Verslag informatiebijeenkomst opvang Oekraïense vluchtelingen in Andijk

Informatiebijeenkomst opvang Oekraïense vluchtelingen Andijk

Aanwezig: Burgemeester Frank Streng en wethouder Andrea van Langen van de gemeente Medemblik, Projectleider en ondersteuners vanuit de Gemeente (o.a. opbouwwerkers), vertegenwoordiger van de Dorpsraad Andijk, vertegenwoordiger van Veiligheidsregio NHN, vertegenwoordiger van Vluchtelingenwerk NLD, Vrijwilligerspunt Westfriesland, Voorzitter Dorpsraad Opperdoes en een vertegenwoordiger Politie.

Opkomst: ca. 75 mensen

Burgemeester Streng gaf in zijn inleiding aan dat we ‘machteloos en toch weer niet’ zijn ten overstaan van dit oorlogsleed. Inwoners van de gemeente Medemblik voelden zich verbonden in hun medemenselijkheid naar de Oekraïners. En dus waren er afgelopen tijd al inzamelingsacties geweest voor voedselpakketten, medicijnen en op relatief grote schaal: opvang van vluchtelingen in gastgezinnen. Op Westfriese wijze: gewoon aan de slag.

Vervolgens werd door de manager Crisisbeheersing (van Lieshout) van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord toegelicht hoe de beleidsprocessen verlopen zijn om te komen tot een evenredige verdeling van vluchtelingenopvang in geheel Nederland (NLD). Eerst om 50.000 Oekraïense vluchtelingen op te vangen in NLD, en dit aantal vervolgens uit te breiden tot in totaal 75.000. Dit betekent voor de gehele gemeente Medemblik dat er ca. 200 vluchtelingen opgevangen dienen te worden. Zij was dankbaar/trots dat in deze gemeente al zoveel particuliere opvang (bij gastgezinnen) heeft plaatsgevonden. Maar juist die particuliere opvang resulteert soms in een situatie dat de opvang niet voortgezet kan worden; omdat opvang te lang duurt (nu de oorlog zich voortsleept) of omdat er wrevel ontstaat tussen het gastgezin en de vluchtelingen. Mede daarom is de extra opvanglocatie in Andijk belangrijk. Als het in een gastgezin niet meer gaat, kan men naar de opvanglocatie te Andijk.

Daarna nam Projectleider Albinus (PL) het woord, met meer details over de locatie Sorghvliet te Andijk. Er komt plek voor ca. 60 vluchtelingen (ter vergelijk: in Opperdoes zijn er nu 67). Vanaf maandag 23 mei wordt de linkervleugel van Sorghvliet (totaal 30 kamers op begane grond, 1e en 2e verdieping) ingericht. De linker vleugel is gehuurd door de Gemeente en de inventaris is overgenomen van Omring. Ruud Bruinsma is de locatiemanager en er zal 24/7 een locatiecoordinator zijn. Mede omdat de vluchtelingen in de linkervleugel en de vaste bewoners van de rechtervleugel de gemeenschappelijke ruimten samen benutten. Er komt nog een inzamelingsactie voor eetkamerstoelen (en wellicht dekbedovertrekken en fietsen), maar de brenglocatie voor die spullen moet nog bepaald worden door de PL. Er zal veel gebruik gemaakt worden van vrijwilligers om de linkervleugel in te richten (bedden & tafels neerzetten ed.).

Plien Brouwer kreeg namens de Dorpsraad het woord en gaf o.a. aan dat de Dorpsraad ook nog met een aantal vragen zit en dat naarmate de tijd vordert er steeds meer antwoorden en informatie op de diverse kanalen van de Dorpsraad te vinden zal zijn.

Vragenuurtje:

Hierin werden ruim 15 vragen gesteld en was ruimte voor een bijdrage van de vertegenwoordiger van vluchtelingenwerk NLD en van de Voorzitter Dorpsraad Opperdoes.
De man van vluchtelingenwerk NLD gaf in enkele minuten een cultuurschets van de gemiddelde Oekraïense vluchteling: de Slavische cultuur is een ‘wij’ cultuur. Het is niet zo ego-centrisch. Oekraïeners zijn leergierig en behoorlijk onderlegd met ICT-kennis. Contactgegevens van vluchtelingenwerk NLD zijn te vinden op de website Gemeente Medemblik. Ze hebben kennis over sociaal-juridische dienstverlening; documenten ed.

De voorzitter Dorpsraad Opperdoes gaf aan dat na enkele kleine aanloopproblemen, alles nu gemoedelijk liep; zonder problemen. De 67 vluchtelingen brachten juist weer wat leven in Opperdoes. Soms stuitte een Oekraïens gebruik op wat wrevel in het dorp, maar nadat de vluchteling(en) daarop gewezen werden, paste ze zich zoveel mogelijk aan, aan de gangbare gebruiken in het dorp. Tip: leer de mensen fietsen!

De volgende antwoorden werden gegeven op de vragen:

  • 1. De PL gaf aan dat er qua huisarts- en tandarts-capaciteit t.b.v. vluchtelingen er mogelijk een uitdaging is; het probleem bij tandartsen lijkt groter dan bij huisartsen. Een vertegenwoordiger van de Gemeente gaf aan dat daar in het overleg bij de Veiligheidsregio goede afspraken over gemaakt zijn.
  • 2. Er werd door meerdere mensen gedurende het vragenuurtje de vraag gesteld of Oekraïense vluchtelingen bij gastgezinnen opgevangen in Andijk, ‘voorrang’ hebben bij plaatsing in Sorghvliet. Die vraag werd door zowel PL als Gemeente vertegenwoordigers met ‘ja’ beantwoord.
  • 3. Er werd door mensen die nu vluchtelingen opvangen, de vraag gesteld of die vluchtelingen enkele weken in Sorgvliet ‘geparkeerd’ mochten worden (bijv. om hun kamers tijdelijk anders te gebruiken (eerdere afspraken) of om op vakantie te gaan). Dit was duidelijk een nog niet eerder gestelde vraag… Duidelijk werd dat opvanglocatie Opperdoes 2 kamers altijd als ‘reserve’ heeft, voor noodgevallen; mogelijk moet dat voor Sorghvliet ook zo ingeregeld worden? PL gaat dat bekijken.
  • 4. Diverse mensen vroegen middels verschillende geformuleerde vragen aandacht voor hun veronderstelling dat de Oekraïense kinderen waarschijnlijk geen zwemdiploma hebben, waardoor ze een extra gevaar lopen met het oog op de vijver nabij Sorghvliet (verdrinkingsgevaar) en de veronderstelling dat ze geen geld hebben om zwemles te krijgen in het Andijkse zwembad. De Gemeente gaf aan dat er vooralsnog geen geld is voor gratis zwemles. De PL gaf aan zich te beraden hoe de kinderen gewezen moesten worden op het verdrinkingsgevaar. Zijdelings had een vraag over toegang tot sportaccommodatie hiermee te maken: de Burgemeester zou gaan uitzoeken hoe toegang van kinderen tot sportaccommodatie te verwezenlijken is.
  • 5. Zowel de vertegenwoordiger van de Politie als een vertegenwoordiger van de Gemeente gaf aan hoe de vluchtelingen vooraf worden gescreend (door de Vreemdelingendienst).
  • 6. Een nabij Sorgvliet woonende Andijkse vroeg aandacht voor haar tuinafscheiding met Sorghvliet. Pl zou dat opnemen met Het Grootslag (nieuwe eigenaar Sorghvliet).
  • 7. Een aantal vertegenwoordigers van de Andijkse scholen vroegen om hoeveel kinderen het zou gaan bij de beoogde 60 vluchtelingen in Sorghvliet. De Gemeente had uitgezocht dat in de 288 nu opgevangen vluchtelingen (gastgezinnen & locatie Opperdoes) er 72 schoolgaande kinderen waren, maar dat waren vnl. kinderen van 16 jr. en ouder (want de jongere kinderen volgen voor een deel ook thuis-/afstandsonderwijs via een Oekraïense website). Van de 67 vluchtelingen op locatie Opperdoes ging het om 13 kinderen (niet allemaal schoolgaand).
  • 8. Hoelang gaat dit allemaal duren? Uiteraard kan de Gemeente of de Veiligheidsregio niet voorspellen hoe lang deze crisis gaat duren. Wel werd aangegeven dat een Gemeente kan zeggen dat ze ‘vol’ zit qua vluchtelingen. Nieuwe vluchtelingen worden dan voorlopig opgevangen in Alkmaar, totdat ze verder geplaatst kunnen worden.

Informatie

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Medemblik

Tekst en foto’s H. Woker

Advertentie
%d bloggers liken dit: