Advertenties

Kandidaten van 10 lijsten gemeenteraadsverkiezingen gemeente Medemblik | #MbkStemt #GR2018

verkliezingen 2 003
De voorzitter van het centraal stembureau van de gemeente Medemblik heeft de kandidaten bekend gemaakt die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Wij hebben hier de 10 lijsten voor wat de eerste 8 kandidaten betreft in beeld gebracht.

De lijstnummers en- trekkers zijn

1 – CDA – Harry Nederpelt
2 – VVD – Mark Raat
3 – GB – Luiten Plekker
4 – D66 – Geert Mos
5 – PvdA – Dirk Kuipers
6 – PWF – Siem Zeilemaker
7 – PW2010 – Anneke van der Geest
8 – CU – Silva Visser
9 – GL – Ria Manshanden
10 – BAMM – Piet Groot

Lees verder

Advertenties

Schriftelijke vragen Progressief West-Friesland over rentetarief sociale krediet gemeente Medemblik

image
imageOp zaterdag 16 december 2017 zagen wij het programma Kassa, waarin we vervolgens verwezen werden naar de site. Op de site staat een tekst onder de kop “woekerrentes gemeenten voor sociale kredieten”. In het stuk is gesteld dat mensen die bij een gewone bank worden geweigerd in aanmerking kunnen komen voor en sociaal krediet. Echter het maximale rentetarief voor deze leningen is gesteld op 14%. Er zijn echter gemeenten die een tarief hanteren van 2,6 %. Er zijn echter ook gemeenten die het tarief tussen de 12 en 14% hanteren. Deze hoge tarieven zorgen dat deze kwetsbare doelgroep fors moet betalen voor een lening die nodig kan zijn voor het betalen van zorgkosten, het vervangen van een kapotte koelkast of het aflossen van schulden.

Lees verder

PWF Medemblik stelt aanvullende vragen over HVC-directeur

imageOp 31 maart heeft de fractie van Progressief West-Friesland schriftelijke vragen gesteld m.b.t. de salariëring van de HVC directeur. “Dat is vandaag twee weken geleden en ik hoop vandaag nog antwoord te krijgen,”zegt Siem Zeilemaker, fractievoorzitter van PWF, “overigens weer bijzonder dat wij enkele antwoorden vandaag al in de krant konden lezen.

Uit deze antwoorden blijkt dat de vertegenwoordiger van het CAW, de heer Vincent Reus, door de knieën, door de bocht of anderszins ‘omgegaan’ is en heeft ingestemd met het (te) hoge salaris. Mede naar aanleiding hiervan hebben wij aanvullende vragen gesteld aan het College van B en W.”

Lees verder

Fracties willen aanpak kinderarmoede

imagePrecies een jaar geleden stelde de fractie van de PvdA, bij monde van Patricia de Haan al de eerste schriftelijke vragen over kinderarmoede in de gemeente Medemblik. Nu een jaar later tijdens de raadsvergadering op donderdag 6 april a.s., dient PvdA-fractievoorzitter Bert de Jong een motie in over de bestrijding van kinderarmoede. In samenwerking met het CDA is de aanvankelijke motie van de sociaal-democraten verder aangescherpt en wordt het college van B en W opgedragen om:

 

Lees verder