Raad akkoord met raadsvoorstel AZC


Wognum | APB – De gemeenteraad was gisteren verdeeld over een mogelijke AZC voor 300 personen binnen de gemeentegrenzen. Ook binnen de coalitie was er verdeeldheid over het raadsvoorstel. Drie van de vier raadsleden van Gemeentebelangen (GB) stemden tegen het voorstel en dat deden ook de fractieleden van de VVD en CU. Alle andere partijen stemden voor.

imageWáár het AZC moet komen was nu niet aan de orde; het ging gisterenavond over of  de raad met het voorstel kon instemmen. Of niet. Pas na de zomer komen gezamenlijke West-Friese gemeenten met een voorstel voor de locatie van een AZC in de regio. Het ligt in de bedoeling dat West-Friesland een AZC krijgt voor tenminste 300 personen.

Lees verder

Advertisements

Agenda gemeenteraadsvergadering 7 juli Gemeente Medemblik

berk2Wognum – Donderdag 7 juli wordt de laatste gemeenteraadsvergadering gehouden voor het zomerreces. De vergadering begint om 17:00 uur, om 18:30 is er een buffet voor de raadsleden waarna de vergadering wordt voortgezet.

Lidl Andijk
Tijdens deze vergadering wordt o.a. de uitbreiding van het parkeerterrein van Lidl behandeld, althans het staat als een hamerstuk op de agenda. Dat houdt in de regel in dat het met een hamerslag volstaat en wordt aangenomen, tenzij…

Door de uitbreiding ‘moet’ ook deze berk wijken …

De vergadering is openbaar en kan worden bijgewoond. Normaliter kan het ook via internet worden gevolgd maar de laatste paar keren was dat niet mogelijk. De vergadering is wel op kabel-tv te volgen..

Lees verder

Help vluchtelingen met hun Nederlands

imageOm vluchtelingen te helpen met het schrijven en spreken van de Nederlandse taal, zoekt Vrijwilligerspunt Taalmaatjes en Taaltrainers. Zij begeleiden de vluchteling één op één op weg naar hun inburgeringsexamen.

Tijdens het inburgeringsexamen krijgen vluchteling meerdere toetsen. Hieruit moet blijken of ze het Nederlands voldoende spreken en begrijpen. Wie niet slaagt voor het inburgeringsexamen, kan door gebrek aan kennis van de Nederlandse taal of de samenleving niet goed meekomen in de maatschappij.

Lees verder

Vrijwilligers gezocht en tolken/vertalers bij opvang vluchtelingen in Medemblik

Er hebben zich al ruim 100 vrijwilligers aangemeld bij het vrijwilligerspunt! Maar in de praktijk blijkt dat er nog meer mensen nodig zijn. Om de ongeveer 180 vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen, hoopt de gemeente op vele handen die samen licht werk maken.

Hulp bij opvangDe gemeente zoekt  daarom mensen die op vrijwillige basis willen helpen bij het uitdelen van maaltijden, activiteiten begeleiden en andere hand- en spandiensten verrichten. Er geldt een reiskostenvergoeding als u meer dan 10 kilometer moet reizen naar de Muiter in Medemblik.

Lees verder

Noodopvang vluchtelingen in Medemblik

NK 21053Wognum | APB – De gemeente Medemblik gaat de sporthal van MC De Muiter aan de Admiraliteitsweg 2 in de stad Medemblik gebruiken voor noodopvang van maximaal 200 vluchtelingen. Dat moet eind november gebeuren en duurt de opvang ongeveer anderhalve week.

De gemeenteraad werd gisterenavond hierover ingelicht door burgemeester Streng. Omwonenden worden komende dinsdag, 17 november, geïnformeerd door de gemeente.

Inventarisatie De Telegraaf: ‘gemeente Medemblik moet 90 vluchtelingen opnemen’

image De gemeente Medemblik moet volgens De Telegraaf 90 vluchtelingen huisvesten binnen de gemeentegrenzen. Die gegevens ontleend De Telegraaf naar eigen aab het COA. Dat blijkt uit een vandaag verschenen krantenartikel.

Ruim negentig procent van alle gemeenten kampt met achterstand bij de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning aldus De Telegraaf.

De krant schrijft verder dat tot op heden 38 van de 393 gemeenten aan de taakstelling van het kabinet voldoen. “Een reeks gemeenten geeft aan dat ze het quotum voor dit jaar niet gaan halen. Door de recente, grote toestroom van asielzoekers komt er in 2016 nog een forse taakstelling bij. In totaal wachten nu al circa 15.000 vluchtelingen met papieren op een woning.” De Telegraaf gebruikt een interactieve kaart waarop per gemeente staat aangegeven hoeveel vluchtelingen volgens het COA moet worden opgenomen.

Lees verder

Vluchtelingen en ex-asielzoekers (statushouders) in de regio

imageDe afgelopen week kwamen zo’n 2000 vluchtelingen naar Nederland. Het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt varieert nog van week tot week. Het dossier is complex en heeft politieke druk. Er is vaak, soms dagelijks, sprake van nieuwe informatie op dit dossier.

Vluchtelingen in de regio

In de regio West-Friesland zijn wij sinds 17 september ook geconfronteerd met de zorg rondom de opvang van vluchtelingen. Veelal komen zij uit Syrië.

SED-gemeenten in overleg

Er is op dinsdag 27 oktober een bijeenkomst geweest waarin is gesproken over onder meer de laatste stand van zaken rondom de contacten met het COA (Centrum voor opvang asielzoekers). Om goed met de buurgemeenten te kunnen afstemmen is er structureel wekelijks overleg over de laatste stand van zaken en is er een werkgroep opgericht. In deze werkgroep zijn ook diverse vakafdelingen betrokken. Het is van belang om ook binnen de SED-gemeenten bestuurlijk af te blijven stemmen en samen op te trekken.

Lees verder