Advertenties

Coalitie-akkoord voor Medemblik


De gemeente Medemblik koerst af op een nieuwe coalitie. ‘Samen aan de slag!’ is de titel van het coalitieakkoord van VVD, CDA, GemeenteBelangen en PvdA. Belangrijke speerpunten zijn de bouw van meer woningen, beter groenonderhoud, het verminderen van bureaucratie, goede zorg, economische groei, duurzaamheid en gezonde financiën. Op maandag 14 mei wordt het coalitieakkoord voorgelegd aan de gemeenteraad.

Samen aan de slag

VVD-fractievoorzitter Mark Raat: ‘Ik ben trots op dit akkoord. Deze coalitie gaat uit van de kracht van de mensen zelf. Zij maken en betalen de gemeente. Wij willen hen ondersteunen, kijken naar wat wél kan in plaats van wat niet. Dat is nu de basis van ons bestuur. Belangrijke pijlers zijn meer woningbouw, het schrappen van regels en kiezen voor mobiliteit.’

Lees verder

Advertenties

NHD: gemeente Medemblik heeft een nieuwe coalitie

De gemeente Medemblik heeft een nieuwe coalitie! Dat schrijft het NHD op de website. De VVD, de grootste partij na de verkiezingen, is het eens geworden met CDA, Gemeente Belangen en PvdA. Eind april wordt het definitieve akkoord verwacht.

De kandidaatwethouders zijn Andrea van Langen (VVD), Harry Nederpelt (CDA), Joset Fit (Gemeentebelangen) en Dirk Kuipers (PvdA).