Wachttijden poliklinieken Dijklanderziekenhuis 2 tot 220 dagen

Dijklanderziekenhuis in Hoorn – Foto Streetview Google

Hoe snel kunt u bij een ziekenhuis of kliniek terecht? Dit kan per zorgaanbieder verschillen. Voor meer inzicht, vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan ziekenhuizen en klinieken hoe lang een patiënt moet wachten. De NZa gebruikt hiervoor een rekenmethode. Wij hebben die van het Dijklanderziekenhuis in Hoorn opgezocht en daar lopen de wachttijden uiteen van 2 (borstonderzoek) tot 220 dagen (staarbehandeling).

De wachttijden voor diagnostiek zijn weer anders, dat varieert van 7 (MRI van heupen/schouders) tot aan 44 dagen o.a. voor slaapapnoe diagnostisch onderzoek / screening (kno, longgeneeskunde, neurologie).

De wachttijd kan de volgende dag alweer aangepast zijn, zaak om de website van Zorgkaart.nl te controleren om de laatste stand te weten.

Het overzicht van de poliklinieken / diagnostiek met de wachttijden vindt men op de website van Zorgkaart.nl

Reproductiegetal stijgt naar recordhoogte: 2,91

Het reproductiegetal is tot een recordhoogte gestegen. Niet eerder was het R-getal zo hoog als op 1 juli j.l. het geval was. Met dit getal wordt het aantal mensen uitgedrukt. dat besmet wordt door één besmettelijke persoon. Dit is altijd het reproductiegetal van twee weken geleden omdat de betrouwbaarheid van recentere berekeningen niet groot genoeg is. Men vreest dat het R-getal nu nog hoger uitpakt. Zeker weten doen we dat pas over twee weken.

Lees verder

Begin 2021 vaccinatie tegen het coronavirus?

Begin 2021 vaccinatie tegen het coronavirus

Vaccinatie tegen het coronavirus…

Een vaccin tegen het coronavirus kan een einde maken aan de coronacrisis in Nederland. Als er een goed werkend en veilig vaccin beschikbaar is, wordt er begin 2021 gestart met de vaccinatie. 

Hoe een vaccin werkt

Een vaccin kan mensen tegen ziekten beschermen. Kinderen worden bijvoorbeeld gevaccineerd tegen infectieziekten als polio en de mazelen. Zij krijgen dan een vaccin ingespoten. Hierdoor maakt het lichaam antistoffen aan tegen een virus of bacterie. Komt het kind later met het virus of de bacterie in aanraking? Dan is het lichaam hier goed op voorbereid. Het virus of bacterie wordt opgeruimd, zonder dat het kind (ernstig) ziek wordt.

Lees verder

Betere informatie over palliatieve zorg

Betere informatie over palliatieve zorg
Betere informatie over palliatieve zorg

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een campagne gestart rondom de bewustwording en mogelijkheden van palliatieve zorg. Deze vorm van zorg en hulp is gericht op mensen die zich in de laatste fase van het leven bevinden. Met het concept ‘Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik’, benadrukt de campagne dat als iemand uitbehandeld is, het leven en de zorg niet stopt. Palliatieve zorg helpt om de beleving van deze periode zo positief mogelijk te maken en ondersteunt mensen om nog te doen wat ze belangrijk vinden.

Lees verder

Betere revalidatiezorg door samenwerking Heliomare en GRZPLUS

image
Revalidatieartsen Jessica Sleeswijk (De Zorgcirkel en GRZPLUS), Willemijn Faber (Heliomare) en Corinne Eckes (Omring en GRZPLUS) na de officiële ondertekening.


Om revalidanten nog beter te kunnen helpen bij hun revalidatie wordt samenwerking, aansluiting en kennisdeling tussen de medische specialistische revalidatie (MSR) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ) steeds belangrijker. In het huidige zorglandschap in Nederland is de scheiding tussen MSR en GRZ vrij groot. Om beter van elkaars expertise gebruik te kunnen maken en om de samenwerking te bevorderen, is vandaag de samenwerking tussen Heliomare en GRZPLUS officieel bekrachtigd. Deze samenwerking is vanaf november vorig jaar uitgewerkt door professionals en bestuurders van beide organisaties. Uit de onderlinge gesprekken is de conclusie getrokken dat het bundelen van de expertise van GRZPLUS en Heliomare van toegevoegde waarde is voor de revalidant. Beide partijen beseffen dat echte verbeteringen alleen tot stand kunnen komen als de kracht en expertise vanuit alle revalidatie- en zorgpartners in de regio benut wordt.

Lees verder

De Zorgcirkel en Omring werken samen in GRZPLUS – Volgende stap versterking geriatrische revalidatie en -herstel in Noord-Holland

image
image
Onder de naam GRZPLUS is het samenwerkingsverband tussen De Zorgcirkel en Omring op 14 maart een nieuwe fase ingegaan. GRZPLUS is het samenwerkingsverband van De Zorgcirkel en Omring op het gebied van geriatrische revalidatie en herstel in Noord Holland. GRZPLUS richt zich op herstel in een topklinische revalidatielocatie en ook in eigen huis. Gezamenlijk werken zij aan een meetbaar hogere kwaliteit van zorg en behandeling, door o.a. kennisbundeling en aansluiting van wetenschap op de praktijk.

Lees verder

Judith van Leeuwen-Jans schrijft indrukwekkend boek ‘Spijkers in mijn huid’ – Schakelen tussen rol als MS-patiënt en wijkverpleegkundige

imageSchagen – Judith van Leeuwen-Jans (39 jaar) is wijkverpleegkundige bij Omring, waar ze onder meer MS-patiënten verzorgde. Tot ze zélf MS kreeg. Over haar ervaringen met deze dubbelrol schreef ze het boek ‘Spijkers in mijn huid’. Het is een verhaal over wat het krijgen van de diagnose MS met je doet. Van ongeloof, de ontkenning tot het uiteindelijk omgaan met een chronische ziekte. Het boek is bedoeld voor zorgprofessionals, maar zeker ook voor MS-patiënten en hun naasten. De boekpresentatie vindt plaats op 22 maart a.s. in Hotel van der Valk in Wieringerwerf van 11.30 tot 12.30 uur.

Lees verder

%d bloggers liken dit: