De koffie staat klaar om 10 uur!

advertentie

Even op de koffie bij andere dorpsgenoten en een praatje maken? De Huiskamer van Andijk biedt je op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag die gelegenheid van 10 tot 12 uur!

Een initiatief van

Op maandag 2 augustus startte de ‘Huiskamer van Andijk’ aan de Sportlaan 1A, vlakbij het winkelcentrum Beldershof. De eerste bezoekers kwamen op de geurende aroma van de koffie af en werden verwelkomd door de gastvrouwen Ria Bieshaar, Anke van den Doel en Elly Slagter. Voor deze gelegenheid (en die daarop volgen) werd de vlag uitgestoken aan de gevel van het gebouwtje dat ooit onderdak bood aan peuters.

Afbeelding @ CAPAND

Agenda Andijk en Omstreken | APB Andijker Nieuws Net


APB LOGO VOORBLAD MAIL DE REDACTIE

Hieronder vindt u de Agenda van Andijk en Omstreken.
Opgave kan via e-mail

Wat moet u in ieder geval opgeven?
Datum | Tijd aanvang | Tijd einde | Wat voor Evenement | Adres


Geef het juiste adres door dan brengt u eventuele
bezoekers niet op een dwaalspoor!

Samenwerkende Ouderenbonden ‘Medemblik’ zoekt vertegenwoordiger in Andijk

Samenwerkende Ouderenbonden ‘Medemblik’ zoekt vertegenwoordiger in Andijk

De Samenwerkende Ouderenbonden ‘Medemblik’ is op zoek naar iemand die de ouderen in Andijk wil vertegenwoordigen binnen de SOM. Hij of zij moet wel woonachtig zijn in Andijk en beschikken over goede contacten met ouderen en ook maatschappelijk betrokken zijn.

Stichting SOM is een bestuur die de belangen van alle ouderen van de gemeente Medemblik behartigt. Het bestuur bestaat uit vier mannen en drie vrouwen die elk een gedeelte van de ouderen in de gemeente vertegenwoordigen. Tot voor kort was Gerard Kuin uit Andijk lid van het bestuur maar heeft om gezondheidsredenen dit moeten beëindigen.

Lees verder

Dorpsraad Andijk: ‘Huisvesting ouderen en jongeren heeft urgentie en daar moet gehoor aan worden gegeven’

Sorghvliet in het vroege voorjaar

De Dorpsraad Andijk heeft het college van burgemeester en wethouders in een brief geschreven dat het ‘onaanvaardbaar’ is dat de bouwplannen voor ouderen en jongeren vertraging oploopt. Ook wordt het college opgeroepen de Andijker gemeenschap minstens eens per maand te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de plannen en niet daarmee wachten totdat het ‘lot is bezegeld’.

“Aanvankelijk waren er twee plannen”, zegt Gerrit van Keulen van de Dorpsraad Andijk, “het eerste plan betreft de bouw en verbouwing van het oude Sorghvliet en het tweede plan betreft het bouw van appartementencomplex op het voormalige Asoniaterrein. Beide plannen worden nu om verschillende reden vertraagd; de appartementencomplex door een claim van een projectontwikkelaar vanwege de aanbesteding en Sorghvliet vanwege het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen.”

Lees verder

Verslag informatiebijeenkomst opvang Oekraïense vluchtelingen in Andijk

Informatiebijeenkomst opvang Oekraïense vluchtelingen Andijk

Aanwezig: Burgemeester Frank Streng en wethouder Andrea van Langen van de gemeente Medemblik, Projectleider en ondersteuners vanuit de Gemeente (o.a. opbouwwerkers), vertegenwoordiger van de Dorpsraad Andijk, vertegenwoordiger van Veiligheidsregio NHN, vertegenwoordiger van Vluchtelingenwerk NLD, Vrijwilligerspunt Westfriesland, Voorzitter Dorpsraad Opperdoes en een vertegenwoordiger Politie.

Opkomst: ca. 75 mensen

Burgemeester Streng gaf in zijn inleiding aan dat we ‘machteloos en toch weer niet’ zijn ten overstaan van dit oorlogsleed. Inwoners van de gemeente Medemblik voelden zich verbonden in hun medemenselijkheid naar de Oekraïners. En dus waren er afgelopen tijd al inzamelingsacties geweest voor voedselpakketten, medicijnen en op relatief grote schaal: opvang van vluchtelingen in gastgezinnen. Op Westfriese wijze: gewoon aan de slag.

Lees verder

Servan Ott Fotografie: Kemphanen al meer kleur

Hoe verder in april en de Kemphaan mannetjes komen al meer in hun bijzondere prachtkleed. Zeer divers in kleuren en kragen, waarvan maar een enkele kleur zelf nooit in hun pak nog gezien waaronder de kleur groen.. Beelden gemaakt op Gruttoland.

  • Foto 1: f/11 1/4000 sec. Iso 1600
  • Foto 2: f/11, 1/3200 sec. Iso 1600
  • Foto 3: f/11 1/1600 sec. Iso 1600
Lees verder

Uitnodiging informatiebijeenkomst op 17 mei a.s. voor Andijkers inzake opvang Oekraïense vluchtelingen

Het voormalig gezinspaviljoen van Omring wordt geschikt gemaakt voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne (foto © G. van Keulen)

Op dinsdagavond 17 mei om 19:30 uur organiseert de gemeente Medemblik in samenwerking met de Dorpsraad Andijk een informatiebijeenkomst over de opvanglocatie in Andijk voor Oekraïense vluchtelingen.

Opvanglocatie Sorghvliet

De gemeente bereidt de komende weken een tweede gemeentelijke opvanglocatie voor in het voormalige verzorgingshuis Sorghvliet in Andijk. De huidige bewoners verhuizen naar een andere Omring-locatie in de regio. We verwachten ongeveer 60-70 Oekraïense vluchtelingen op te gaan vangen op deze locatie. De samenstelling van deze groep is op dit moment nog niet bekend.

Lees verder

Army Vehicle Club: B-Day 28-5-22

Op zaterdag 28 mei 2022 houdt Army Vehicle Club weer een B-Day (brugdag) voor legervoertuigen tot 4.5 ton van AVC-leden. Men kan desgewenst reparaties uitvoeren aan de onderkant van het voertuig.

★ Specialisten staan klaar om geheel gratis je advies te geven en kunnen desgewenst je voertuig gratis en geheel vrijblijvend keuren op veiligheid en andere belangrijke technische zaken!

★ Gewoon langskomen voor een praatje mag natuurlijk ook. De koffie en worstenbroodjes staan dan klaar. In alle gevallen moet je je wel even aanmelden.

★ AVC-leden ontvangen morgen hierover nog een mail!

Lees verder

Stoomgemaal Vier Noorder Koggen onder stoom tijdens Molen- en Gemalendagen

Stoomgemaal Vier Noorder Koggen onder stoom tijdens Molen- en Gemalendagen

MedemblikOp zaterdag 14 en zondag 15 mei draaien niet alleen de wieken van traditionele molens, maar openen ook gemalen hun deuren en krijgen bezoekers een indruk van de waterhuishouding in ons land. Waterafvoer is van levensbelang, bemaling en gemalen zijn daarbij onmisbaar.

Lees verder

Open dag VisKringloop Wieringermeer

Ontdek wat er onder en boven water leeft

Open dag VisKringloop Wieringermeer

Tijdens de Wereld Vismigratiedag op zaterdag 21 mei 2022 organiseert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) van 13.00 tot 16.00 uur een open dag bij de VisKringloop in de Wieringermeer. Het Zweefvliegcentrum Noordkop aan de Hippolytushoeverweg 15a in Slootdorp is het start- en eindpunt van de wandelroute door het gebied.

Lees verder

Dijkgraaf zoekt waterschapsbestuurders

Dijkgraaf zoekt waterschapsbestuurders

Beslis mee over de toekomst van ons waterbeheer

Het lijkt nog ver weg, maar op 15 maart 2023 gaat Nederland weer stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Vanaf nu is het mogelijk om uzelf kandidaat te stellen voor deze verkiezingen en zo actief bij te dragen aan veilig, schoon en voldoende water, nu én in de toekomst. Om duidelijk te maken wat een waterschapsbestuurder doet organiseren wij een aantal informatieavonden. Zo kunt u ontdekken wat het inhoudt, of het bij u past en hoe u een belangrijke bijdrage kunt leveren als bestuurder in de keuzes die gemaakt moeten worden.

Lees verder

Schuithok

Schuithok

Vele landbouwers gebruikten een schuit om via de waterwegen in de polder, naar hun akkerland te varen. Met het benodigde materiaal die ze nodig hadden gingen ze s’ morgens vroeg naar het land en kwamen s’ avonds thuis met hun oogst. Je hoorde de schuit al uit de verte aankomen, het herkenbare monotone geluid van de van de Lister- of Ferryman motor. Bij hun woning stond een bijna net zo’n grote schuur waar de landbouwer voor zijn schuit een beschutte plek had laten maken. Dit in de vorm van een overkapping of een schuithok: een schuthok voor de schuit.

Je ziet deze schuithokken of overkappingen vooral nog in de dorpen die aan de vaarroutes liggen en dan zelfs nog compleet met schuit.

Lees verder

Doe mee aan het onderzoek huisvesting buitenlandse werknemers

Onderzoek naar huisvesting van buitenlandse werknemers in Westfriesland: denkt u mee?

Veel bedrijven in Westfriesland zijn afhankelijk van buitenlandse werknemers. Op dit moment is er een tekort aan huisvesting voor deze werknemers. Uit onderzoek blijkt dat in de toekomst de vraag naar buitenlandse werknemers verder gaat toenemen. De Westfriese gemeenten voeren in samenwerking met de provincie Noord-Holland en de Westfriese Bedrijvengroep een onderzoek uit naar locaties waar buitenlandse werknemers kunnen worden gehuisvest. Uw inbreng is hierbij van grote waarde!

Lees verder

Servan Ott Fotografie: Vogelfotografie workshops tijdens de Nationale Vogelweek

Vanaf vrijdag 6 tm zondag 15 is weer de Nationale Vogelweek  met iedere dag door het hele land verschillende vogelactiviteiten. Zou je meer over vogels willen weten? op bijzondere vogelplekken willen fotograferen en vooral meer over vogelfotografie, vogelgedrag en de eigen camera willen leren? Ga mee op 1 van de workshops tijdens deze week. Op het strand en de pier van IJmuiden (foto Steenlopers op een mosselbank) op zaterdag 7,  14 en donderdagavond 12 mei en een creatieve vogelfotografie workshop in Enkhuizen (Aalscholver met de kleuren van de boten van de binnenstad) op woensdag 11 mei. Tevens Gruttoland in Wommels op maandag 9 en de Oostvaardersplassen op vrijdagavond 13 mei.

Lees verder

Begraafplaatsen gemeente Medemblik

Begraafplaatsen gemeente Medemblik

In het Noordhollandsdagblad van vrijdag 29 april is een artikel verschenen over twee begraafplaatsen in de gemeente Medemblik. Aanleiding was een brief van een bezorgde inwoner en daaropvolgend raadsvragen. Het artikel in het NHD zorgt voor veel onrust bij inwoners en medewerkers terwijl, tot ongenoegen van wethouder Andrea van Langen, niet alle feiten juist zijn weergegeven en er geen hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden. Er is ook niet gewacht op de beantwoording van de raadsvragen. “We voeren het beleid met de grootste zorgvuldigheid uit, juist om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan over werkzaamheden en aanpassingen op en aan de begraafplaatsen”, aldus Van Langen.

Lees verder

En daar sta je dan

Hoeveel keer ik wel niet teruggegaan ben om deze foto te maken tot dat ik tevreden was? Je zult je afvragen waarom ga ik dan steeds terug? Dat heeft te maken met het beeld wat ik zie op mijn netvlies: zoals ik het zie wil ik het op de foto. Maar dat lukt niet altijd. De gele mosterdzaad bloemen op de voorgrond, niet te veel witte strepen van het fietspad op de foto, hoe lopen de lijnen van de tulpenvelden? Het lastigste was het hek boven op de dijk, ik moest zo staan dat de bovenkant van het hek net onder de boerderij kwam te zitten, want anders keek je door het hek en dat was het geen gezicht. Ja, ben soms best kritisch.

Lees verder

4 Mei — Dodenherdenking in Andijk

Het monument op het André Voltenplein in Andijk

Tijdens de Dodenherdenking op woensdag 4 mei worden om 20:00 uur de Nederlandse slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties zijn omgekomen. 
Het jaarthema voor 2022 is —. Er is veel gaande in de wereld en daardoor is het in verbinding blijven met elkaar belangrijker dan ooit. De ‘Dichter van Medemblik’ schreef hierover een gedicht dat op diverse plekken in de gemeente zal worden voorgelezen.

Andijk – André Voltenplein

19.50 u herdenking met kranslegging en toespraak door raadslid Els van den Bosch

Hang de vlag uit op 4 en 5 mei

In afwijking van de algemene vlaginstructie voor 4 mei (vlag halfstok van 18.00 tot zonsondergang), roept het Nationaal Comité 4 en 5 mei alle inwoners op om net als vorig jaar op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen (van zonsopgang tot zonsondergang). De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse driekleur zonder wimpel.

Op 5 mei is het protocol zoals dat ieder jaar is: de gehele dag in top. Iedereen die een vlag heeft is uitgenodigd om de vlag uit te hangen.

Kofferbakmarkt Wervershoof

Zondag 1 mei wordt de zeer populaire kofferbakmarkt in Wervershoof gehouden. Op het terrein van recreatieschap West Friesland het Nesbos gelegen aan de Oosterdijk, zijn die dag weer vele uitgeladen kofferbakken met een diversiteit aan gebruikte goederen.

Lees verder

Beter communiceren op de werkvloer

De geslaagden

Beter communiceren op de werkvloer

WerkSaam startte in september 2021 het traject Beter communiceren op de werkvloer. Medewerkers die laaggeletterd zijn worden geholpen in hun ontwikkeling, op de werkvloer en in de communicatie met collega’s of teamleiders.

Er is ook aandacht voor het verbeteren van spelling, grammatica en digitale vaardigheden. Docenten van het ROC verzorgen de lessen. Er wordt gewerkt met persoonlijke leerdoelen.

Lees verder

Dwaling

In een mooi kleurig tulpenveld zie je soms daarin een tulp van een andere kleur. Dit noemt men een dwaling. Een dwaling is een zaadje die tijdens het schoonmaken van de rooimachine, na het rooien van de tulpenbollen, toch is blijven zitten. Gebruik je de rooimachine weer voor een ander soort tulp dan kan het zijn dat dit zaad tussen de tulpenbollen van het andere soort komt. En zich zo vermengt.

Die dwalingen zijn juist mooi om te fotograferen. Ga er maar eens naar op zoek in het tulpenveld. Je zult je verbazen! Je ziet ze ineens “overal” staan. Bij het maken van foto’s kun je letten op symmetrie en/of ritme. Het lijkt eenvoudig maar vraagt veel geduld. Het kan soms een kleine stap naar links of rechts schelen. Op de foto zie je rode dwalingen in een veld van witte tulpen. Het grappige van deze foto is dat er in de verte beregend wordt en dat het lijkt alsof de waterstraal van de beregeningsinstallatie de kelk van de tulp vult. In de verte de witte vierkante vuurtoren “De Ven” met  de rode alpinopet.

Op de andere foto, hetzelfde tulpenveld maar dan één rode dwaling tussen de witte tulpen, de blauwe lucht op de achtergrond. Toepasselijke foto voor deze periode, rood, wit en blauw. De rode dwaling die als eenling tussen de eensgezinde staat zorgt voor verbinding: het is maar hoe je het bekijkt. 

foto’s gemaakt op 24 april 2019

Corina Sas

Groen licht voor Reddingbootdag 2022 KNRM Enkhuizen en Andijk

Eindelijk is het zover: alle lichten staan op groen voor Reddingbootdag 2022! Op zaterdag 30 april zetten alle 45 KNRM-reddingstations in Nederland hun deuren wagenwijd open om donateurs en andere belangstellenden te ontvangen. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) organiseert deze landelijke open dag al bijna 30 jaar. Het is dé dag om kennis te maken met het reddingswerk, de vrijwilligers én het materieel van de KNRM.

Lees verder

Gezocht: vrijwilligers voor de BOR

In Nederland eindigt ongeveer een derde van alle huwelijken in een echtscheiding. Vaak kunnen ouders en verzorgers tot goede afspraken komen over de omgang met de kinderen. Maar twintig procent van de scheidingen verloopt moeizaam. Als mensen gekwetst zijn, kan er snel wrok ontstaan. Ex-partners zien elkaar als de vijand. En dan is het moeilijk om afspraken te maken over de omgang met de gezamenlijke kinderen. Als ouders geen afspraken kunnen maken zonder ruzie, kunnen ze terecht bij MEE & de Wering voor de Begeleide Omgangsregeling.

Zelfstandig de omgang vormgeven

Het is voor de ontwikkeling van een kind heel belangrijk om na een scheiding beide ouders te blijven zien. Ruzie tussen ex-partners ontstaat meestal bij het brengen en halen van het kind. Bij een Begeleide Omgangsregeling (BOR) zit de vrijwilliger daartussen. De vrijwilliger is aanwezig bij het halen en brengen en tijdens het bezoek. Het BOR-traject bestaat uit 12 bezoeken van maximaal 3 uur. De begeleiding van de vrijwilliger wordt in stapjes afgebouwd. Gezamenlijk werken ex-partners, vrijwilliger en kind (eren) er naartoe dat de ouder het kind zonder de vrijwilliger kan zien. Zodat de ouders na verloop van tijd weer zelfstandig de omgang met het kind kunnen vormgeven. 

Lees verder

Lezing: Bakermat van de moderne sterrenkunde

Foto door Lucas Pezeta op Pexels.com

Op woensdag 11 mei a.s. is bij volkssterrenwacht Orion de lezing: de bakermat van de moderne sterrenkunde. De lezing wordt gegeven door Jos Lankreijer.

Samenvatting:

De wieg van de sterrenkunde stond waarschijnlijk in het midden oosten. Er zijn aanwijzingen dat vanaf de 7e eeuw v. Chr. in het huidige Irak al astronomische waarnemingen werden verricht.

Aan het begin van onze jaartelling heeft Claudius Ptolemeus in Egypte de Almagest geschreven, het boek dat vele eeuwen het denken over sterren en planeten heeft bepaald. Maar de bakermat van de modérne sterrenkunde is te vinden aan de Oostzee. Daar leefden in de 16e eeuw Nicolaus Copernicus en Tycho Brahe.

Lees verder

Eindelijk weer een muzikale wandeling 2022 in Zwaagdijk-Oost

Eindelijk weer een muzikale wandeling 2022 in Zwaagdijk-Oost

Op zondagmiddag 5 juni 2022 (1ste Pinksterdag) organiseert Stichting Nexus te Zwaagdijk-Oost met veel enthousiasme de jaarlijkse Muzikale Wandeling. Dit zal plaats vinden in een 8-tal tuinen waarin u kunt genieten van kunst en muziek. Dit is voor een ieder vrij toegankelijk. Elk jaar schuiven we een stukje door op Zwaagdijk-Oost, om het geheel redelijk compact te houden. Dit jaar zal dit evenement plaatsvinden ten westen vanaf de nieuwbouw van Zwaagdijk-Oost, inclusief een stukje Tuinstraat.

Lees verder

Spelregels voor duurzame energieopwekking in Westfriesland. Denkt u met ons mee?

Spelregels voor duurzame energieopwekking in Westfriesland. Denkt u met ons mee?

De zeven Westfriese gemeenten hebben de ambitie om energieneutraal te worden. Daarom zetten we in op energiebesparing, duurzame warmte en duurzame energieopwekking. De Regionale Energiestrategie (RES) is een van onze activiteiten. In deze fase van de RES vragen wij ons af hoe we windmolens en zonneweides goed kunnen inpassen in ons landschap. Via een regionale enquête kunt u als inwoner van Medemblik hierover uw mening geven, ook al hebben we in onze gemeente afgesproken geen nieuwe windmolens te plaatsen.

Lees verder

Servan Ott Fotografie: Portret Fuut zwart-wit

Er wordt bij de Futen nog volop gebaltst. Doordat de Fuut zo’n bijzonder silhouet heeft tijdens het baltsen, door de twee ‘hoofd-kuifen’ en het opzetten van de brede kraag, wilde ik dit aansterken door een beeld om te zetten in zwart-wit.

Een baltsfoto tijdens het bekende ‘koppen schudden’ ritueel.  Foto: f/11, 1/6400 sec. Iso 1250  

Natuurfotografie en vogelfotografieworkshops

Een keer deelnemen aan een (ochtend) vogel,- of natuurfotografie workshop? 

Zie de agenda met veel verschillende natuurgebieden en vogelfotografie plekken https://www.servanottfotografie.nl/agenda/

Agenda natuur fotografie wandelingen fotografieworkshopFotografieworkshop in de natuur Amsterdamse Waterleidingduinen Oostvaardersplassen Nationaal park De Alde Feanen De Groene Jonkerwww.servanottfotografie.nl

De natuurfotografie workshop in de Zouweboezem op zaterdag 30 april en de workshop in de Oostvaardersplassen op zaterdag 18 juni gaan door met nog een paar plekken vrij.

De meteorenzwerm Lyriden

De meteorenzwerm Lyriden

De Lyriden, te zien van 14 -30 april, zijn niet de felste meteorenzwerm en ook niet de meest intense of die met de langste en langdurigste staarten.

Het is echter wel een van de weinige meteorenzwermen die netjes uitgesmeerd zijn over 3 tot 5 dagen rond het hoogtepunt en daarom hoogstwaarschijnlijk wel te zien zijn op een nacht met helder weer. Het maximum van de lyriden zijn op 22-23 april; er zijn 20 per uur te zien.

Lees verder

De tijd stond even stil

De tijd stond even stil

Vorige week rond 18.00 uur zag de lucht er best bijzonder uit. Er waren brede wolken strepen met daaronder aan de horizon een blauwe lucht. De zon ging die avond rond 21.10 uur onder en het zou nog wel de moeite waard kunnen zijn om even na het sporten nog wat plaatjes te schieten. Maar ja, of dat rond 20.00 uur nog zo is?  Ik nam toch maar mijn camera mee.

Lees verder

Concert in de serie Oosterkerk met celliste Quirine Viersen

Concert in de serie Oosterkerk met celliste Quirine Viersen

De concertserie 2022 van de Oosterkerk Hoorn brengt op vrijdag 29 april een concert met de befaamde Nederlandse celliste Quirine Viersen. Zij wordt op de piano begeleid door Thomas Beijer.

Het duo speelt de Cellosonate nr 1 op 32 in c kl.t. van Camille Saint-Saëns, de Sonate Concertante van Rudolf Escher en de Cellosonate in g kl.t. van Frédéric Chopin.

Lees verder

Koningsconcert Oosterkerk met organist Martin Mans en Jantine Kalkman (trompet)

Koningsconcert Oosterkerk met organist Martin Mans en Jantine Kalkman (trompet)

Het Koningsconcert in de Oosterkerk in Hoorn (woensdag 27 april a.s.) wordt verzorgd door Martin Mans (orgel) en Jantine Kalkman (trompet). Een schitterend Oranjefeest met muziek van onder anderen Offenbach, Andrew Lloyd Webber, Henry Mancini, Giuseppe Verdi en Ruud Bos. Een feestconcert met twee virtuose musici! Aansluitend gaat u genieten van het traditionele oranjediner, eveneens in de Oosterkerk!

Toegangskaarten kosten € 25, inclusief diner. Het programma begint om 15.30 uur; zaal open vanaf 15.00 uur

Koop uw online toegangskaarten op http://www.podiumplein.nl of op http://www.oosterkerkhoorn.nl. U vindt daar ook alle informatie en de kaartverkoop voor de overige concerten georganiseerd door de Stichting Oosterkerk Hoorn. Er zijn ook passepartouts voor de 4 concerten in dit seizoen.

Kijk ook op www.oosterkerkhoorn.nl

Gemeente Medemblik helpt nu ook woningeigenaren met verlagen energierekening

Gemeente Medemblik helpt nu ook woningeigenaren met verlagen energierekening

Gemeente Medemblik helpt nu ook woningeigenaren met verlagen energierekening

Gemeente Medemblik biedt woningeigenaren een waardebon van 70 euro aan. Met de waardebonnen kunnen woningeigenaren energiebesparende producten kopen zoals LED lampen, een waterbesparende douchekop of een radiatorventilator. Hiermee kunnen woningeigenaren hun energierekening verlagen. Woningeigenaren kunnen ook eerst advies krijgen van een energiecoach. De gemeente stelt zo’n 800 waardebonnen van € 70 en 100 persoonlijke adviezen beschikbaar. Deze actie loopt naast de waardebon-actie voor huurders, waar wegens succes al bijna alle bonnen zijn vergeven. 

Lees verder

Kofferbakmarkt Nesbos

KOFFERBAKMARKT WERVERSHOOF

Maandag 18 april (2e paasdag) starten we met de zeer populaire kofferbakmarkt in Wervershoof. Op het terrein van recreatieschap West Friesland het Nesbos gelegen aan de Oosterdijk, zijn die dag weer vele uitgeladen kofferbakken met een diversiteit aan gebruikte goederen. Aan deze markt kan iedereen, ongeacht het wel of niet in het bezit zijn van een kofferbak, deelnemen. Een ideale mogelijkheid om overbodig huisraad, te krappe kleding of uitgelezen boeken van de hand te doen.

De markt op het Nesbos start om 09.00 uur en duurt tot 16.00 uur.
Let op!! Parkeren op de Oosterdijk is niet toegestaan! Enkel op de aangegeven plaatsen mag geparkeerd worden. Bedankt voor u medewerking.

Voor meer informatie of reserveringen kunt u bellen naar: organisatieburo MIKKI, 0229-244739 of 244649. Of kijk op internet: http://www.mikki.nl. Voor informatie over het terrein kunt u terecht op http://www.recreatieschapwestfriesland.nl zij ondersteunen de organisatie en verlenen vergunning voor deze markt.

Servan Ott Fotografie: Schermen en strijd tussen Kemphanen en Grutto’s

Geen fraaiere weidevogel dan een Kemphaan in zijn broedtenue, afgelopen zondag een paar nog vrijwel helemaal in het winterpak, maar toch al wel aftastend wie de sterkste is. Volop voorjaar Kemphanen en Grutto’s in de liefdes en competitieve strijd.  

Gemaakt op Gruttoland.

  • Foto 1: f/11 1/4000 sec. Iso 1600  
  • Foto 2: f/11, 1/3200 sec. Iso 2500  

Ook een keer mee naar Gruttoland, een prachtige weidevogel(fotografie)plek en weidevogelbeleving in Friesland met veel vogelfotografie workshops op de agenda https://www.servanottfotografie.nl/agenda/   Voor juni (jonge pullen tijd) en juli (oa Watersnippen en Goudplevieren) nog voldoende plekken vrij. 

Geschikt met alle type camera’s. Een 250 mm zoomlens of minimaal 15x optische zoom wordt aangeraden. Fotograferen gaat in een ruime hut (7 bij 3 meter) met goede stoelen vanaf een brede houten vensterbank waardoor een statief niet nodig is, wel eventueel een rijstzak is handig. Deze workshop is een dagworkshop (tot ± 14 uur) en de start in het voorjaar en de zomer is vroeg. Dit voor het fotograferen met het mooiste licht en om het krieken van de dag op Gruttoland te beleven.

Saharastof

Afgelopen dinsdag, 12 april 2022, zorgde de wind vanuit Afrika voor Saharastof  in de hogere luchtlagen boven Nederland. Saharastof  zorgt altijd voor mooie gele en rode kleuren tijdens de zonsopkomst en zonsondergang. Ook de hoge bewolking en andere vervuiling zijn debet aan die fraaie kleuren. De zonnestralen reflecteren dan, bij  laagstand van de zon, op de hoge bewolking en het stof.Toch was de lucht die avond niet zo spectaculair toen ik bij het gemaal ‘Het Grootslag” van Andijk op de dijk stond. Een dikke bewolking kwam aandrijven en de zon zat er net boven. Maar als ik goed keek gebeurde er best veel in de lucht, niet  als ik richting de zon en de laag hangende bewolking keek, er gebeurde meer in de tegenovergestelde richting wat betreft de reflectie: de reflectie op de hoge bewolking en de “vervuiling”!Ik liep de dijk naar beneden, ben gaan zitten in het gras en keek over het IJsselmeer en naar de lucht. Er stond weinig wind, de meeuwen vlogen wat heen en weer en de meerkoeten en  eenden deden een wedstrijdje wie het snelst kon zwemmen. Een blauwe reiger stond verdekt opgesteld, maar vloog weg bij onraad. Toen bedacht ook een  aalscholver om weg te vliegen. En nam een aanloop op het water, om daarna op te stijgen.Het IJsselmeer leeft, zowel boven-, als op-  en natuurlijk ook in het IJsselmeer. Dit met een mooie warme gele gloed van de ondergaande zon.

Corina Sas

Nationale Museumweek: Stoomlocomotief opende de wereld!

Medemblik- Het Nederlands Stoommachinemuseum, gevestigd in het voormalig stoomgemaal Vier
Noorder Koggen aan het IJsselmeer bij Medemblik, is een van de deelnemende musea aan de
Nationale Museumweek. Het thema is dit jaar: Open je Wereld! Ons pronkstuk is het model dat
modelbouwer Cor Donker maakte van de Rocket, een van de eerste stoomlocomotieven ter wereld.
Stoomtreinen stelden mensen in staat naar verre oorden te reizen en de wereld te verkennen.
Het potentieel van de stoomtreinen en de aanleg van het spoorwegennetwerk in de 19 e eeuw
vormden de aanzet tot de meest betekenisvolle ontwikkeling van de Industriële Revolutie en de
expansie van de moderne wereld.

Lees verder

Servan Ott Fotografie: Eekhoorns in de sneeuw!

Met de twee witte dagen vorige week zat ik toevallig (een jaar van te voren gepland:)) in de vogelhutten van Arjan Troost. Bijzonder mooie fotografiehutten in het Oosten van het land met allemaal een vijver waar van alles te zien is en het een drukte is aan vogels en vaak ook van Eekhoorns. Schitterend om die al speurend de vijver langs te zien gaan/rennend/ springend en vaak supersnel zijn, maar soms even een moment nemen om een gevonden noot of zonnebloempit te nuttigen. Waarnemend van zeer dichtbij en samen van binnen in de hut genietend met de camera’s. 

Lees verder

Paasmarkt Enkhuizen op zaterdag 16 april

Paasmarkt in Enkhuizen!

Paasmarkt Enkhuizen op zaterdag 16 april

Het is heerlijk winkelen in het historische stadshart van Enkhuizen. Kom genieten van alle leuke winkeltjes, de mooie markt en de fantastische horeca in dit beroemde stadje aan het IJsselmeer!

Vandaag staat op de belangrijkste winkelstraten tussen 11.00 en 17.00 uur een grote en supergezellige markt met mooi voorjaars- en paasaanbod op de kramen. De markt wordt extra aantrekkelijk gemaakt met prachtig en fleurig straattheater en muziek.

Enkhuizer orgelman Peter Visser heeft De Kleine Drom opgepoetst en bij hem kunnen kinderen een officieel draaiorgeldiploma verdienen.

Daarnaast is er mooi voorjaarsentertainment en zijn er veel muzikanten actief in de stad.


Advertentie