Advertenties

GWT Medemblik: “Parkeerkaart voor gehandicapten in Medemblik € 67,20, in Stede Broec € 19,75. Informatie ontoereikend en verwarrend”

AVC foto 04445v 209
Andijk | APB – GWT Medemblik onderzocht de informatie over gehandicaptenparkeerkaarten op de website van de gemeente Medemblik.  De informatie werd ook nog eens vergeleken met de omliggende gemeenten Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, Hoorn, Koggenland, Opmeer en Hollands Kroon. Een van de opvallendste verschillen is wel dat de gemeente Medemblik het hoogste bedrag hanteert voor de leges.

Lees verder

Advertenties

12,4% van inwoners gemeente Medemblik heeft een of meer beperkingen in lichamelijk functioneren

embleem gwt medemblik7,9% van de bevolking van 19 jaar en ouder in de gemeente Medemblik heeft één of meer beperkingen in bewegen en 12,4% in een of meer beperkingen in lichamelijke functioneren. Dat blijkt uit cijfers die vandaag bekend zijn gemaakt door Volksgezondheid en Zorg – Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012, GGD’en, CBS en RIVM.

De cijfers worden ook nog eens per woonkern aangegeven waarbij Zwaagdijk het laagste aantal inwoners van 19 en ouder kent die een mobiel beperking kent van 4%. Wognum kent het hoogste aantal van 9%. Andijk volgt met 8%. Dat meldt de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik op Facebook.

Werkgroep Toegankelijkheid gaat obstakels in kaart brengen | Ervaringsdeskundigen in Andijk gezocht

GWT LogoSlechte toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen kunnen soms voor problemen zorgen voor mensen met een beperking. Om inzicht te krijgen of dit binnen onze gemeente aan de orde is en om welke straten en gebouwen het gaat, wordt een werkgroep samengesteld. De taak van de werkgroep is om goed inzicht te krijgen in eventuele toegankelijkheidsproblemen van openbare ruimte en gebouwen. Andijk is hierbij als pilot-dorpskern gekozen.

Lees verder

Inwerkingtreding van het VN-verdrag voor mensen met een handicap – wat betekent dat?

image_thumb15image
Vanaf 1 januari 2017 moeten aanbieders (overheid en private partijen) van goederen en diensten en werkgevers geleidelijk aan zorgen voor de algemene toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Óók als daar niet expliciet om gevraagd wordt. Dit is een uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ).

Lees verder

Geen legeskosten bij weigering invalidenparkeerplaats

imageWognum | APB – Wanneer een burger een aanvraag indient voor een invalidenparkeerplaats worden er legeskosten, ad. € 230, in rekening gebracht door de gemeente Medemblik.

Dat geld krijgt de aanvrager, op € 80 na, in het vervolg terug wanneer de toekenning wordt geweigerd. De gemeenteraad heeft dat unaniem besloten op voorstel van CDA Medemblik. CDA-raadslid Els van den Bosch hierover: “Je was dat geld kwijt, ook al werd er geen parkeerplaats toegekend. Dat hebben we nu rechtgezet. Het is immers een behoorlijk bedrag, zeker voor deze doelgroep.”

Aanpassing beleidsregel tegemoetkoming chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Wognum – Het college gaat akkoord te gaan met de nieuwe aangepaste beleidsregel tegemoetkoming chronisch zieken, gehandicapten en ouderen en laat deze in gaan op 1 januari 2017. Het college besluit de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en beleidsregel maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen met ingang van 1 januari 2017 in te trekken.

Omdat in het besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 (artikel 13) een aanpassing heeft plaatsgevonden in de hoogte van de inkomensgrens waarop recht bestaat op een forfaitaire tegemoetkoming, moet ook de beleidsregel hierop worden aangepast.

Lees verder

CDA Medemblik stelt vragen over Gehandicaptenparkeerplaats en –parkeerkaart

imageWognum | APB – CDA Medemblik heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het gemeentelijk beleid met betrekking tot gehandicaptenparkeerplaats (op kentekennummer) en EU-gehandicaptenparkeerkaart (op naam).

Wie een aanvraag indient moet ruim € 229 betalen aan legeskosten maar is er niet zeker van of de aanvraag ook wordt toegekend.  De aanvrager moet medisch gekeurd worden en aan de hand daarvan wordt bepaald of de aanvrager een parkeerplaats en/of een parkeerkaart krijgt toegewezen.

Het is nog niet zo lang geleden dat aan de behandeling van de aanvraag van een parkeerplaats en/of kaart voor gehandicapten geen kosten waren verbonden. Nu de aanvrager voor deze kosten gesteld wordt lijkt het alleszins redelijk dat bij afwijzing de € 229 wordt terugbetaald. Dat is niet het geval en daarom wil het CDA weten of het mogelijk is dat dit bedrag wordt terugbetaald bij afwijzing.

Daarnaast wil het CDA nog meer weten over deze voorzieningen. Hieronder de vragen van de fractie.

Lees verder