Monuta brengt grafkosten gemeentelijke begraafplaatsen in beeld

image
Andijk | APB – Monuta bracht vandaag de cijfers uit van grafkosten van gemeentelijke begraafplaatsen in Nederland, waaronder dus ook die van de gemeente Medemblik. Monuta onderzoekt jaarlijks de grafkosten van verschillende begraafplaatsen en presenteert deze grafkosten in de Grafkostenmeter.

Lees verder

Advertisements

12,4% van inwoners gemeente Medemblik heeft een of meer beperkingen in lichamelijk functioneren

embleem gwt medemblik7,9% van de bevolking van 19 jaar en ouder in de gemeente Medemblik heeft één of meer beperkingen in bewegen en 12,4% in een of meer beperkingen in lichamelijke functioneren. Dat blijkt uit cijfers die vandaag bekend zijn gemaakt door Volksgezondheid en Zorg – Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012, GGD’en, CBS en RIVM.

De cijfers worden ook nog eens per woonkern aangegeven waarbij Zwaagdijk het laagste aantal inwoners van 19 en ouder kent die een mobiel beperking kent van 4%. Wognum kent het hoogste aantal van 9%. Andijk volgt met 8%. Dat meldt de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik op Facebook.

Een filmvoorstelling voor mantelzorgers

imageSpeciaal voor mantelzorgers organiseert de gemeente Medemblik als blijk van waardering een filmvoorstelling over dementie. De documentaire ‘Het doet zo zeer’ van Heleen van Royen wordt gedraaid en na afloop is er gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen en informatie in te winnen bij het Wijkteam van de gemeente, Geriant, het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland en Alzheimer Nederland.

‘Het doet zo zeer’

De documentaire ‘Het doet zo zeer’ laat zien wat dementie teweeg kan brengen. Moeilijke beslissingen en kostbare momenten wisselen elkaar in deze documentaire af. Een liefdevolle, herkenbare, pijnlijke en vaak bijzonder grappige ode aan het leven.

Lees verder

Tweede Kamerverkiezing gemeente Medemblik: VVD 1, CDA 2 en PVV 3

De VVD heeft de meeste stemmen gekregen bij de Tweede Kamerverkiezing op 15 maart 2017 in de gemeente Medemblik. CDA werd de tweede partij, gevolgd door de PVV. D66 werd de vierde partij. Hieronder de voorlopige uitslagen.

Opkomst 83%
In de gemeente Medemblik ontvingen 33.335 stemgerechtigden een stempas voor de Tweede Kamerverkiezing op 15 maart. In totaal hebben 27.717 mensen een stem uitgebracht. Daarmee is het opkomstpercentage 83 procent. Tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezing in 2012 was het opkomstpercentage 76.5 procent.

Hieronder de volledige (voorlopige) uitslag!

Lees verder

UPDATE | Tweede Kamerverkiezingen: 86%! 1200 stemmers van de 1389 | #ikstem #TK2017

image
imageAndijk | APB – Tegen sluitingstijd van het stembureau in de Piramideschool is de opkomst 86%! Met nog een kleine 20 minuten te gaan zijn 1.200 van 1.389 stemmen uitgebracht – dat is voor Andijker begrippen ongekend!

Rond het middaguur heeft al een kwart* van de stemgerechtigden in Andijk hun stem uitgebracht. Dat is beduidend hoger dan in voorgaande jaren op dit tijdstip. Op de foto de voorzitter en medewerkers van het stembureau in de Piramideschool.

UPDATE 1 | Rond de klok van 14:30 uur was in het stembureau in Sorghvliet al een opkomst van 38%. Ook hier meldde de voorzitter van het stembureau dat de opkomst beduidend hoger is.

UPDATE 2 | De gemeente Medemblik bericht dat de opkomst 41% is rond de klok van 16:00 uur.

Lees verder

Gratis compost scheppen

gratis compost afhalenOp zaterdag 25 maart kunt u gratis compost ophalen. Uw gft- afval vormt de basis voor compost en groen gas. U kunt een aantal zakken of een aanhanger meenemen om uw compost in te vervoeren.

Lees verder

Consultatiebureau Andijk voorlopig nog open

imageAndijk | APB – Het consultatiebureau aan de Kleingouw in Andijk blijft voorlopig nog open. Dat is de uitkomst van de behandeling van het raadsvoorstel van het college het consultatie-bureau in Andijk en Abbekerk open te houden.

Het openhouden is voorlopig, de kwestie komt in 2018 weer aan de orde. GroenLinks, BAMM, CDA en D66 stemden tegen openstelling.  Ouders / verzorgers konden wel met hun kinderen naar Wervershoof als de GGD-vestiging in Andijk zou sluiten. En die van Abbekerk naar Wognum. D66‘er Yannick Nijsingh (foto) meende dat de hoge kosten dit zou rechtvaardigen en rekende fijntjes de kosten per kind uit en dat kwam hem en de D66-fractie op felle kritiek te staan vanuit de oppositie.

Lees verder