Jongeren vinden grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in Andijk

Jongeren vinden grote hoeveelheid illegaal vuurwerk

Jongeren vinden grote hoeveelheid illegaal vuurwerk

Andijk – Jongeren die aan het spelen waren in de omgeving van de Koopmanspolder in Andijk troffen zaterdagmiddag een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk aan. Ze schakelden direct de politie in.

Met behulp van de jongeren vond de politie in de bosjes bij een mountainbikepad nabij de Vooroever een grote hoeveelheid Cobra 6 vuurwerk aan, verpakt in vuilniszakken.

De politie heeft een special bedrijf ingeschakeld om dit gevaarlijke illegale vuurwerk veilig weg te kunnen halen.

Lees verder

Coronaproof stemmen voor de Tweede Kamer – Ook in Andijk! | #TK2021

Coronaproof stemmen voor de Tweede Kamer - Ook in Andijk!
Coronaproof stemmen voor de Tweede Kamer – Ook in Andijk!

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op 17 maart. Kom stemmen als u gezond bent én met mondkapje.

Uiterlijk 3 maart krijgt u uw stempas in de brievenbus. Bewaar deze goed. De stempas heeft u nodig om uw stem uit te brengen. U moet dan ook een geldig legitimatiebewijs meenemen. Een verlopen identiteitsbewijs kan ook, als die maar niet langer dan vijf jaar verlopen is.

Lees verder

Vanavond Deel 2 Raadsvergadering

Vanavond wordt het tweede deel van de vergadering van de raad van 18 februari j.l. voortgezet.

Gemeenteraad (Digitaal) Aanvang 19:30, en eindigt rond 22:30 uur, of zo veel eerder. Of later…

Nog te behandelen onderwerpen:

  • C.1: Raadsvoorstel Financieel in Balans Sociaal domein 2020
  • C.3: Kadernota’s 2022 gemeenschappelijke regelingen, bestuursvoorstel Omgevingswet Veiligheidsregio
  • D.1 Moties Vreemd aan de orde van de dag

De vergadering kan worden gevolgd via Internet.

KBO-PCOB: Ga 40 dagen de uitdaging aan en drink geen druppel

KBO-PCOB: Ga 40 dagen de uitdaging aan en drink geen druppel

KBO-PCOB: Ga 40 dagen de uitdaging aan en drink geen druppel

Vasten is hip. Een tijd geen alcohol drinken, minder vlees eten of geen sociale media. Het zijn manieren om tijdelijk te bezinnen op hoe je je leven invult. Zo is voor veel senioren alcoholgebruik zo normaal dat het een gewoonte is geworden. Bij het koken of als slaapmutsje. Daarom is bewustwording rond alcoholgebruik de reden voor de actie ‘40 dagen geen druppel’ waar KBO-PCOB als seniorenorganisatie, in samenwerking met IkPas, toe oproept. 

Gewoonte doorbreken

We leven in een maatschappij waarin drankgebruik helemaal geaccepteerd is. Uit onderzoek blijkt dat een derde van de 55-plussers pas op oudere leeftijd overmatig is gaan drinken en dat ouderen vaker regelmatig drinken.

Lees verder

Eerste bedrijf Heerhugowaard start met Open Hiring

Eerste bedrijf Heerhugowaard start met Open Hiring | Foto links, medewerkster Miranda Meerhof van Jumbo Monique, en rechts Monique Ravenstijn, eigenaar van Jumbo Monique
Foto links, medewerkster Miranda Meerhof van Jumbo Monique, en rechts Monique Ravenstijn, eigenaar van Jumbo Monique

Jumbo Monique tweede bedrijf in Noord-Holland Noord dat personeel gaat werven via ‘een baan zonder sollicitatiegesprek’

EERSTE BEDRIJF HEERHUGOWAARD START MET OPEN HIRING

Heerhugowaard, 18 februari 2021 – Vanaf vandaag telt Nederland twintig bedrijven die via Open Hiring personeel werven. Jumbo Monique, gevestigd in Heerhugowaard en Zwaagdijk, start met het openstellen van zes vacatures via een baan zonder sollicitatiegesprek. Jumbo Monique Heerhugowaard is de eerste die met Open Hiring start in de regio Alkmaar. Noord-Holland Noord telt nu in totaal drie Open Hiring-bedrijven.

Lees verder

KNRM Andijk bevond zich nog net op tijd op glad ijs

Door de ijspret van de afgelopen periode zijn ook de Reddingboten van de stations in West-Friesland uit de vaart gehaald, maar de bemanning blijft wel stand-by voor eventuele assistentie op het ijs.

Afgelopen zondag heeft de bemanning van Andijk geoefend met als thema’s; ijs-inzet en zelfredzaamheid op het ijs. De Jachthaven Andijk vormde het toneel voor de oefening.

Met de nodige lijnen en persoonlijke beschermingsmiddelen is er op meerdere manieren een ‘slachtoffer’ uit het water gehaald. Wat een makkelijke handeling lijkt, blijkt in de praktijk toch behoorlijk tegen te vallen door het zwakke ijs en afkoeling.

Lees verder

Donderdag 18 februari Gemeenteraadsvergadering

Donderdag 18 februari Gemeenteraadsvergadering

Donderdagavond wordt er een gemeenteraadsvergadering gehouden, ook nu weer betreft het een digitale bijeenkomst van de raadsleden.

Hier vind je de Agenda van de raadsvergadering

Twee van de behandelde onderwerpen zijn het vaststellen van de Kadernota’s 2022 gemeenschappelijke regelingen, bestuursvoorstel Omgevingswet Veiligheidsregio en Raadsvoorstel Financieel in Balans Sociaal domein 2020.

De vergadering begint om 1930 uur en wordt als vanouds voorgezeten door burgemeester Frank Streng. De vergadering kan online worden gevolgd via de website van de gemeente Medemblik.

WerkSaam Westfriesland presenteert beleidsevaluatie beleidsplan 2018-2020

WerkSaam Westfriesland presenteert beleidsevaluatie beleidsplan 2018-2020

Vanavond presenteert WerkSaam Westfriesland de samenvatting en conclusies van de beleidsevaluatie van het beleidsplan 2018-2020 (pdf) aan de gemeenteraad van Medemblik. De bijeenkomst wordt digitaal gehouden en wordt door wethouder Harry Nederpelt ingeleid. Het kan worden gevolgd via de website van de gemeente Medemblik. De bijeenkomst begint om 20:30 uur en eindigt rond de klok van 21:15 uur.

Beschut werk

Voor mensen die niet geplaatst kunnen worden bij een reguliere werkgever, omdat de begeleidingsbehoefte te hoog is of er specifieke werkplekaanpassing nodig is, zijn er beschutte werkplekken. Er zijn slechts een beperkt aantal beschutte werkplekken beschikbaar volgens ministeriële regeling.

In West-Friesland zijn meer indicaties voor beschut werk dan dat er plekken zijn. Dit betekent dat er in 2021 een wachtlijst ontstaat. Hiervoor is een voorstel richting de gemeenteraden gestuurd om extra financiële middelen beschikbaar te stellen om meer mensen een beschutte werkplek te kunnen bieden. Beschut werk wordt gezien als een positief instrument vanwege de mogelijkheden die worden gecreëerd voor mensen die niet bij een reguliere werkgever geplaatst kunnen worden. Juist voor deze doelgroep is structuur, contact met collega’s en een zinvol werk heel belangrijk. Ook is beschut werk minder duur dan dagbesteding op basis van de WMO en levert (beschut) werk winst op binnen het brede sociaal domein.

Lees verder

Code Rood | Weeralarm voor maandagochtend: kans op ijzel

CODE ROOD
Weeralarm, maandagochtend kans op ijzel

Code Rood | Weeralarm voor maandagochtend: kans op ijzel

Maandag is er in de loop van de nacht en in de ochtend kans op verraderlijke gladheid op uitgebreide schaal als gevolg van ijzel. Hiervoor wordt een weeralarm uitgegeven door het KNMI.

Vanaf 03:00 uur geldt voor Noord- en Zuid Holland en Zeeland code rood. Vanaf 05:00 voor de Waddeneilanden, Friesland, Flevoland, Utrecht, Gelderland en Noord Brabant. Vanaf 07:00 uur voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg.

Lees verder

Corona-teststraat Bovenkarspel weer open

Corona-teststraat Bovenkarspel weer open
Corona-teststraat Bovenkarspel weer open

Sinds vandaag, zaterdag 13 februari, is de testlocatie in Bovenkarspel aan de Middenweg 7,  weer open. Daardoor kunnen inwoners uit het oostelijk deel van West-Friesland zich in de buurt laten testen als zij lichte klachten hebben. Testen blijft belangrijk. De mutaties van het virus (zoals de Britse variant) zijn ook in onze regio nadrukkelijk aanwezig. Tijdig testen zorgt ervoor dat besmettingen binnen de perken blijft.

Lees verder

Maaike Steltenpool neemt afscheid als Toeristisch Coördinator gemeente Medemblik

Maaike Steltenpool neemt afscheid als Toeristisch Coördinator gemeente Medemblik
Wethouder Harry Nederpelt neemt afscheid van Maaike Steltenpool. Foto © Marcel Rob

Vanaf 2017 was Maaike Steltenpool in de rol van toeristisch marketing coördinator het gezicht van toeristisch Medemblik. Eind maart 2021 nemen Maaike, het Toeristisch Platform en de gemeente afscheid van elkaar. De gemeente zoekt samen met het Toeristisch Platform Medemblik naar een vervanger.

Maaike speelde een belangrijke rol in het verbinden van vele partijen en ondernemers in Medemblik. Dit deed ze samen met het Toeristisch Platform Medemblik, waar vertegenwoordigers uit de culturele sector, verblijfsaccommodatie, horeca en watersport in zitten.

Lees verder

Code oranje voor sneeuwjacht, ijsplaten en grootschalige gladheid door sneeuw

Code oranje voor sneeuwjacht, ijsplaten en grootschalige gladheid door sneeuw

Code oranje voor sneeuwjacht ijsplaten en grootschalige gladheid door sneeuw

Tot maandag 12:00 geldt voor het hele land code oranje. In de zuidelijke helft van het land vanwege grootschalige gladheid door gevallen sneeuw en ijsplaten. In de noordelijke helft van het land ook vanwege sneeuwjacht, hierdoor kunnen er sneeuwduinen ontstaan die voor het verkeer gevaarlijke situaties opleveren. Bovendien is het zicht in de stuifsneeuw slecht, soms minder dan 500 meter. Daarnaast is het voor het gevoel snijdend koud, gevoelstemperatuur tussen -10 en -15 graden.

Vanaf maandagmiddag 12:00 zal nog wel een code geel gelden voor gladheid door sneeuwresten. Bron KNMI

Wetenschappelijke informatie over de huidige stand van onderzoek naar histamine en histamine-intolerantie

Wetenschappelijke informatie over de huidige stand van onderzoek naar histamine en histamine-intolerantie
Visgerechten

Er is nog maar weinig wetenschappelijke informatie te vinden over histamine en histamine-intolerantie. Het artikel dat nu volgt geeft een summiere verhandeling van een wetenschappelijke studie dat op de website van de Amerikaanse National Center for Biotechnology Information is gepubliceerd, een website van de Amerikaanse overheid. (in Nederland kennen we ook zoiets bij de rijksoverheid: helaas gaat het daar niet over histamine en histamine-intolerantie).

Recent is een uitgebreid artikel verschenen over histaminen en histamine-intolerantie en dan met betrekking tot de huidige stand van zaken. Het artikel is van Spaanse origine maar wordt wereldwijd verspreid getuige de vele aanhalingen daarvan op internet.

Lees verder

College: ‘Wie een bijstandsuitkering ontvangt moet giften altijd melden

Wanneer iemand een bijstandsuitkering ontvangt dan moet conform de richtlijnen er melding gemaakt worden van giften. Met kleine incidentele giften in natura, zoals eens een keer wat levensmiddelen doen wij niets. Ook niet met verjaardagscadeautjes e.d. Dat schrijft het college van B&W in antwoord op schriftelijke vragen van Ria Manshanden, fractievoorzitter GroenLinks Medemblik.

Beantwoording raadsvragen

Manshanden diende de vragen in naar aanleiding van een geval elders in het land waarbij de betrokken gemeente een bedrag van € 7.000 terugvordert van een uitkeringsgerechtigde die ‘structureel’ boodschappen ontving van haar moeder. Met de vragen wilde Manshanden inzicht krijgen op welke wijze de gemeente Medemblik omgaat met situaties waarin een uitkeringsgerechtigde giften al dan niet in natura krijgt.

Lees verder

Bezorgde burgemeester Streng: “We moeten samen de regels volgen om een derde golf te voorkomen!”

Burgemeester Streng maakt zich zorgen over de stijging van het aantal besmettingen in de gemeente Medemblik. Hoewel de besmettingscijfers de afgelopen week weer aarzelend daalden, scoort de gemeente Medemblik erg hoog vergeleken met andere gemeenten in Noord-Holland Noord. Ook blijkt uit de cijfers van de GGD Hollands Noorden dat het aantal besmettingen aanzienlijk is toegenomen sinds de lockdown van 17 december.

Blijf écht zoveel mogelijk thuis!’

De burgemeester doet dan ook de oproep om samen de regels te volgen om een derde golf te voorkomen: “Samen moeten we de regels volgen om een derde golf in maart te voorkomen. Dat doen we door ons aan de maatregelen te houden. Blijf écht zoveel mogelijk thuis, beperk bezoek en werk thuis als dat kan. Alleen door dit echt samen te doen krijgen we het virus onder controle en slaan we sneller de weg in naar een leven met minder maatregelen en meer vrijheden.”

Lees verder

Werkgroep Eenzaamheid organiseert bijeenkomst op 10 februari

Werkgroep Eenzaamheid organiseert bijeenkomst op 10 februari

Werkgroep Eenzaamheid organiseert bijeenkomst op 10 februari

Uit onderzoek blijkt dat het aantal mensen dat kampt met eenzaamheid in deze coronaperiode is gegroeid. De werkgroep Eenzaamheid van de gemeente Medemblik organiseert daarom op woensdag 10 februari van 19:30 tot 21:00 uur een digitale Zoom bijeenkomst over eenzaamheid.

De leden van de werkgroep nodigen iedereen van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen. Om zo kennis en ervaringen op te doen én te delen over dit onderwerp. Marie-Jeanne van der Ploeg, gespecialiseerd in de aanpak van eenzaamheid, leidt deze avond. Zij combineert eigen ervaringen met wetenschappelijke kennis en de laatste ontwikkelingen en inzichten. En ze slaat op inspirerende wijze de brug tussen theorie en praktijk.

Lees verder

Dijk Lelystad – Enkhuizen #N307 dicht voor vrachtverkeer en auto’s met aanhangwagens vanwege harde wind

Dijk Lelystad- Enkhuizen – foto Google Streetview

De N307 tussen Enkhuizen en Lelystad is in beide richtingen dicht voor vrachtverkeer en auto’s met aanhanger, vanwege de harde wind. Houd de verkeersinformatie in de gaten voor mogelijke veranderingen.

Daders en gestolen bus gezocht! #diefstal

Daders en gestolen bus gezocht! #diefstal

HELP ALSJEBLIEFT DE DADERS VINDEN!

Ze hebben ingebroken, zijn in ons huis geweest, wat een veilige haven zou moeten zijn voor mij en mijn gezin! Als je iets weet, maar je bent bang voor de gevolgen, bel dan met MELD MISDAAD ANONIEM: 0800 7000. Je kunt ook de politie bellen als je deze bus ziet. Meld in alle gevallen het proces-verbaalnummer: 2020 275 433

Help ons weer aan een veilig gevoel!

Wie heeft deze bus NA MAANDAG 21 DECEMBER zien rijden? Deze is gestolen! Hij is gestolen vanaf de Middenweg in Andijk samen met twee motoren. De motoren zijn terug gevonden in Hauwert, de bus is dus ook eerst naar deze plaats gereden! Tevens is er in de woning ingebroken, hier zijn sieraden, geld, veel gereedschap, stofzuiger en al het andere van waarde ontvreemd! Wie helpt ons de daders vinden? Camera beelden op de toegangswegen van Andijk naar Hauwert ontvangen wij graag!

Het delen van dit bericht op je eigen social media wordt zeer op prijs gesteld door de eigenaar.

Inbrekers actief

“Het aantal woninginbraken neemt weer toe in Andijk, weliswaar zijn er in de afgelopen 3 maanden ‘maar’ 6 inbraken geweest, maar dat zijn er sowieso zes te veel”, aldus een woordvoerder van de Dorpsraad Andijk. In het afgelopen weekend is dat in de buurt geweest van de Schoolweg. “Als mensen iets verdachts zien, bel dan meteen de politie via 112!”

Lees verder

Kernvisie Andijk 2020-2030 binnenkort online

Binnenkort verschijnt de Kernvisie Andijk 2020-2030 online! Dat meldt de Dorpsraad Andijk die in 2019 een stuurgroep formeerde uit inwoners van Andijk die gezamenlijk aan de slag gingen in 2020 om onderzoek te verrichten naar de wensen en ideeën van de inwoners van het meest uitgestrekte IJsselmeerdorp dat wereldwijd bekendheid geniet! “De stuurgroep startte vorig jaar op 31 januari met de eerste bijeenkomst die op de planning stond. Dat het meteen de laatste zou worden was op dat moment nog niet duidelijk”, zegt Gerrit van Keulen van de dorpsraad. “Op 31 januari wordt de Kernvisie Andijk 2020-2030 gelanceerd, speciaal voor de inwoners van Andijk!”

Lees verder

Vaccinatie in Medemblik gaat 15 januari van start

Vaccinatie in Medemblik gaat 15 januari van start

Het vaccineren is begonnen, dat zal u niet ontgaan zijn. De eerste stappen naar vrijheid worden gezet. In de gemeente Medemblik zullen de eerste mensen vanaf 15 januari worden ingeënt. Het gaat dan vooral om medewerkers en bewoners van zorginstellingen en mensen die in de directe COVID-zorg werkzaam zijn.

Vanaf maart komen overige zorgmedewerkers en ‘gewone’ burgers aan de beurt. De verwachting is dat in mei een groot deel van de bevolking boven de 18 jaar is ingeënt. Iedereen krijgt een uitnodiging, maar de volgorde verschilt. Hieronder een globaal stappenplan. Een en ander kan nog veranderen onder invloed van goedkeuring, werking, levering en distributie van de vaccins.

Lees verder

IVN: Versterking gezocht

Astrid Bijster en Anna de Waal:  Voedselbos in wording, de gidsen zijn er klaar voor!  

Goed nieuws bij IVN West-Friesland: de € 5000,- van de Crowdfundingactie voor het Voedselbos (ten noorden van het Streekbos) is binnen! Dit is een enorme stimulans! Vandaag toevallig, maar de actie loopt nog een week door. Daarnaast heeft de IVN werkgroep Voedselbos nog andere donaties gekregen o.a. in de vorm van materiaal. Begin februari gaat het Clusiuscollege grondverzet uitvoeren. En daarna worden er ongeveer 70 bomen geplant. De eerste twee bomen staan er inmiddels  al en uitgebreide informatie over de boomplantdagen en de sponsoring volgt nog. Maar… 

Lees verder

Doe mee! Nationale Tuinvogeltelling 2021

Nationale Tuinvogeltelling 2021

De eerste sneeuw van deze winter is (plaatselijk) gevallen. Dat betekent meestal meer vogels die uw tuin bezoeken. Sneeuw of niet: wat is er dan leuker dan ze te voeren en te tellen hoeveel vogels eropaf komen? In het weekend van 29 – 31 januari tel jij toch ook weer mee?

In de Nationale Tuinvogeltellingen van de afgelopen jaren zijn er hilarische en bijzondere vragen en gebeurtenissen gemeld. Jeanet geeft een top 5 en legt uit wat u kunt doen in zulke gevallen.

Meedoen? Meer lezen? Ga naar de website van de Nationale Tuinvogeltelling 2021

Vakantiepark Grootslag zet camerabeelden openbaar als daders zich niet melden

Vakantiepark Grootslag zet camerabeelden openbaar als daders zich niet melden
Vernielingen op het vakantiepark Het Grootslag

In de nacht van 31 december op 1 januari zijn vernielingen aangericht op het Vakantiepark Het Grootslag. Er zijn ruiten ingegooid, wanden kapot gemaakt en ook de springkussen is vernield. Door het park verspreid staan camera’s die de vernielingen hebben vastgelegd. Als de daders zich bij Vakantiepark Het Grootslag melden zullen deze beelden niet openbaar gemaakt worden. zo laat de bedrijfsleiding weten. Mochten er tips zijn over wie de daders kunnen zijn dan ontvangt de bedrijfsleiding deze graag op info@grootslag.nl

Foto’s Vakantiepark Het Grootslag

Twee tieners als verdachten van nachtelijk auto-inbraak aangehouden

Twee tieners als verdachten van nachtelijk auto-inbraak aangehouden

Grootebroek – Op donderdagmorgen hield de politie twee jongens van 14 en 16 jaar oud uit Grootebroek aan op verdenking van inbraak in een bestelauto.

Omstreeks 04.15 uur kreeg de politie melding van een getuige die had gezien dat twee jongens met een zaklantaarn in geparkeerd staande auto’s schenen in de omgeving van de Hertog Albrechtstraat in Grootebroek. De getuige vermoedde dat het om inbrekers ging. 

Lees verder

Dorpsraad Andijk: Wel of niet vaccineren?

Wel of niet vaccineren?

Hoe denken Andijkers over vaccineren tegen het coronavirus? Dat is de kernvraag van het onderzoek (enquête) die de Dorpsraad Andijk houdt onder de bewoners van Andijk. Aan de hand van een enquête wil de dorpsraad inzicht verkrijgen over de meningen van de Andijkers!

Lees verder

Hart voor Medemblik: ‘Wat is de status van de handtekeningenactie tegen plannen (zonne)eilanden IJsselmeer?’

Hart voor Medemblik: 'Wat is de status van de handtekeningenactie tegen plannen (zonne)eilanden IJsselmeer?'  Het IJsselmeer met aan de horizon Medemblik en gezien vanaf de Westfriese Omringdijk bij Andijk - Foto © G. van Keulen
Het IJsselmeer met aan de horizon Medemblik en gezien vanaf de Westfriese Omringdijk bij Andijk – Foto © G. van Keulen

Gemeenteraadslid Tjeu Berlijn van de fractie Hart voor Medemblik heeft schriftelijke raadsvragen ingediend over de status van de handtekeningenactie die het Actiecomité “Behoud Het IJsselmeer!” als petitie heeft ingediend. Meer dan 4.500 inwoners van Andijk, Wervershoof, Enkhuizen en andere plaatsen in de regio en daarbuiten plaatsten een handtekening onder de petitie die zich richtte tegen de plannen van zonne-eilanden voor de kust van Andijk, maar ook tegen de plannen van Rijkswaterstaat om enorme eilanden aan te leggen voor recreatie of voor de natuur.

De tekst van de raadsvragen luidt:

Hart voor Medemblik: 'Wat is de status van de handtekeningenactie tegen plannen (zonne)eilanden IJsselmeer?'
Lees verder

Kerst met Hale Bopp 4

Vanwege de coronamaatregelen is het moeilijk om samen kerst te vieren of naar een kerstdienst te gaan. Daar heeft het kwartet Hale Bopp 4 wat op bedacht! Geniet van deze 20 kerstnummers opgenomen op negen plaatsen!

#Corona Medemblik: Hoorn en Medemblik samen bijna de helft van de besmettingen in de regio

#Corona Medemblik: Hoorn en Medemblik koplopers in regio

Het aantal COVID-19-patiënten in de gemeente Medemblik dat als besmet is aangemeld bij het RIVM bedraagt in de periode 9 – 22 december: 524 personen. In relatieve zin gaat het om 1.161,8 inwoners per 100.000. Bekijk hier de dagelijkse testresultaten.

In totaal zijn er 2.423 mensen besmet in de 7 gemeenten rond Medemblik en de gemeente Medemblik zelf door het coronavirus. Dat waren waren er 1.194 een week geleden.

In absolute zin zijn de uitschieters Hoorn met 581 en Medemblik met 524 positief geteste mensen.

Lees verder

‘Postcodeloterij’ voor aardgasvrije gemeente – beginnend met postcode 1619 D en 1619 K in Andijk

Een deel van de raadsleden met rechts midden in beeld, burgemeester Frank Streng

De gemeente Medemblik gaat de gemeente gefaseerd aardgasvrij maken. De gemeenteraard stemde in met het voorstel en kiest daarmee dat zeven wijken aardgasvrij worden gemaakt. In vier wijken ziet de gemeente kansen voor elektrisch verwarmen. In drie andere wijken wordt dat een warmtenet.

Lees verder

Corona West-Friesland: Enkhuizen meeste besmettingen per 100.000 | Hoorn de meeste patiënten – daarna Medemblik

STAND WEEK 25-11 ~ 08-12

Het aantal COVID-19-patiënten in de gemeente Medemblik dat als besmet is aangemeld bij het RIVM bedraagt de afgelopen 7 dagen 214 personen (474,5 per 100.000 inwoners)

Lees verder

Donderdag 10 december – stroomonderbreking Andijk Zuid

troomonderbreking Andijk Zuid

Morgen voert netwerkbeheerder Liander onderhoudswerkzaamheden uit aan het elektriciteitsnetwerk in Andijk. Daarbij gaat het om een reeks adressen in Andijk Zuid zoals de omgeving van de Murillolaan en de Flamingolaan en de straten die hierop aansluiten. Dit laat de dorpsraad Andijk weten.

Lees verder

Petitie “Behoud Het IJsselmeer!” overhandigd aan Rijkswaterstaat

Petitie "Behoud Het IJsselmeer!" overhandigd aan Rijkswaterstaat
Omdat het geen openbare bijeenkomst was zijn de afbeeldingen van de aanwezigen bewerkt. © CAPAND

Tijdens de gisteren gehouden werkbespreking belegd door Rijkswaterstaat in het kader van De Wieringerhoek werd de petitie van het Comité “Behoud Het IJsselmeer!” door Gerrit van Keulen van de Dorpsraad Andijk overhandigd aan Koef Kaffener van Rijkswaterstaat. De overhandiging vond digitaal plaats vanwege de coronamaatregelen. Aanvankelijk zou de werkbespreking plaats hebben gevonden in schouwburg Het Park maar door de maatregelen werd het een digitale bijeenkomst. Er waren 65 personen aanwezig tijdens deze bijeenkomst.

Lees verder

Toys & More voor het leukste speelgoed

advertentie

Toys & More voor het leukste speelgoed
Ga naar de website van Toys & More

Speelgoed

ANDIJK – Voor het allerleukste speelgoed slaag je bij Toys & More, dé online speelgoedwinkel van Nederland, gevestigd in Andijk. Hier vind je vermakelijk speelgoed voor alle leeftijden, gerangschikt in overzichtelijke categorieën.Babyspeelgoed, peuterspeelgoed of kinderspeelgoed online bestellen, doe je eenvoudig en snel bij Toys & More.

Lees verder

Gevraagd vrijwilligers Biebclub Andijk

Gevraagd vrijwilligers Biebclub Andijk

Hou je van lezen en van kinderen? Word dan vrijwilliger bij de Biebclub in Andijk

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die op vrijdag van 14.30 tot 16.00 uur onze jeugdige biebclubmedewerkers tijdens de uitlening willen ondersteunen.  Kinderen verzorgen de uitlening én organiseren leuke activiteiten om andere kinderen aan te zetten te lezen.

Lees verder