Advertenties

PWF Medemblik stelt aanvullende vragen over HVC-directeur

imageOp 31 maart heeft de fractie van Progressief West-Friesland schriftelijke vragen gesteld m.b.t. de salariëring van de HVC directeur. “Dat is vandaag twee weken geleden en ik hoop vandaag nog antwoord te krijgen,”zegt Siem Zeilemaker, fractievoorzitter van PWF, “overigens weer bijzonder dat wij enkele antwoorden vandaag al in de krant konden lezen.

Uit deze antwoorden blijkt dat de vertegenwoordiger van het CAW, de heer Vincent Reus, door de knieën, door de bocht of anderszins ‘omgegaan’ is en heeft ingestemd met het (te) hoge salaris. Mede naar aanleiding hiervan hebben wij aanvullende vragen gesteld aan het College van B en W.”

Lees verder

Advertenties

Medemblikker promotieteam ‘Afval scheiden’ op pad

20160615 Foto_actie de wijk in_Abbekerk2
Woensdagmiddag 15 juni ging een eerste HVC promotieteam langs de deuren om met inwoners van Medemblik in gesprek te gaan over het scheiden van afval. Deze actie ‘De wijk in’ sluit aan bij de komst van de container voor plastic verpakkingen, blik en lege pakken. Wethouder Hans Tigges (links vooraan) ging namens de gemeente mee op pad.

Lees verder

Wethouder Hans Tigges bezorgt eerste container voor plastic, blik en pak

Jellema in Opperdoes ontvangt op 30 de eerste plastic container
Wethouder Hans Tigges bezorgde maandag 30 mei de eerste container voor plastic, blik en lege pakken in de gemeente Medemblik.
Meneer Jellema uit Opperdoes ontving als een van de eersten de nieuwe bak. Met de nieuwe container wordt het makkelijker om plastic, blik en pak te scheiden.

Alle huishoudens in Medemblik met een container voor restafval en gft, ontvangen de nieuwe container aan huis voor het scheiden van plastic, blik en pak. Wethouder Tigges: “Laten we deze kans met zijn allen pakken om ons afval nog beter te scheiden. Beter scheiden betekent meer recycling van grondstoffen en dat is weer goed voor ons milieu.”

Lees verder

Container aan huis voor plastic, pak en blik

Oranje containerDoor afval goed te scheiden, blijven waardevolle grondstoffen behouden waarvan weer nieuwe producten kunnen worden gemaakt. Daarom krijgt u een container aan huis voor plastic, pak en blik. De container voor restafval wordt omgewisseld voor een nieuw exemplaar.

Planning

Inwoners van de gemeente Medemblik krijgen de containers verdeeld over twee perioden:

  • tussen 30 mei en 18 juni het grootste gedeelte van onze gemeente
  • tussen 5 en 17 september de kernen Wognum, Medemblik en een deel van Wervershoof (het deel waar de containers op maandag worden geleegd)

Lees verder

Het HVC-debacle; de burger betaalt (nog steeds)

imageSinds 2012 is het bekend dat de directeur van de Huisvuilcentrale (HVC) in Alkmaar fors wordt beloond voor zijn werkzaamheden. Zijn salaris van om en de nabij de € 265.000 ligt evenwel ver boven de Balkenendenorm en intussen heeft menig fractie uit de regio waar HVC huisvuil ophaalt moties ingediend om dit aan te pakken, want het is maatschappelijk niet meer te verantwoorden dat een dergelijk hoog salaris nog wordt uitgekeerd. Daarbij moeten nog andere vergoedingen worden opgeteld, zoals de kosten voor een dienstauto (€ 67.000 per jaar). Maar niet overal in de regio is men ervan overtuigd dat een dergelijk hoog salaris (bij elkaar ruim € 330.000 per jaar) moet worden aangepakt.

In de gemeente Medemblik was het de VVD die in 2014 een motie indiende om het salaris van de directeur aan te pakken.

Lees verder

Vragen over hoge salaris HVC-directeur

image Foto 23111
Hedenmorgen werden wij negatief verrast door de berichtgeving in het NHD over het salaris van de HVC directeur. Deze verdiende in € 265.000. Daarboven komt nog een wagen van de zaak waarvoor € 67.000 is begroot.

Schriftelijke vragen van Progressief West-Friesland:
Vraag 1. Was het college op de hoogte van deze salariëring?
Vraag 2. Was het bestuur van het CAW op de hoogte van deze salariëring?
Vraag 3. Heeft de portefeuillehouder op enig moment ingestemd met het beloningsbeleid waaruit deze salariëring voorkomt
Vraag 4. Is het college met de fractie van Progressief West-Friesland van mening dat dit beloningsbeleid disproportioneel en afkeurenswaardig is.
Vraag 5. Wat kan en zal het college doen om er voor te zorgen dat aan dit beleid van de HVC paal en perk wordt gesteld.

Zeilemaker bericht dat de fractie een motie gaat indienen welke hieronder te lezen is.

Lees verder