitglijder even getroost door hun ouder, maar gingen daarna weer met goede moed het ijs op.

Lees verder

Locatieonderzoek huisvesting buitenlandse werknemers afgerond

De voorkeurslocaties in West-Friesland

Locatieonderzoek huisvesting buitenlandse werknemers afgerond

De groeiende economie in Westfriesland vraagt om extra tijdelijke arbeidskrachten. Deze zijn niet allemaal in onze regio te vinden. Ondernemers trekken steeds vaker arbeidskrachten aan van buiten de regio. De regio Westfriesland en haar partners werken nauw samen om deze buitenlandse werknemers onderdak te brengen. Het huisvesten van deze werknemers is een ingewikkelde taak. Voor de regio zijn buitenlandse werknemers onmisbaar. Steeds meer ondernemers en bedrijfstakken hebben te maken met grote personeelstekorten. Hierdoor zijn ze afhankelijk van buitenlandse werknemers. Het is nodig om geschikte woonruimtes te vinden. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het zoeken naar huisvesting andere woningzoekenden niet in de weg staat. 

Lees verder

Corina Sas Fotografie: Als je naar deze plaatjes kijkt

Als je naar deze plaatjes kijkt

Het oudste buurtje op Andijk is “Het Buurtje” met de Buurtjeskerk uit 1667. Als het donker is en de lantaarns zijn aan, en je loopt daar over het smalle straatje dan lijkt het alsof je je in de jaren waant, dat in het bezit hebben van een auto een uitzondering was. Zo heb je in Andijk meer van dit soort buurtjes met straatjes waar net, of net niet, een auto in kan rijden.

Lees verder

Betoverende kerstmuziek uit alle windstreken op tweede kerstdag

Merain speelt op tweede kerstdag in het sfeervolle Groene Kerkje in Lambertschaag ‘A Celtic and Colourful Christmas’. De mooiste kerstmuziek uit o.a. Ierland, Duitsland, Frankrijk, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten én ook uit Zweden, het bosrijke winterwonderland van Niels Holgersson en Pippi.

Lees verder

Corina Sas Fotografie: Hier staat ie dan in de mist

Hier staat ie dan in de mist

Hier staat ie dan, de vuurtoren ‘De Ven” aan de Oosterdijk, midden in de mist. De vuurtoren die werd gebouwd in 1700. En diende als lichtbaken voor schepen, zodat men wist dat men op de goede weg was. Destijds om de route van de Waddenzee naar Amsterdam te markeren. Dat hoeft  niet meer,  men heeft daar allang ander apparatuur voor uitgevonden. De vuurtoren is sinds 1966 een rijksmonument.

“De Ven” staat er na een opknapperiode weer mooi bij: keurig strak in het witte pak met rode hoed!

Lees verder

MVO-netwerk event over inclusief ondernemen – Twee nieuwe MVO Proud Partners

Op foto vlnr; Julien Ultanur en Milena Appelman (Fūdo sushi), Aard van der Gaag (project ‘Op naar de 100.000 banen’), Linda Ensing en Richard Spil (Castilo meubelmakers) – Foto Michel Heerkens fotografie

MVO-netwerk event over inclusief ondernemenTwee nieuwe MVO Proud Partners

Als afsluiting van de Maand van de 1000 voorbeelden, organiseerde WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN) op 1 december een MVO-netwerkbijeenkomst over de inclusieve arbeidsmarkt. Om hiermee werkgevers te inspireren en activeren inclusief te ondernemen. Fūdo (sushi) uit Zwaag en Castilo meubelmakers uit Opmeer ontvingen deze middag het MVO Proud Partner schildje. Deze werkgevers hebben bewezen een sociaal hart te hebben: ze bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans.

Lees verder

Corina Sas Fotografie: Geen hand voor de ogen kunnen zien

Geen hand voor de ogen kunnen zien

Je bedenkt het wel om met mistig weer naar buiten te gaan: het kan  koud zijn tot op je botten. Maar voor fotografie kan het zeker mooie plaatjes opleveren.

Op deze foto’s is het  dichte mist. De foto met de bomen is gemaakt in de polder. Het fietspad slingert zich een weg door de mist. In de verte zie je nog een hek in het land staan. De bomen tekenen zwart af tegen de grijze omgeving.

De andere foto is van een steigertje wat staat in een soort van haventje achter de dijk. Daar kun je vanaf springen of zelfs misschien vanaf duiken, zo het IJsselmeer in. Bij het zien van deze foto zal je dit wel laten. Je krijgt het al koud, bij die gedachte. Toch zal menigeen in de zomer hier op deze plek gezellige mooie dagen beleven. Nu ligt het er verlaten bij.

We moeten nog even wachten tot we lange zomerse dagen hebben om daar aan het het IJsselmeer heerlijk te kunnen vertoeven, of  tot we in de polder mooie fietstochten kunnen maken met mooie uitzichten. Bij het maken van deze foto’s kon je bij wijze van spreken “geen hand voor de ogen zien” van de mist. Snel naar huis, want het is koud!

Foto’s gemaakt 15 januari 2022

Corina Sas

Corina Sas Fotografie: Spiegeling: wat is realiteit?

Spiegeling: wat is realiteit?

Heb zo m’n vaste padje om boodschappen te gaan doen. Dat is via de polder en rij dan met de auto langs een sloot die uitmondt in een soort vijver. Gelukkig is het wel verbonden met de andere sloten door middel van duikers anders zou het water daar veel te hoog komen te staan. Helaas is de brug, aan de doorgaande weg, in de jaren 70 verdwenen. Het was die dag bewolkt en windstil en toen ik erlangs reed zag ik in dat water een heldere spiegeling van de het oude bouwers huisje en de bomen die er staan. Snel naar huis om de camera te pakken, dat kon nog wel eens leuk worden.

Lees verder

Oproep Dorpsraad Andijk: Bekijk het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en laat ons weten wat jij ervan vindt!


Voorblad van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan

Vaststellen Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Het huidige verkeerbeleidsplan is verouderd en tevens zijn er lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen die aanleiding geven het beleid te herzien. De gemeenteraad wordt door het college van B&W voorgesteld het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2022 vast te stellen.

Oproep inwoners

De Dorpsraad Andijk roept de inwoners van Andijk het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan te lezen en te beoordelen of de de plannen die het college voorstelt overeenkomen met jouw ideeën, bijvoorbeeld ten aanzien van de verkeersveiligheid, de snelheid en andere aspecten, maar ook voor wat het openbaar vervoer aangaat. “Laat het ons weten wat jij ervan vindt”, zegt Gerrit van Keulen van de Dorpsraad Andijk, “wij willen als dorpsraad de meningen van de inwoners verzamelen en onder de aandacht brengen van de gemeenteraad! We hebben nu al een aantal zaken gezien die niet voldoen aan datgene wat wij in de afgelopen jaren hebben ingebracht bij de gemeente op dit terrein. Daarom ons oproep aan de inwoners! Samen maken we er werk van!”

O.a de knelpunten zijn in kaart gebracht in onze gemeente

Reageer!

Je kunt je reactie kwijt door een mail te sturen naar dorpsraadandijk@gmail.com, zet in het onderwerp GVVP en zet in je mail ook jouw adres en GSM-nummer om eventueel contact met jou op te nemen!”

Doe dit wel vóór 1 december a.s., want op 8 december vindt de raadscommissie plaats en wordthet plan behandeld en zullen we tijdens deze vergadering mede namens degenen die hebben gereageerd in spreken”, aldus de voorzitter van de dorpsraad.

Je kunt hier het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan downloaden en inkijken. Lukt het jou niet dan kunnen we je een exemplaar per mail toesturen, stuur dan een mail naar ons met in het onderwerp: “GVVP”en zet in de mail dat je het wilt toegestuurd krijgen (alleen digitaal).

Uiteraard kun je zelf ook inspreken tijdens de commissievergadering die het plan behandeld als je dat wenst. Kijk voor meer informatie over “inspreken” de website van de gemeente Medemblik voor meer informatie hierover.

Corina Sas Fotografie: Foto’s intocht Sint Nicolaas in Andijk – Laatste Deel

ANDIJK | Het vierde en tevens laatste deel van de serie foto’s die Corina Sas maakte van de in- en optocht van Sint Nicolaas en zijn Pieten in Andijk.

Nou. nou, deze Piet heeft zich achter ’t petje verscholen…
Grote auto’s kunnen meer cadeau’s meenemen…

Hieronder nog meer foto’s!

Lees verder

Corina Sas Fotografie: Foto’s intocht Sint Nicolaas in Andijk – Deel II

ANDIJK | Het tweede deel van de serie foto’s die Corina Sas maakte van de in- en optocht van Sint Nicolaas en zijn Pieten in Andijk

De stoet zet zich in beweging en wordt steeds langer, en …
…langer…

Hieronder nog meer foto’s!

Lees verder

Corina Sas Fotografie: Foto’s intocht Sint Nicolaas in Andijk – Deel I

Intocht Sint Nicolaas en zijn Pieten

ANDIJK | Corina Sas maakte deze serie van foto’s van de intocht van Sint Nicolaas en zijn Pieten in Andijk op zaterdag 12 november. Corina volgde de stoet van Sint en Pieten met de verlichte voertuigen op de voet en fotografeerde de kleine en de grote kinderen die langs de route stonden hen hartelijk welkom heetten in het dorp. Vandaag Deel I, morgen en de dagen daaropvolgend publiceren wij telkens een reeks foto’s…

De Goedheiligman zette zaterdag 12 november voet op Andijker bodem en was verheugd weer terug te zijn in het meest uitgestrekte West-Friese IJsselmeerdorp dat wereldwijd bekend staat! “De kinderen mogen weer hun schoen zetten bij de kachel of verwarming! We zijn erg benieuwd naar de mooie tekeningen, en luisteren graag naar de liedjes die de kinderen zingen wat wij dan weer horen als we over de daken rijden, we hebben geen oordoppies nodig! Prachtig!”, lachte de als vanouds goedgemutste Sint.
De Fietspieten met hun verlichte fietsen aan het begin van de optocht! Een mooie optocht met heel veel lichtjes en sinterklaasmuziek van de enige echte Pietenband!

Kijk hieronder verder!

Lees verder

Vermiste Danny weer terecht

De politie vroeg gisteren uit te kijken naar Danny uit Andijk omdat hij als vermist was opgegeven. Inmiddels is de man in goede gezondheid aangetroffen aldus de politie en overgedragen aan goede zorgkader. De politie bedankt iedereen die heeft meegezocht.

Lees verder

BREKEND | VIDEO | SINT NICOLAAS IN ANDIJK GEARRIVEERD

Sinterklaas is aangekomen in Andijk! Het is weer zover, we naderen de feestmaand december en dan is het te doen gebruikelijk dat hij Andijk bezoekt, met veel Pieten, muziek, motoren en andere verlichte voertuigen! Filmpje © CAPAND

Zaterdag 12 november: Sinterklaasintocht in Andijk

Sinterklaasintocht in Andijk

Zijne eminentie Sint Nicolaas en zijn gevolg zullen zaterdag 12 november Andijk aandoen tijdens een intocht door het meest uitgestrekte IJsselmeerdorp dat wereldwijd bekend is. Dit keer is het een optocht die ergens aan de randen van het dorp begint door Plan Zuid trekt, een rondje maakt in Andijk Centrum, een omweg over de Beldersweg om eenmaal op de Kleingouw helemaal naar Andijk West te trekken, vervolgens langs de Dijkweg, de Molenweg inslaand om bij de Kleingouw naar Cultura te rijden.

De optocht begint om 17.00 uur plaatselijke tijd en eindigt circa 19.30 uur bij Cultura.

Sint Nicolaas laat kinderen vragen om hun lampion mee te nemen en aan Sint Nicolaas te laten zien: “Het lijkt mij erg mooi om al die lichtjes te zien van jullie lampionnen!”

Iedereen mag zijn/haar tuin versieren als je langs de route woont, zodat het weer een feestelijke gebeurtenis wordt zoals vorig jaar! “Dat zou prachtig zijn!”, laat Sinterklaas de redactie door de marifoon weten, want, zoals iedereen weet moet Sint Nicolaas nog eerst met de boot in Nederland komen! Hij is, zo meldt de Kustwacht, in de buurt van Rotterdam en moet nog flink gas geven wil hij op tijd in Nederland aankomen om dan na de landelijke intocht zo snel als mogelijk naar Andijk rijden!

Corina Sas Fotografie: Even twijfelde ik of ik wel zou gaan

Even twijfelde ik of ik wel zou gaan

Het was rond 17.00 uur dat de lucht wat begon te kleuren. Het was wat bewolkt maar de zon scheen ook af en toe. Toch besloot ik om op de fiets naar het stukje polder, wat achter mijn huis ligt, te gaan. Zette m’n fiets tegen een boom en loop gewapend met camera door de natte klei richting het hek. Er stopte een auto en een meneer stapte uit met zijn hond. De hond werd uitgelaten, en de meneer zag mij foto’s maken. Ook bij deze meneer ging toen de aandacht naar de lucht. En al gauw zag ik dat hij zijn mobieltje pakte om foto’s te maken: “het is een mooi gezicht als de zon op de onderkant van de wolken schijnt”, riep hij. Tijdens het fotograferen zag ik verderop een auto staan en ook daar stond een persoon foto’s te maken.

Zo stonden we met z’n drieën “op een rij” in de polder te kijken naar de lucht die veranderde van kleur. De zon was nauwelijks te zien en piepte nog wat door de wolken. Heb ook een van deze foto’s op de weersite “Buienrader” geplaatst en daar heeft iemand op gereageerd. Die schreef: Prachtig daar in Andijk!

Dat klinkt als muziek in de oren! We hebben hier in West-Friesland gelukkig nog de ruimte waar we op bepaalde plekken, de polder en vanaf de dijk, toch nog de horizon kunnen zien. Ook al verandert dit …

En ik maar twijfelen of ik die middag nog wel naar dit stukje polder zou gaan, wat voor mij zo dichtbij is.

Foto gemaakt 3 november 2022

Corina Sas

Schenk eens een ‘kop koffie’ aan een dorpsgenoot!

Schenk eens een ‘kop koffie’ aan een dorpsgenoot!

De Huiskamer van Andijk is een succesvol initiatief van de PCOB/KBO Andijk, de Zonnebloem Andijk, Samen Ouder Worden, de gemeente Medemblik en de Dorpsraad Andijk. De Huiskamer is een plaats van ontmoeting en biedt alleenstaanden of mensen die eenzaam zijn een laagdrempelige mogelijkheid om anderen te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Maar ook andere dorpsgenoten komen gezellig op de koffie om een praatje te maken, immers, iedereen is van harte welkom! Ook jij!

Tot nu toe hebben we koffie of thee (nog) gratis kunnen houden door de geweldige sponsoring van Hart voor Medemblik en door een gift-in-natura van de DekaMarkt. We kregen ook een gift van het Beste-Buurt-Idee van de Woningstichting Het Grootslag i.s.m. met de Huurdersvereniging De Driehoek, én een gift van Dorpshuisveiling. Daar zijn we ontzettend blij mee, want naast de koffie/thee maken we nog meer (huishoudelijke) kosten en ook om onze vrijwilligers zo nu en dan te trakteren voor hun geweldige inzet… Een nee, we krijgen geen subsidie van de gemeente of wie dan ook.

Schenk eens een ‘kop koffie’ aan een dorpsgenoot!

Daarom vragen we jou eens een gift over te maken op de bankrekening van de Dorpsraad Andijk die de Huiskamer exploiteert, dat mag een klein bedrag zijn maar ook een groot bedrag. Alle giften zijn van harte welkom op

NL19 RABO 0158 5710 45
ten name Stichting Dorpsraad Andijk te Andijk,
onder vermelding van “Huiskamer van Andijk”.

Hartelijk dank, ook namens onze vrijwilligers én vooral namens onze bezoekers!

Openingstijden

De Huiskamer van Andijk is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en is gevestigd aan de Sportlaan 1A, in hetzelfde gebouw van het Jongerencentrum ‘The Future’. Je bent van harte welkom!

Dorpsraad Andijk | 06 438 10 369 | dorpsraadandijk@gmail.com

Oosterbegraafplaats in Andijk gerenoveerd en voorzien van informatiebord

Oosterbegraafplaats in Andijk gerenoveerd en voorzien van informatiebord - foto © G. van Keulen

ANDIJK | Vanmiddag om 15:00 werd op de gerenoveerde Oosterbegraafplaats aan de Weet een nieuw informatiebord onthuld door wethouder Harry Nederpelt (CDA) van de gemeente Medemblik, Marleen Gutter, een regelmatige bezoeker, en Gerrit van Keulen, voorzitter van de Dorpsraad Andijk, en enkele medewerkers van de gemeente waarmee gelijktijdig de oplevering van de gerenoveerde begraafplaats werd gemarkeerd.

Lees verder

Corina Sas Fotografie: Op de terugweg

Op de terugweg

Het was prachtig herfstweer en ik was in de gelegenheid om met de camera op pad te gaan naar het Streekbos. Het plan was om paddenstoelen te gaan fotograferen. Had er wel een aantal gevonden, maar mijn aandacht ging meer naar de mooie herfstkleuren en de spiegelingen in het water omdat het windstil was. De zon scheen op de bomen wat de herfsttinten ook ten goede kwam. Toch begon de schaduw over het Streekbos te vallen wat de kleuren van de herfst geen goed deed. Het was immers al bijna 17.00 uur.

Via de Veiling weg ging ik terug naar Andijk. De zon zakte verder en er kwam een rood/oranje gloed over de, ook al in herfsttooi staande, bomen die langs deze weg staan. Dat moest op de gevoelige plaat! De auto aan de kant gezet en dan bepalen hoe die bomen, en het gehele plaatje, het beste tot zijn recht zou komen. Het was druk op de weg en op het fietspad kwamen enkele fietsers voorbij. Voor de meesten was het werk gedaan, men keerden weer terug naar huis.

De zon zakte verder en het mooie licht was verdwenen.

foto gemaakt 29 oktober 2019

Corina Sas

Glutenvrije Pieten in Andijk dankzij Glutenvrij.nl

Glutenvrije Pieten in Andijk dankzij Glutenvrij.nl

In Andijk loopt dit jaar een Glutenvrije Piet mee tijdens de intocht van Sinterklaas op 12 november. Deze speciale Piet voorziet kinderen met coeliakie en glutensensitiviteit van glutenvrije kruidnoten van Liberaire.

In Nederland moet 1 op de 200 kinderen om medische redenen levenslang een strikt glutenvrij dieet volgen. Ook tijdens de intocht van Sinterklaas moeten zij opletten. Ze mogen bijvoorbeeld geen ‘gewone’ kruidnoten eten en Piet geen hand geven, want van kruimels op zijn handschoen kunnen zij al ziek worden.

Lees verder

Wintertijd – 1 uur terugzetten = 1 uur langer slapen of werken…

Wintertijd: vannacht de klok 1 uur terug

Vannacht, in het laatste weekend van oktober, gaat de klok een uur terug. Deze tijd heet ook wel wintertijd, maar in feite is dat de standaardtijd. Je hebt dan een uur extra om te slapen of, als je nachtdienst hebt, een extra uur erbij in deze dienst.

Op 21 december, de kortste dag van het jaar, wordt het rond 08.45 uur licht en gaat de zon onder rond 16.30 uur.

In het laatste weekend van maart gaat de zomertijd weer in, maar dat duur nog vijf maanden en één koude winter!

Foto door Andrey Grushnikov op Pexels.com

%d bloggers liken dit: