Antwoorden op vragen Hart voor Medemblik over het niet door laten gaan van Andijker Jaarmarkt

In juli stelde Tjeu Berlijn van Hart voor Medemblik raadsvragen over het niet door gaan van de Andijker Jaarmarkt vanwege coronamaatregelen. Het college van B&W heeft intussen antwoorden gegeven en die kan je hier integraal lezen.

“Op de Facebookpagina van de gemeente Medemblik valt te lezen dat het als gemeente bijzonder lastig is om in deze tijd de juiste beslissing te nemen over evenementen. “Wij kijken hierbij naar de belangen en veiligheid van alle betrokkenen. Vanzelfsprekend hebben we altijd eerst contact met de organisator voordat we communiceren.”
Uit de evenementagenda is op te maken dat de Kofferbakmarkt in Onderdijk (Nesbos) wel doorgaat, zo ook andere evenementen waar veel mensen op afkomen. Hart voor Medemblik heeft enkele vragen over de door de gemeente gehanteerde criteria voor het al dan niet laten doorgaan van een evenement. De vragen zijn samen opgesteld met onze fractiemedewerkers.

 1. Wat is de exacte criteria die het college hanteert bij het al dan niet door laten gaan van een evenement?
  Antwoord Wij volgen de criteria die door de Rijksoverheid worden gesteld.
 2. Wordt er met de organisatie van een evenement, zoals de Jaarmarkt Andijk, voorafgaand aan een besluit tot niet laten doorgaan, overleg gepleegd?
  a. Zo niet, wat is daar de reden van?
  Antwoord Ja, met organisatoren is er normaal gesproken goed contact en overleg. En worden beslissingen betreffende vergunningen toegelicht en uitgelegd en vindt er overleg plaats over mogelijkheden.
 3. Heeft het college zich proactief opgesteld om de organisator van de Jaarmarkt Andijk hiervan bijtijds in kennis te stellen?
  a. Zo ja, wanneer en op welke wijze heeft het college dit inhoudelijk besproken met de organisatie?
  b. Zo niet, waarom niet?
  Antwoord Wij hebben ons proactief opgesteld om de organisator van de Jaarmarkt in Andijk te bereiken. Helaas is er iets misgegaan in de communicatie.
 4. Welke aanpassingen waren/zijn er volgens het college nodig om onder de huidige omstandigheden een evenement zoals de Jaarmarkt Andijk door te laten gaan?
  Antwoord Een andere locatie had de enige aanpassing kunnen zijn. Maar dat was niet de meest praktische en voor de hand liggende oplossing.
 5. Is het college op de hoogte dat de markten in Hoorn wel gewoon doorgaan, zij het met enige aanpassingen?
  Antwoord Daar zijn wij van op de hoogte, echter het betreft daar een andere situatie en locatie.
 6. Is het mogelijk dat de jaarmarkt met enige aanpassingen wel door kan gaan?
  Antwoord Dat had gekund als het hele terrein afgehekt zou worden. Dat hadden we vanzelfsprekend besproken ware het niet dat het moment van contact te laat was.
 7. Wat maakt het dan dat in de ene gemeente een markt niet kan doorgaan en in een andere gemeente wel?
  Antwoord Het hangt af van de locatie of iets wel of niet kan doorgaan.
 8. Hoe verloopt intern de communicatie wanneer een evenement, zoals de Jaarmarkt in Andijk, niet doorgaat vanwege een besluit van het college?
  Antwoord Interne communicatie hierover wordt niet gedaan. Het is niet een mededeling voor de hele organisatie. Afstemming wie wat en wanneer doet gebeurt wel. Helaas is hier iets mis gegaan en is de organisator niet tijdig geïnformeerd.
 9. Wie is verantwoordelijk voor de communicatiestroom binnen de gemeente en bepaalt dat een dergelijk besluit ‘wereldkundig’ wordt gemaakt en op welk tijdstip?
  Antwoord De vakafdeling en het team Communicatie hebben hierin een taakverdeling. Helaas is hier in de onderlinge afstemming iets mis gegaan waardoor de organisator te laat werd geïnformeerd.”

%d bloggers liken dit: