Advertenties

Collegeprogramma gemeente Medemblik ‘Samen aan de slag’

image
270579_508584935818286_202214575_nHet collegeprogramma ‘Samen aan de slag’ is afgelopen dinsdag 25 september jl. samen met de programmabegroting 2019 vastgesteld. In het programma beschrijft het college op hoofdlijnen wat zij in deze nieuwe bestuursperiode wil bereiken en wat zij daarvoor doet. De vertaling van de doelen naar concrete activiteiten en de financiële consequenties daarvan vindt u in de programmabegroting.

Lees verder

Advertenties

Collegeleden Medemblik verdelen portefeuilles

image
Na de installatie van het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, zijn nu ook de portefeuilles verdeeld. Met de komst van een vierde wethouder, is voor de komende vier jaar de volgende verdeling gemaakt:

Lees verder

‘Wethouder wil niet in gesprek met Dorpsraad Abbekerk over verplaatsbare mantelzorgwoningen’ – PvdA stelt vragen

Wognum  APB – De PvdA-fractie Medemblik heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W nu blijkt dat de wethouder niet in gesprek wil met de Dorpsraad Abbekerk over een burgerinitiatief ‘Verplaatsbare mantelzorgwoningen’.

Door een tweetal inwoners van Abbekerk, deel uitmakend van het bestuur van de Dorpsraad Abbekerk, is enkele jaren geleden een burgerinitiatief ontstaan om de komen tot de aanleg van verplaatsbare mantelzorgwoningen. Er is veel expertise opgedaan bij bouwbedrijven, gemeenten, Kenniscentrum Wonen en Zorg en er heeft vier keer een gesprek plaatsgevonden met ambtenaren van de gemeente Medemblik.

Na 3 jaar had de werkgroep de indruk niet verder te komen en verzocht om een onderhoud met de wethouder die onder andere Zorg in zijn portefeuille heeft, de heer Nederpelt. Op verschillende manieren is gepoogd om een tot een gesprek met de wethouder te komen: via het bestuurssecretariaat, via een email, via een presentatie in het gemeentehuis, niets hielp.

Lees verder

PvdA Medemblik stelt vragen n.a.v. onderzoek EFDRIE en GWT Medemblik

Wognum | APB – Bert de Jong, fractievoorzitter van PvdA Medemblik heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W van de gemeente Medemblik naar aanleiding van het onderzoek van EFDRIE en die van GWT Medemblik naar de informatieverstrekking over aanvragen van gehandicaptenparkeerkaarten en –plaatsen.

Onderzoek EFDRIE
Zo wil de PvdA-fractie weten of het college bekend is met de inhoud van het rapport van EFDRIE en de specifieke constateringen met betrekking tot de gemeente Medemblik zoals met betrekking tot de hoogste legeskosten in vergelijk met de genoemde omliggende 7 gemeenten voor de behandeling van de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart.

Aanzienlijk verschil legeskosten
De Jong wil ook weten het waardoor het aanzienlijke verschil t.o.v. de overige gemeenten in West-Friesland wordt veroorzaakt.

Lees verder