Samenwerkingsraadsvragen PWF en Hart voor Medemblik: Gevolgen leefomgeving datacenters

Samenwerkingsraadsvragen PWF en Hart voor Medemblik: Gevolgen leefomgeving datacenters
Datacenter MicroSoft – foto Google Maps

Energie- en waterslurpende datacenters dreigen de levering van voldoende drinkwater aan huishoudens in gevaar te brengen. Dat blijkt uit het krantenartikel: ‘Datacenters brengen levering drinkwater Noord-Holland in gevaar, gebruikt koelwater gaat vervuild het milieu in‘ (bron: Noordhollands Dagblad

De fracties PWF en Hart voor Medemblik willen graag het volgende weten.

1. Heeft het college kennisgenomen van de genoemde artikelen in het NHD ?

2. Welke middelen kan de gemeente aanwenden om de bouw van verdere datacenters stil te leggen totdat klip en klaar is welke invloed het grote waterverbruik en de lozingen hebben op de leefomgeving?

3. Is, om de schadelijke gevolgen van koelmethodes, met chemicaliën vervuild oppervlaktewater, een MERrapportage verplicht? Wie bepaalt dit?

4. In hoeverre wordt de gemeente Medemblik door de gemeente Hollands Kroon geïnformeerd wanneer bepaalde milieueffecten, zoals met betrekking tot het lozen van het koelwater (met of zonder toegevoegde chemicaliën), ook effecten zal of kan hebben voor het milieu binnen onze gemeentegrenzen?

5. Indien bij nader inzien de betreffende koeling niet door excessief drinkwater plaatsvindt hoe is dan de koeling geregeld? En wat zijn dan de mogelijke milieugevolgen?

6 Is het juist dat de ODNHN heeft bepaald dat de gemeente Hollands Kroon zelf bevoegd is om omgevingsvergunningen af te geven voor de bouw van genoemde Datacenters? Is de ODNHN hiervoor de aangewezen instantie?

7. Op welke momenten is de gemeente Medemblik geïnformeerd en betrokken bij de plannen en vervolgens de mogelijke gevolgen van plaatsing van deze Datacenters?

8. Welke acties zijn en worden ondernomen door de gemeente Medemblik?

9. Welke acties zijn en worden ondernomen in West-Fries verband (7 gemeenten)?

Het college krijgt een aantal weken de tijd de vragen van antwoorden te voorzien.

Advertentie

2 Reacties

  1. Waarom niet meer aandacht voor zonnepannen d.w.z. dakpannen die ook energie kunnen opwekken. Nu nog vrij kostbaar maar het concept kan verder worden ontwikkeld en in principe is dan elk dak geschikt mede omdat ze behoorlijk fraai ogen en het kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld werkzaamheden rond dakisolatie wat een prijsdrukkend kan hebben. En je hebt er sowieso geen eilanden voor nodig.
    En datacenters zouden als die al gewenst zijn overigens in bunkers onder de grond kunnen worden gepositioneerd. Maar ze mogen sowieso de kwaliteit van het drinkwater niet aantasten en teveel druk op de energieopwekking geven.

    Like

  2. ik wordt wel echt wanhopig van deze haastige besluiten om ons leefmilieu te ruilen voor schijnwelvaart uit de rekenkamers.

    Like

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: