Advertenties

Jaap Zwaan nieuwe gemeentesecretaris Medemblik

image
Jaap Zwaan (59) is benoemd tot nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Medemblik. Zwaan volgt daarmee Wouter Slob op die in september in dienst is getreden bij Waterschap Zuiderzeeland in Lelystad.

Het gemeentehuis van Medemblik is niet nieuw voor Jaap Zwaan. Hij werkt al geruime tijd voor deze gemeente (of diens voorgangers). De laatste periode als directeur Bedrijfsvoering. Bovendien is hij geboren en getogen in de gemeente waar hij nu als gemeentesecretaris/algemeen directeur aan de slag gaat. De benoeming van Jaap Zwaan gaat met onmiddellijke ingang in.

Advertenties

Uitblinkers in dans en muziek gezocht!

imageDe gemeente Medemblik is op zoek naar een persoon, een stichting of vereniging die op een bijzondere manier uitblinkt op het gebied van dans en/of muziek. Deze uitblinkers kunnen tot uiterlijk 5 december worden aangemeld. Graag horen ze om wie het gaat en uiteraard waarom. Laat het weten in een mail aan dansenmuziek2017@medemblik.nl.

Genomineerden maken kans om tijdens de nieuwjaarsreceptie in het zonnetje te worden gezet. De openbare receptie met als thema: ‘dans en muziek’ wordt gehouden op woensdag 10 januari in De Dres te Nibbixwoud.

Gemeenteraad Medemblik kiest voor duurzaamheid

imageIn de raadsvergadering van 16 november stelde de gemeenteraad van Medemblik het programma Duurzaamheid vast. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar een duurzame gemeente. Het programma past helemaal bij de ambitie van het kabinet Rutte III die het klimaat tot speerpunt maakte. Ook de gemeenteraad erkent de urgentie van verduurzaming en verbindt zich aan de in het programma gestelde doelen.

Gevolgen voor iedereen

Met de nieuwe klimaatwet gaat Nederland een strenger beleid voeren om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Dit heeft ook gevolgen voor onze gemeente en voor onze ondernemers en inwoners. Bijvoorbeeld dat we over tien jaar al het afval hergebruiken. En over 30 jaar alle 20.000 woningen in de gemeente van het aardgas af zijn. Een transitie waar alle inwoners de gevolgen van gaan merken. Het programma Duurzaamheid helpt hier nu al op voor te sorteren. Zo kunnen we het duurzaamheidsbeleid verbreden en versnellen.

Lees verder

Begrotingsraad gemeente Medemblik

image
De Begrotingsraadvergadering Gemeente Medemblik  in casu de gemeenteraad startte om 1700 uur en is alleen op internet te volgen via https://t.co/wU0BQGIMKN

Lees verder

Gezocht! Ervaringsdeskundigen / betrokken inwoners om toegankelijkheid te verbeteren

GWT Logo met naam
Binnen de gemeente Medemblik willen we een werkgroep ‘toegankelijkheid’ opzetten. Hiervoor zoeken wij nog steeds een aantal ervaringsdeskundigen en/of betrokken inwoners die de toegankelijkheid willen beoordelen binnen de woonkernen.

Ontstaan werkgroep
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2017 verplicht om aan de wettelijke toegankelijkheidsnorm te voldoen. Deze norm komt voort uit het Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. De ambitie van het Verdrag is een samenleving waaraan iedereen, dus ook mensen met een beperking, volwaardig kan deelnemen. Vorig jaar zijn er afspraken gemaakt met de gemeenteraad om de toegankelijkheid in kaart te brengen. Daarvoor is Andijk gekozen als pilot. Inmiddels zijn de bevindingen van dit onderzoek aan de gemeente Medemblik aangeboden voor verdere afhandeling daarvan. Maar daarmee is het werk nog niet gedaan!

Lees verder

1 miljoen tekort sociaal domein Gemeente Medemblik

imageBurgemeester en wethouders verwachten dit jaar een aanzienlijk financieel tekort binnen het sociaal domein. Naar verwachting gaat het om een bedrag van één miljoen euro. In de herfstnota vraagt het college de gemeenteraad hiervoor dat bedrag beschikbaar te stellen. Het verwachte tekort komt door verschillende oorzaken. Op dit moment zijn er bij veel instellingen binnen de Jeugdzorg wachtlijsten.

< Wethouder Harry Nederpelt (CDA) Sociaal Domein

Door het gebrek aan capaciteit bij deze partners wordt de druk op de jeugdhulpverlening bij de gemeente steeds groter. Niet alleen neemt de omvang toe, ook de ingewikkeldheid van de situaties verandert.

Lees verder

Uw paspoort, ID-kaart en rijbewijs voortaan laten (thuis-)bezorgen

paspoort thuisbezorgenTwee keer naar het gemeentehuis voor een nieuw paspoort, dat is niet meer van deze tijd. Daarom kunnen de inwoners van àlle Westfriese gemeenten vanaf 1 september hun reisdocument en rijbewijs veilig laten bezorgen op een adres in Nederland.

Hoe werkt het?

Bij de aanvraag van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs geeft u aan of u het reisdocument wilt laten bezorgen. Dit kan thuis of op een ander adres. Op het afgesproken tijdstip komt de medewerker van de bezorgdienst aan de deur, stelt de identiteit vast van de aanvragers van het document en opent de verzegeling in aanwezigheid van de aanvrager. Het document wordt net als op het gemeentehuis persoonlijk overhandigd. Op de dag van bezorging kunt u de exacte bezorgtijd volgen. Het is dus niet nodig om lang op het afgesproken adres te wachten.

Lees verder