Raadsvragen over ‘quasi-inhouse uitzondering’ HVC

Raadsvragen over 'quasi-inhouse uitzondering' HVC

Zowel de PWF als de ChristenUnie hebben het college van B&W van de gemeente Medemblik vragen gesteld over de positie van het afvalverwerkingsbedrijf HVC naar aanleiding van een brief van het advocatenkantoor CMS in Amsterdam en AVR B.V. aan de gemeente Drechterland, waarin valt te lezen dat voor een rechtmatige opdrachtverlening binnen het Europeesrechtelijk kader van de quasi-inhouse een uitzondering is (onder andere) vereist dat HVC het merendeel van haar activiteiten voor haar aandeelhouders verricht. AVR komt tot de conclusie dat niet wordt voldaan aan het merendeelcriterium van de quasi-inhouse uitzondering, zo meldt de brief.

Deze conclusie zou voor de aandeelhouders van HVC als gevolg hebben dat zij bij de huidige stand van zaken onrechtmatig overeenkomsten met HVC hebben gesloten en dat deze onrechtmatige situatie moet worden stopgezet.

Daarnaast zouden er ook geen overeenkomsten mogen worden gesloten met nieuwe aanbestedende diensten met een beroep op de quasi-inhouse uitzondering, aldus de de indieners van de brief.

Zowel PWF als de ChristenUnie willen van het college weten of het bekend is met deze brief, of hetgeen daarin beweerd wordt juist is en wat de eventuele gevolgen hiervan zijn omdat dit zou kunnen betekenen dat de afgesloten contracten ongeldig zijn en er een nieuwe situatie ontstaat, waarbij de gemeenten in West-Friesland en daarnaast veel andere gemeenten vrij zijn om te kiezen voor een andere afvalverwerker tegen mogelijk gunstiger tarieven.

Het college moet nog antwoorden.

Quasi-inhouse uitzondering’ betekent:

  • de gemeente/gemeenten oefent/oefenen toezicht uit op de rechtspersoon alsof het een eigen gemeentelijke dienst betreft;
  • de rechtspersoon oefent het merendeel van zijn werkzaamheden uit ten behoeve van de gemeente/gemeenten.

Op basis van algemene informatie is volgens de briefschrijvers duidelijk dat HVC voor meer dan 20% actief is op ofwel de commerciële markt ofwel voor publieke partijen die geen aandeelhouder zijn van HVC.

Foto door Tom Fisk op Pexels.com

%d bloggers liken dit: