HoSt levert hernieuwbare warmte aan glastuinbouwbedrijven Het Grootslag in Andijk

HoSt levert hernieuwbare warmte aan glastuinbouwbedrijven Het Grootslag in Andijk
Andijk / Enschede – Voor de komende 13 jaar gaan zes glastuinbedrijven in het gebied ‘Het Grootslag’ in Andijk, collectief hernieuwbare warmte uit biomassa afnemen van HoSt. Hiervoor realiseert HoSt de nieuwe 15 MWt biomassa gestookte warmte krachtinstallatie die HoSt tevens gaat exploiteren.

Met de hernieuwbare warmtelevering service van HoSt hebben de glastuinders geen enkel omkijken naar de installatie. Het onderhoud en de bedrijfsvoering wordt volledig uitgevoerd door HoSt. In het eerste kwartaal van 2020 wordt de eerste warmte uit biomassa (houtsnippers) geleverd.

Lage emissies, hoge efficiëntie

De installatie is uitgerust met een 15 MWt vlampijpketel. Dankzij het doekenfilter, die zorgt voor filtrerende stofafscheiding, en uitgebreide rookgasreinigingstechnologie in de vorm van ureum injectie in de vuurhaard heeft de installatie gegarandeerde lage stof- en stikstofdioxide emissies (stof: <5 mg/Nm3 en NOx <145/Nm3). Zeer hoge brandstofefficiëntie wordt behaald door de toepassing van een rookgascondensor die tot 30% extra warmte levert.

Glastuinbouwgebied Het Grootslag

Glastuinbouwgebied ‘Het Grootslag’ beslaat circa 370 hectare. Zo’n 200 hectare aan kassen is verbonden aan een lokaal warmtedistributienetwerk, dat vanaf 2020 mede verwarmd wordt door de hernieuwbare warmte uit biomassa van HoSt. De Nederlandse glastuinbouwsector moet geluid geven aan stevige reductiedoelstellingen voor het verminderen van het gasverbruik en dito CO2-emissies, waardoor glastuinbedrijven in het gebied investeren in verschillende vormen van nieuwe energie. Onlangs heeft Energie Combinatie Wieringermeer (ECW), een netwerkorganisatie die zich inzet voor de energie infrastructuur van het gebied, de nieuwe geothermiecentrale geopend, waar aardwarmte wordt gewonnen als alternatief voor aardgas.

Groen gefinancierd

Het project wordt gefinancierd door ASN Bank die duurzaam investeren hoog in het vaandel heeft, alsmede door het Nationaal Groenfonds dat betrokken is bij projecten die bijdragen aan een betere kwaliteit van de groene leefomgeving. Daarnaast ontvangt het project SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Beeldmateriaal: HoSt Bio-Energiesystemen: http://www.host.nl

%d bloggers liken dit: