#Corona Politiehelikopter: 1,5 m afstand in Enkhuizen

De bemanning van een politiehelikopter berichtte op Twitter dat zij, bij het vliegen over Enkhuizen, dit grasveld zagen met daarop de mededeling van 1,5 m afstand houden!

Lees verder

40MM sponsorwandeltocht kan niet doorgaan i.v.m. overheidsmaatregel COVID19

Zoals u weet heeft het kabinet op maandag 23 maart aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Een van deze maatregelen is dat alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen.

Dit houdt helaas in dat de 40MM welke gepland stond voor 23 Mei dit jaar niet door kan gaan. We betreuren dit ten zeerste, maar gezondheid gaat boven alles. We kijken nu of er nog opties zijn in het najaar van 2020 en zullen u t.z.t. informeren als er meer nieuws is. Zorg goed voor elkaar.

Bekendmaking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bekendmaking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Op aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport besloot voorzitter, de heer Bruinooge, de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord” vast te stellen. Met deze noodverordening geeft de veiligheidsregio de maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor dit gebied vorm.

Besluit

Besluit van de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord)

De voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s, gelet op de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, kenmerk 1662578-203166-PG, besluit de volgende regeling vast te stellen:

Lees verder

Rode Kruis: Ready2Helpers staan klaar als dat nodig is en opent Hulplijn

Nu het coronavirus COVID-19 zich ook in ons land heeft verspreid, mobiliseert het Rode Kruis haar netwerk van burgerhulpverleners Ready2Help. Dat netwerk, bestaande uit ruim 40.000 mensen, is in het leven geroepen voor situaties precies zoals deze.  In heel Nederland komen zij in actie om de meeste kwetsbare mensen te informeren hoe zij zich kunnen beschermen tegen het coronavirus.

Ze verspreiden flyers op een aantal zichtbare plekken bij jou in de buurt, bieden aan boodschappen te doen en checken of je oude buurman nog genoeg medicijnen in huis heeft.

Mensen met een beperkt sociaal netwerk hebben nu extra hulp nodig. Wil jij ook helpen?

Meld je hier aan!

Of kijk eerst op de website van het Rode Kruis!

Hulplijn

Het Rode Kruis opent vanochtend een speciaal telefoonnummer waar ouderen en zieke mensen terechtkunnen met vragen rond het coronavirus. Het nummer is

070 – 44 55 888

De hulplijn is volgens de organisatie bedoeld voor de kwetsbaarste mensen, zoals ouderen die door de corona-uitbraak hun huis niet uit kunnen, maar ook voor zieken en de mensen in hun omgeving. “We hebben gemerkt dat er bij deze groepen veel behoefte is aan een luisterend oor”, zegt directeur Marieke van Schaik van het Rode Kruis in het NOS Radio 1 Journaal.

Coronavirus: Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca en sport

Rijksoverheid: Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca en sport
Een doventolk flankeert minister De Bruin en minister Slob

Rijksoverheid: Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca en sport

Rijksoverheid: Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca en sport

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs.

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn:

Lees verder

Coronavirus: gevolgen voor afspraken gemeente, openbaar vervoer, kerkdiensten en andere afgelastingen van evenementen in en rond Andijk

De coronavirus is niet alleen een bedreiging van de volksgezondheid ook het in andere opzichten lijdt de samenleving aan de gevolgen daarvan. Vooral op social media valt te lezen dat de ene na de andere bijeenkomst, optredens, concert of wat voor evenement dan ook is afgelast.

Het kabinet maakte gisteren nieuwe maatregelen bekend waarmee het de verdere verspreiding van de coronavirus wil tegengaan.

Coronavirus: Geen kerkdiensten in Andijk en andere afgelastingen van evenementen
De klokkentoren van de RK-kerk aan de Bangert in Andijk – Foto © Corina Sas
Lees verder

Dorpsraad Andijk: ‘Er moet hoe dan ook een oplossing komen voor situatie Sorghvliet’

Dorpsraad Andijk: 'Er moet hoe dan ook een oplossing komen voor situatie Sorghvliet'
Huize Sorghvliet met als inzet, de brief van de Dorpsraad Andijk aan de Raad van Bestuur van Omring.

‘Bewoners aanleunwoningen kunnen straks geen aanspraak maken op voorzieningen waar ze jarenlang gebruik van hebben gemaakt!’

Bewoners van o.a. aanleunwoningen in het deel van Sorghvliet kregen recent te horen dat ze in de loop van dit jaar geen gebruik meer kunnen maken van de vele faciliteiten die de Omring hen tegen betaling bood. Dat betreft niet alleen dagbesteding maar ook (warme) maaltijden. De Dorpsraad Andijk vindt echter dat er hoe dan ook een oplossing moet komen voor deze bewoners van Sorghvliet’ “Daarmee zijn deze bewoners jarenlang wel afhankelijk gemaakt van deze faciliteiten maar worden ze daar straks van afgesneden, dat is onzes inziens onaanvaardbaar”, aldus Gerrit van Keulen, voorzitter van de dorpsraad.

Lees verder