Onderzoek huisvesting statushouders op provinciale gronden binnen de gemeente Medemblik

De beoogde locatie – kaart Google Maps

Onderzoek huisvesting statushouders op provinciale gronden

De provincie Noord-Holland doet momenteel onderzoek naar de mogelijkheden om tijdelijk spoedzoekers, waaronder statushouders, op te kunnen vangen op eigen grond of in eigen vastgoed. Binnen de gemeente Medemblik gaat het om een locatie aan de Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West.

Wat houdt het onderzoek in?

Lees verder

Opvang Oekra√Įense vluchtelingen in Andijk: wat is er nodig en waar kan ik spullen brengen?

Klik op de afbeelding om naar de website van de Westfriese Uitdaging te gaan.

“We krijgen sinds de informatiebijeenkomst over de opvang van Oekra√Įense vluchtelingen in Andijk veel vragen van inwoners over bijvoorbeeld wat voor spullen er nodig zijn en waar zij die kunnen brengen, aldus een woordvoerder van de Dorpsraad Andijk. “Op de website van de gemeente Medemblik is een pagina waarop alle benodigde informatie staat vermeld over allerhande zaken die de opvang van Oekra√Įense vluchtelingen aangaan. Het beste is dan ook die pagina te raadplegen voor deze en andere vragen.”

Spullen doneren

Wie iets aan spullen wil doneren kan terecht bij de Westfriese Uitdaging. Daar wordt aangeven wat vraag een aanbod is van de spullen die aangeboden of gezocht worden. Voor alle sgeldt dat de spullen goed bruibaar moeten zijn en schoon. De aanbiedingen of verzoeken zijn voorzien van een hartje in de kleuren van de Oekra√Įense vlag en twee handen die elkaar hulp bieden of vragen. Ook staat er “Oekra√Įne” bij vermeld.

Voorbeeld van wat er gevraagd wordt.

Dorpsraad Andijk: ‘Huisvesting ouderen en jongeren heeft urgentie en daar moet gehoor aan worden gegeven’

Sorghvliet in het vroege voorjaar

De Dorpsraad Andijk heeft het college van burgemeester en wethouders in een brief geschreven dat het ‘onaanvaardbaar’ is dat de bouwplannen voor ouderen en jongeren vertraging oploopt. Ook wordt het college opgeroepen de Andijker gemeenschap minstens eens per drie maanden te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de plannen en niet daarmee wacht totdat het ‘lot is bezegeld’.

“Aanvankelijk waren er twee plannen”, zegt Gerrit van Keulen van de Dorpsraad Andijk, “het eerste plan betreft de bouw en verbouwing van het oude Sorghvliet en het tweede plan betreft het bouw van appartementencomplex op het voormalige Asoniaterrein. Beide plannen worden nu om verschillende reden vertraagd; de appartementencomplex door een claim van een projectontwikkelaar vanwege de aanbesteding en Sorghvliet vanwege het huisvesten van Oekra√Įense vluchtelingen.”

Lees verder

Verslag informatiebijeenkomst opvang Oekra√Įense vluchtelingen in Andijk

Informatiebijeenkomst opvang Oekra√Įense vluchtelingen Andijk

Aanwezig: Burgemeester Frank Streng en wethouder Andrea van Langen van de gemeente Medemblik, Projectleider en ondersteuners vanuit de Gemeente (o.a. opbouwwerkers), vertegenwoordiger van de Dorpsraad Andijk, vertegenwoordiger van Veiligheidsregio NHN, vertegenwoordiger van Vluchtelingenwerk NLD, Vrijwilligerspunt Westfriesland, Voorzitter Dorpsraad Opperdoes en een vertegenwoordiger Politie.

Opkomst: ca. 75 mensen

Burgemeester Streng gaf in zijn inleiding aan dat we ‚Äėmachteloos en toch weer niet‚Äô zijn ten overstaan van dit oorlogsleed. Inwoners van de gemeente Medemblik voelden zich verbonden in hun medemenselijkheid naar de Oekra√Įners. En dus waren er afgelopen tijd al inzamelingsacties geweest voor voedselpakketten, medicijnen en op relatief grote schaal: opvang van vluchtelingen in gastgezinnen. Op Westfriese wijze: gewoon aan de slag.

Lees verder

Uitnodiging informatiebijeenkomst op 17 mei a.s. voor Andijkers inzake opvang Oekra√Įense vluchtelingen

Het voormalig gezinspaviljoen van Omring wordt geschikt gemaakt voor opvang vluchtelingen uit Oekra√Įne (foto ¬© G. van Keulen)

Op dinsdagavond 17 mei om 19:30 uur organiseert de gemeente Medemblik in samenwerking met de Dorpsraad Andijk een informatiebijeenkomst over de opvanglocatie in Andijk voor Oekra√Įense vluchtelingen.

Opvanglocatie Sorghvliet

De gemeente bereidt de komende weken een tweede gemeentelijke opvanglocatie voor in het voormalige verzorgingshuis Sorghvliet in Andijk. De huidige bewoners verhuizen naar een andere Omring-locatie in de regio. We verwachten ongeveer 60-70 Oekra√Įense vluchtelingen op te gaan vangen op deze locatie. De samenstelling van deze groep is op dit moment nog niet bekend.

Lees verder

Medemblik bereidt tweede opvanglocatie voor in Andijk

Medemblik bereidt tweede opvanglocatie voor in Andijk

Door de inval in Oekra√Įne is een stroom mensen op de vlucht voor het oorlogsgeweld. In Nederland worden 50.000 vluchtelingen opgevangen, in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2.000 vluchtelingen. Voor de gemeente Medemblik betekent dit een taakstelling van in totaal 119 vluchtelingen. Met het beschikbaar stellen van een tweede noodopvanglocatie in Andijk beoogt het college aan de taakstelling van de Veiligheidsregio te kunnen voldoen. Dit meldt de gemeente Medemblik.

Lees verder

Opvang vluchtelingen uit Oekra√Įne in Opperdoes

Door de inval in Oekra√Įne is een stroom mensen op de vlucht voor het oorlogsgeweld. In Nederland zullen 50.000 vluchtelingen worden opgevangen, in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2.000 vluchtelingen. De Veiligheidsregio heeft de betrokken gemeenten gevraagd een inventarisatie te maken van beschikbare en geschikte opvanglocaties. In de gemeente Medemblik bereiden we ons voor om deze maand 64 vluchtelingen op te vangen en 72 vluchtelingen binnen 6 weken.

Lees verder
%d bloggers liken dit: