Dorpsraad Andijk: ‘Huisvesting ouderen en jongeren heeft urgentie en daar moet gehoor aan worden gegeven’

Sorghvliet in het vroege voorjaar

De Dorpsraad Andijk heeft het college van burgemeester en wethouders in een brief geschreven dat het ‘onaanvaardbaar’ is dat de bouwplannen voor ouderen en jongeren vertraging oploopt. Ook wordt het college opgeroepen de Andijker gemeenschap minstens eens per drie maanden te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de plannen en niet daarmee wacht totdat het ‘lot is bezegeld’.

“Aanvankelijk waren er twee plannen”, zegt Gerrit van Keulen van de Dorpsraad Andijk, “het eerste plan betreft de bouw en verbouwing van het oude Sorghvliet en het tweede plan betreft het bouw van appartementencomplex op het voormalige Asoniaterrein. Beide plannen worden nu om verschillende reden vertraagd; de appartementencomplex door een claim van een projectontwikkelaar vanwege de aanbesteding en Sorghvliet vanwege het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen.”

Stagnatie

“Uit gesprekken die we met diverse maatschappelijke partijen en met diverse ouderen hebben gehad wordt duidelijk door deze plannen alles stagneert: de ouderen die graag kleiner willen wonen of enige zorg behoeven moeten nu nog langer wachten voordat het wordt gerealiseerd, de doorstroming van woningen stagneert en jongeren wijken misschien wel naar andere plaatsen of moeten langer dan wenselijk is in het ouderlijk huis verblijven. Nu gaat het allemaal langer duren met alle gevolgen van dien”, aldus de voorzitter van de Dorpsraad. “Binnen de dorpsraad zijn we het allemaal eens dat er grenzen zijn, en dat huisvesting voor ouderen en jongeren díe urgentie heeft waaraan gehoor moet worden gegeven.”

Communicatie


“Nu het allemaal onduidelijk is wanneer de plannen worden gerealiseerd moet de Andijker gemeenschap minstens eens per kwartaal worden geïnformeerd door de gemeente over de stand van zaken wat beide plannen aangaan zodat betrokkenen bijtijds maatregelen kunnen nemen en niet moeten wachten tot het moment dat bekend wordt wat en wanneer. We horen nu de vreemdste verhalen en dat is onwenselijk! Informeer de mensen hoe de vlag erbij hangt dan hebben ze dit uit eerste hand en kunnen er geen misverstanden over bestaan.”

Bewoners van het gezinspaviljoen in Bovenkarspel gaan weer terug nu de verbouwing gereed is. Een verhuizer heeft het zich makkelijk gemaakt door een schans te bouwen voor het laden van de verhuiswagen.

Opvang

De Dorpsraad vindt ook dat nu het aantal vluchtelingen uit Oekraïne daalt en er zelfs veel mensen die naar westerse landen zijn gevlucht weer terugkeren naar Oekraïne, de gemeente op een gegeven moment de knoop moet doorhakken dat Sorghvliet daar niet langer voor gebruikt kan worden en dat het resterende deel wat nog aanwezig is elders wordt opgevangen. Wij hebben verstaan gekregen dat de opvang voor een half jaar geldt. We gaan ervan uit dat dit niet langer dan zes maanden is”, aldus Van Keulen.

De Dorpsraad heeft ook de leden van de gemeente- en commissieraad voorzien van een kopie van de brief. Ook de samenwerkende ouderenbonden in Medemblik en Andijk ontvingen een kopie of krijgen die nog, alsook de landelijke PCOB/KBO.

Foto’s © CAPAND en G. van Keulen

%d bloggers liken dit: