Advertenties

PWF Medemblik stelt aanvullende vragen over HVC-directeur

imageOp 31 maart heeft de fractie van Progressief West-Friesland schriftelijke vragen gesteld m.b.t. de salariëring van de HVC directeur. “Dat is vandaag twee weken geleden en ik hoop vandaag nog antwoord te krijgen,”zegt Siem Zeilemaker, fractievoorzitter van PWF, “overigens weer bijzonder dat wij enkele antwoorden vandaag al in de krant konden lezen.

Uit deze antwoorden blijkt dat de vertegenwoordiger van het CAW, de heer Vincent Reus, door de knieën, door de bocht of anderszins ‘omgegaan’ is en heeft ingestemd met het (te) hoge salaris. Mede naar aanleiding hiervan hebben wij aanvullende vragen gesteld aan het College van B en W.”

Lees verder

Advertenties

Fracties willen aanpak kinderarmoede

imagePrecies een jaar geleden stelde de fractie van de PvdA, bij monde van Patricia de Haan al de eerste schriftelijke vragen over kinderarmoede in de gemeente Medemblik. Nu een jaar later tijdens de raadsvergadering op donderdag 6 april a.s., dient PvdA-fractievoorzitter Bert de Jong een motie in over de bestrijding van kinderarmoede. In samenwerking met het CDA is de aanvankelijke motie van de sociaal-democraten verder aangescherpt en wordt het college van B en W opgedragen om:

 

Lees verder

Schriftelijke vragen Progressief West Friesland over het functioneren van WerkSaam

image
Wognum – De PWF-fractie in de gemeenteraad van de gemeente Medemblik heeft schriftelijke vragen ingediend over de positie van bijstandsgerechtigden.

Achtergrond: WerkSaam was eerst een sociale werkplaats voor mensen met een beperking. Deze mensen hebben een CAO. Na 2015 is er geen nieuwe instroom van SW ers geweest en zijn bijstandsgerechtigden te werk gesteld zonder loon, maar met behoud uitkering. Sinds 2016 is WerkSaam een reïntegratiebedrijf geworden. Dit is landelijk ook in opkomst. Men biedt bijstandsgerechtigden aan op de arbeidsmarkt. Voor de SW mensen is dit akkoord, zij hebben nog een cao.

Lees verder

PWF: ‘Overschot WMO-gelden terug naar inwoners’

image
Progressief West Friesland wil het overschot van WMO gelden weer terug laten uitbetalen aan inwoners, die een eigen bijdrage hebben betaald in 2015 aan huishoudelijke hulp.

Als je een aanvraag doet bij de gemeente om begeleiding, dagopvang of HH hulp, dan moet je een eigen bijdrage betalen. Eind 2015 was er een geldoverschot bij de WMO. Wat is de oorzaak van dit overschot in de gem Medemblik? Is het meest zwarte scenario begroot in 2015 en op basis daarvan is er dan te hard bezuinigd?

Lees verder

PWF: oriënterende cursus raads- of commissielid

clip_image002
Maandagavond 23 mei start de eerste avond van de oriënterende cursus om raads- of commissielid te worden. Progressief West Friesland organiseert dit voor inwoners die zich graag willen inzetten voor een betere gem. Medemblik.

Lees verder

PWF op werkbezoek in Andijk

P1000888Vrijdag 1 april gingen de leden van PWF op werkbezoek naar Andijk.  Bertie en Cees van Lubek uit Andijk startten de rondleiding in het Kerkbuurtje in Andijk, het oudste gedeelte van Andijk (aan de dijk) Andijk is rond de 17de eeuw ontstaan, en na de Franse tijd een zelfstandige gemeente geworden. Een langgerekt dorp, met drie dorpshuizen, vier scholen en en veel kerken. We bezochten het waterwinstation, waar ons schone drinkwater vandaan komt, de proefpolder met de vakantiedorpen, de mooie IJsselmeerstranden van de Vooroever en de bollenvelden en tuinbouw.

Lees verder

Schriftelijke vragen van PWF over de huishoudelijke zorg


Om langer thuis te kunnen wonen is huishoudelijke hulp een belangrijke sociale netwerk. Dus zouden we als gemeente in moeten zetten om de eigen bijdrage, die men verplicht moet bijdragen, betaalbaar te houden. Of een plafond in te stellen als men meerdere eigen bijdrage moet betalen bij de Langdurige zorg of WMO. Landelijk gaat een op de vijf huishoudens stoppen met de gemeentelijke huishoudelijke hulp omdat ze het niet meer kunnen opbrengen.

  • 1. Heeft de gemeente Medemblik een plafond ingesteld, als een gezin meerdere eigen bijdragen moet betalen?
  • 2. Zo nee, is de gemeente dit van plan?
  • 3. Wordt de hoogte van de eigen bijdrage per gezin goed afgewogen tijdens het keukentafelgesprek?
  • 4. Wordt de hoogte van de eigen bijdrage besproken tijdens het keukentafelgesprek?

Maria Weeber / Siem Zeilemaker  / Pieter Koning