Antwoorden op raadsvragen HvM over veiligheidsmonitor

Fragment van de website van de gemeente Medemblik

Je moet de gemeentelijke informatie blijkbaar lezen met in gedachte dat wat er geschreven staat feitelijk anders is. Staat er op de website dat er “1038 willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd” zijn dan betekent dit volgens het antwoord van het college dat er “ongeveer 3000” inwoners zijn uitgenodigd“. Maar dan zijn we er nog niet. De gemeente heeft een vooruitziende blik want “ongeveer een derde doet mee, netto 1.000 inwoners” weet de gemeente nu al te vertellen terwijl het onderzoek net gestart is. Dan is er nog “een klein stukje dataverzameling door het CBS dat gelijktijdig loopt” en dat brengt het totaal op “1.200 inwoners van Medemblik” of wel “1.038“.

Begrijpt u het? Misschien dat er nog een ‘raadsvraag’ gesteld kan worden waarom de burger wordt voorgehouden dat er 1038 inwoners zijn uitgenodigd terwijl dit er zo’n 3.000 zijn?Âą Weet de gemeente op voorhand ook de uitkomst?²

Lees hier de beantwoording van de vragen van Hart voor Medemblik

1 – Waarom zijn er maar 1038 mensen uitgenodigd?

Antwoord Er worden meer mensen uitgenodigd: ongeveer 3.000. Daarvan doet ongeveer een derde mee, waardoor er netto ongeveer 1.000 inwoners van Medemblik de vragenlijst invullen. Dit betreffen de enquĂŞtes die I&O Research verstuurd. Daarnaast is er nog een klein stukje dataverzameling door het CBS dat gelijktijdig loopt. Bij elkaar wordt zo input verzameld van 1.200 inwoners van Medemblik. Met deze aantallen kunnen betrouwbare uitspraken worden gedaan voor gemeente Medemblik als geheel. Daarnaast zijn met deze aantallen waarnemingen ook betrouwbare uitspraken mogelijk voor een aantal deelgebieden binnen Medemblik (samenvoegingen van bij elkaar gelegen kernen).

2 – Hoe is deze groep samengesteld?
Op basis van welke variabelen komt er een selectie tot stand?

Antwoord De steekproef wordt getrokken door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Elke inwoner van 15 jaar en ouder van Medemblik heeft evenveel kans om in de steekproef terecht te komen. Er vindt geen selectie op bepaalde variabelen plaats.

3 – Waarom wordt dit onderzoek niet onder de gehele bevolking van onze gemeente
uitgezet?

Antwoord Dergelijk onderzoek wordt eigenlijk altijd gedaan op basis van een steekproef. Daarmee zijn de kosten voor het onderzoek beter beheersbaar en leidt zo ook niet tot onnodige bevraging. Met deze steekproef kunnen we betrouwbare uitspraken doen over de veiligheidsbeleving.

Wat is de gemiddelde response van vergelijkbare onderzoeken?

Antwoord Landelijk verwacht I&O Research een respons van 31,9 procent. Voor Medemblik is deze ingeschat op 32,9 procent.

Âą en ²: retorische vragen…

Advertentie
%d bloggers liken dit: