Advertenties

Servan Ott Fotografie: Visdief en grote stern op Texel

Servan Ott Fotografie - Natuurfotografie en Trouwfotografie-3291
De visdief onze meest algemene sternensoort wordt op de Waddeneilanden en vooral Texel als broedvogel vergezeld door de grote stern. Een maatje groter, een andere kop en snavel en vooral een heel ander geluid. Het mooie rauwe geluid wanneer je de grote stern ziet en hoort doet je meteen brengen naar een Waddeneiland. Met duizenden broeden ze met succes op de binnendijkse natuurgebieden aan de Westkant van het eiland. Een genot om te zien en te horen. Visdiefjes even sierlijk, met het bekende bidden en duiken naar vis, broedt dichtbij de grote stern maar niet op dezelfde eilanden-schelpenstrandjes, vaak vergezeld door kokmeeuwen of een klutenpaar. In juni zijn alle jongen geboren en wordt er af en aan gevlogen met vis; vooral spiering.  

Zou je willen deelnemen aan een vogelfotografie of natuurfotografie workshop?

Servan Ott Fotografie - Natuurfotografie en Trouwfotografie-3037

Advertenties

Servan Ott Fotografie: Kleine Strandloper

unnamed
In IJmuiden kun je gedurende de voorjaarstrek bijzondere soorten zien op de pier. De kleine strandloper, familie van de steltlopers en nauwelijks een maatje groter dan een mus, is een schaarse doortrekker en broedvogel van Noordelijke toendra. De pier is zo’n plek dat je in de maand mei er 1 kunt spotten en met voorzichtige benadering van dichtbij kunt fotograferen, de vogel in het mooie broedkleed.  

Zou je willen deelnemen aan een vogelfotografie of natuurfotografie workshop?

  • Zondag 4 juniVogelfotografieworkshop weidevogelhutten in Friesland
  • Zondag 18 juniNatuurfotografie ochtendworkshop Oostvaardersplassen

Servan Ott Fotografie: Boerenzwaluw met een veertje

unnamed (2)
Boerenzwaluw met een veertje voor het nest. Oostvaardersplassen, Julianapad 1/320 seconde, Iso 400, f/6.3

Zou je willen deelnemen aan een vogelfotografie of natuurfotografie workshop?

Servan Ott Fotografie: Kemphanen

2 Servan Ott Fotografie -- Natuurfotografie en Trouwfotografie-5147
De kemphanen zijn in deze weken op hun allermooist. Schitterend de tooien van de mannetjes en geen kemphaan met eenzelfde kleur. Als vogel broedt de kemphaan;  de kemphen; de mannetjes zijn alleen de verwekkers, nog met een tiental paar in ons Nederland. Een zeer kritisch vogel wat betreft het grootbrengen van de pullen. Al gaat het wereldwijd met de soort niet slecht. 

Op de doortrek naar het Noorden en Oosten van Europa en Rusland, met een verblijf hier van begin april t/m 10-15 mei, zijn groepjes te zien in onze Westfriese polders. Een prachtige plek om ze te fotograferen en het kempgedrag van dichtbij te zien is in Friesland in de weidevogelhutten. Aanstaande zondag nog 1 plek vrij 

Bijzondere weidevogels de kemphaan.1 Servan Ott Fotografie -- Natuurfotografie en Trouwfotografie-5181

Servan Ott Fotografie: Grutto

image
Ons Nationale vogel de grutto prachtig om hem op veel plekken in West Friesland weer te zien en te horen. image
Hopelijk gaat het met de grutto dit jaar beter na de dramatische afgelopen jaren waar er maar een zeer klein percentage van de pullen groot is geworden. De opwarming is o.a een oorzaak hiervan. Foto’s gemaakt in de weidevogelhutten in Friesland (grutto’s foeragerend, een poging tot paring) 1 van de belangrijkste broedprovincies van de grutto.

Zou je willen deelnemen aan 1 van de natuurfotografie of vogelfotografieworkshops?

Zaterdag 15 aprilNatuurfotografie workshop Oostvaardersplassen

Zondag 30 april en 7 mei – (nog een paar plekken) Weidevogelworkshops in de vogelkijkhutten Friesland

Servan Ott Fotografie: Ooievaar paring

Servan Ott Fotografie -- Natuurfotografie en Trouwfotografie-4863
Vorige week samen met Caroline Walta van
stichting Stork en 1 van de leden van het Beleef de Lente team een ooievaarsworkshop gegeven. In natuurpark Lelystad. Een workshop voor ieder jaar in maart.

Prachtige vogels en als er een paring plaats vindt veel vleugels en geklepper.

Foto’s gemaakt op 11 maart in het Nationaal park de Alde Feanen.

Lees verder

Servan Ott Fotografiie: Witte kwikstaart in de haven

Servan Ott Fotografie - Natuurfotografie en Trouwfotografie-5128
Een mooie witte kwikstaart in het avondlicht in de Compagniehaven in Enkhuizen. Zong zijn kenmerkende korte deuntje op verschillende uitkijkposten zoals op 1 van de steigerpalen. Met al veel vliegjes, het rijke voedsel om hem heen, door het warme weer van de afgelopen dagen.

Zou je willen deelnemen aan 1 van de natuurfotografie of vogelfotografieworkshops?

  • Zaterdag 25 maart  – Vogelfotografie workshops Balts van de fuut in Enkhuizen
  • Zondag 26 maartBijzondere (weide)vogelbeleving vogelkijkhutten Friesland