Prinses Amaliaboom ter ziele

Alles wat nog resteert van de Prinses Amalia boom is een stronk en wat archieffoto’s

De Prinses Amaliaboom is ter ziele! De boom werd op 7 december 2003 nabij het ‘oude’ Sorghvliet gepland ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Amalia, die, naar het zich laat aanzien, Koning Willem Alexander mettertijd zal opvolgen als Koningin Amalia.

Voor de Dorpsraad Andijk was de kap een ‘onaangename verrassing’… “We kijken er enerzijds niet vreemd van op, maar aan de andere kant weer wel. Een dergelijke boom heeft een bepaalde status en dan is het de koninklijke weg daar mededeling van te doen aan de inwoners dat de boom wordt gekapt vanwege ziekte of wat dan ook. Wij hebben in ieder geval niets ontvangen! Uiteraard zijn we op zoek gegaan naar de reden, maar op dit moment weten we nog niets, behalve dat de boom is omgezaagd. We zijn geen kapvergunningen tegengekomen in de gemeentelijke publicaties van het laatste half jaar, althans wat deze boom aangaat”, aldus Gerrit van Keulen van de Dorpsraad Andijk.

Het hekwerk schijnt ook zijn langste tijd te hebben gehad
Fragmenten archieffoto’s CAPAND begin deze eeuw, waarop de nog jonge boom te zien is
Het bordje op het hekwerk herinnert de passant dat hier een boom heeft gestaan en vanwege welke gelegenheid de boom werd geplant.

Foto’s © G. van Keulen

%d bloggers liken dit: