Helft van inwoners gemeente Medemblik slaat eerste inzamelronde restafval over

Een medewerker van HVC haalt een container op om te worden geleegd.

Veelbelovende eerste resultaten afvalinzameling

Sinds 1 januari heeft gemeente Medemblik het recycle-tarief ingevoerd. Recycle-tarief beloont de goede afvalscheider en daagt anderen uit (nog) beter hun best te doen. De eerste inzamelronde van het restafval laat veelbelovende resultaten zien: slechts de helft van het aantal restafvalbakken werd aangeboden om geleegd te worden.

Lees verder

Raadsvragen over ‘quasi-inhouse uitzondering’ HVC

Raadsvragen over 'quasi-inhouse uitzondering' HVC

Zowel de PWF als de ChristenUnie hebben het college van B&W van de gemeente Medemblik vragen gesteld over de positie van het afvalverwerkingsbedrijf HVC naar aanleiding van een brief van het advocatenkantoor CMS in Amsterdam en AVR B.V. aan de gemeente Drechterland, waarin valt te lezen dat voor een rechtmatige opdrachtverlening binnen het Europeesrechtelijk kader van de quasi-inhouse een uitzondering is (onder andere) vereist dat HVC het merendeel van haar activiteiten voor haar aandeelhouders verricht. AVR komt tot de conclusie dat niet wordt voldaan aan het merendeelcriterium van de quasi-inhouse uitzondering, zo meldt de brief.

Lees verder

Bewoners Reinderhoek mogen vuilnisbakken als vanouds in hun straat aanbieden

image
De “Vuilnisbakkenkwestie Reinderhoek” is tot een goed einde gekomen voor de bewoners van de Reinderhoek! HVC is met een voorstel gekomen waarin de bewoners zich kunnen vinden. De vuilnisbakken worden als vanouds aangeboden op de plek waar men dat te doen gebruikelijk was, de school zorgt ervoor dat op het tijdstip dat de vuilnisauto de Reinderhoek inrijdt geen kind van het schoolplein af kan komen door de hekken gesloten te houden. Ook wordt de vuilniswagen begeleid door een medewerker van HVC als de wagen de Reinderhoek verlaat.

Lees verder

%d bloggers liken dit: