En dan dit: Spinselmotten…

En dan dit: Spinselmotten... Medemblik | Andijk - APB Andijk Nieuwsnet
Het spinsel van de spinselmot in de bomen aan de Flamingolaan

De spinsel- of stippelmotten (Yponomeutidae), zijn er weer! Ze zitten in bepaalde struiken, leggen daar hun eitjes en in het voorjaar komen de rupsjes tevoorschijn en maken er bijkans een orgie van! De larven hebben de neiging gemeenschappelijke webben te spinnen. Hierin vindt ook de verpopping plaats. Dit spinsel is vrij taai en biedt daardoor enige bescherming tegen vijanden want in de natuur eet je of word je opgevreten! De rupsen vreten het jonge blad op en maken daarom hele struiken of bomen kaal, zoals appelbomen of de kardinaalsmuts. Maar dit is maar tijdelijk, echt kwaad doen ze niet! Het is alleen geen gezicht! Na de verpopping is het feest over en als de poppen ontpoppen dat poppen daar vlinders uit die de wijde wereld intrekken, jong als ze nog zijn is dit wel hun laatste levensfase!

En dan dit: Spinselmotten... Medemblik | Andijk - APB Andijk Nieuwsnet
Rupsen van de spinselmot in wat nog over is van een kardinaalsmuts

Er is bij deze gemeenschappelijke spinsels echter niet of nauwelijks sprake van staatvorming, de vlinders gaan direct na het verpoppen individueel hun weg. Sommige soorten vormen een plaag in de landbouw, de bosbouw en de tuinbouw.

Recente voorbeelden

Spinselmotten zijn in mei 2009 in Nijmegen, Gorinchem, Breukelen, Rotterdam, Utrecht, Benthuizen en Zoetermeer in zeer grote aantallen waargenomen in woonwijken. Ze zorgden daarbij voor surrealistische taferelen door met hun web bomen, auto’s en straatmeubilair in te pakken. Ook in juni 2010 zijn in het duingebied van Den Haag grote aantallen spinselmotten aangetroffen. In mei 2011 werd de Kapelstraat in Roosendaal getroffen, spinselmotten zaten in elke boom langs deze weg. Ook in Huizen werden in mei 2011 de bomen in het wit gezet door spinselmotten. In 2011 én 2012 werden ze in Emmeloord in dezelfde straat aangetroffen.

Foto’s spinsels in de struiken Flamingolaan © CAPAND
Foto rupsen kardinaalsmuts Me [Public domain]

Advertentie
%d bloggers liken dit: