Advertenties

Servan Ott Fotografie: Kluut portret

image

Zou je een keer willen deelnemen aan een natuurfotografie of vogelfotografie workshop?

  • Vrijdag 11 mei – (weide)vogelworkshop in Friesland
  • Zaterdag 26 mei – Natuurfotografie workshop Amsterdamse Waterleidingduinen – vossen, damherten, macro (o.a. boomkikkers) en landschappen
Advertenties

Servan Ott Fotografie: Zwemmende kluut

image
Met lange stelten kun je prima bewegen door dieper water, maaiend met de typerende omhoog gebogen snavel vangen ze insecten, kleine kreeftachtigen en wormen. 1 van onze prachtige en sierlijke weidevogels.

Zou je een keer willen deelnemen aan een natuurfotografie of vogelfotografie workshop?

Servan Ott Fotografie: Meerkoet

Servan Ott Fotografie -- Natuurfotografie en Trouwfotografie-8962
De vechtersbaas van onze wateren van dichtbij toch een bijzondere vogel met zijn dieprode ogen, witte kopschild en snavel en blauwgrijze teenlobben. Foto’s gemaakt in de Compagniehaven in Enkhuizen

Zou je willen deelnemen aan een natuurfotografie of vogelfotografie workshop?

Servan Ott Fotografie -- Natuurfotografie en Trouwfotografie-6709

Servan Ott Fotografie: Grutto´s

image
Onze fraaie grutto en Nationale vogel, de meesten zijn weer van het winterkwartier in Afrika en Zuidelijke-Europa terug in ons land gearriveerd. Op de weides, op de natte graslanden, in de komende weken zullen de eerste eieren worden gelegd. Het prachtige natuurgeluid (Herman van der Meer) is in het buitengebied weer te horen.

Opvliegende grutto’s, foto´s gemaakt op 25 maart in de weidevogelhutten in Friesland.

O.a. op zondag 29 april en vrijdag 11 mei zijn er twee bijzondere (weide)vogelfotografie workshops. Met rond 11 mei de piek van het aantal kemphanen in Friesland en het kunnen fotograferen van de extravagante mannetjes in hun prachtige zomerkleed én de hanengevechten. Voor meer informatie zie

image

Servan Ott Fotografie: de Aalscholver (in Enkhuizen)

6 Servan Ott Fotografie - Natuurfotografie en Trouwfotografie-1781
In de kanalen in het centrum van Enkhuizen zat het tijdens de vorstperiode vol met aalscholvers. In de niet bevroren stukken doken ze met succes naar vis en op de ijs werd er gepoetst, gerust en de vleugels gedroogd.

De aalscholver is één van die vogels die al heel vroeg hun prachtige broedkleed laten zien; de kragen van puur witte veren die afsteken tegen de zwarte kop met de mooie groene ogen. Na een visbeurt – gepoetst – volgt regelmatig even de bek maximaal open en de schitterende snavel die wordt geshowd. 5 Servan Ott Fotografie - Natuurfotografie en Trouwfotografie-0927

Zou je een keer willen deelnemen aan een natuurfotografie of vogelfotografie workshop?

Lees verder

Servan Ott Fotografie: Waterral – Een hele bijzondere ontmoeting met een eerstejaars waterral

image 
De prachtige watervogel (23-27 cm), teruggetrokken levend in dicht rietmoeras, liep in september plots de weidevogelhut in Friesland binnen. Nieuwsgierig kort rondkijkend voordat zij de plas weer opging. De mooie blauwe grijze kleur en rode snavel al goed te zien, een prachtig moment en lang genoeg om het vast te leggen.

Waterrallen zijn vrij schaarse broedvogels, maar de populatie kent grote fluctuaties, deze worden vooral veroorzaakt door de waterstand in de broedgebieden en de strengheid van de winters. In West-Friesland komen ook waterrallen voor. Zijn geluid is zeer kenmerkend http://www.vogelgeluid.nl/waterral/

Zou je willen deelnemen aan een vogelfotografie of natuurfotografie workshop?

image

Servan Ott Fotografie: IJsvogel met baarsje

image
De ijsvogel is een vrij algemene verschijning en doet het ontzettend goed de afgelopen jaren. De zachte winters, soms drie legsels in een jaar met per legsel 6-7 eieren produceren ze veel nakomelingen. O.a. in verschillende hutten in de Oostvaardersplassen zijn de  kleurenbommetjes regelmatig te bewonderen waar ze zich met het hoge en mooie piepgeluid  aankondigen.

Foto’s, met gevangen baarsje en uitschuddend na het poetsen.

Zou je willen deelnemen aan een vogelfotografie of natuurfotografie workshop?

Zaterdag 2 septemberVogelfotografie workshop Strand en Pier van IJmuiden

image