Medemblik zoekt nieuwe burgemeester: wat vindt u belangrijk bij de keuze van een burgemeester?

Medemblik zoekt nieuwe burgemeester

Wat vindt u bij de keuze van een nieuwe burgemeester?

Burgemeester Frank Streng heeft vanwege gezondheidsredenen aangegeven afscheid te nemen. Het burgemeestersambt wordt tijdelijk waargenomen door burgemeester Dennis Straat. De gemeente gaat nu op zoek naar een nieuwe vaste burgemeester. 

Profielschets nieuwe burgemeester 

Om duidelijk aan te geven wie als nieuwe burgemeester het beste past in de gemeente Medemblik, stelt de gemeenteraad een profielschets op. De gemeente vraagt inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en medewerkers van de gemeente om hierover mee te denken.

De input van de inwoners en partners wordt verwerkt en een samenvatting van deze raadpleging wordt onderdeel van de profielschets. Reacties die later binnenkomen, worden meegenomen tijdens het sollicitatieproces. De gemeenteraad bespreekt deze profielschets met de Commissaris van de Koning, in een openbare raadszitting op 22 februari. Naar verwachting is het sollicitatieproces voor de zomer afgerond, waarna de nieuwe burgemeester kan starten. 

Laat uw stem horen

Doet u ook mee? Laat weten welk type burgemeester het beste is voor Medemblik door het invullen van enkele vragen.

Deze enquête sluit op 1 maart.  

Bedankt!

Bron en foto: Gemeente Medemblik

Burgemeester Frank Streng neemt afscheid als burgemeester

Burgemeester Frank Streng neemt afscheid als burgemeester

Burgemeester Frank Streng heeft aangegeven niet in aanmerking te willen komen voor een derde termijn van zijn ambtsperiode en besluit hiermee afscheid te nemen als burgemeester van de gemeente Medemblik. Dit heeft hij schriftelijk laten weten aan de Commissaris van de Koning. Burgemeester Frank Streng kampt al enige tijd met gezondheidsklachten.

Uit de open brief van Frank Streng:

“Na een zorgvuldige en moeilijke afweging heb ik besloten om vanwege gezondheidsredenen, geen derde termijn te ambiëren. De ernstige complicaties van mijn diabetes maken het voor mij niet mogelijk om me voor u nog volledig in te kunnen zetten als burgemeester.

Ik ga als uw burgemeester en dat gaat mij zeer aan het hart.

Lees verder

Burgemeester Straat stelt zich voor

Beste inwoners,

Via deze weg wil ik mijzelf bij u introduceren als waarnemend burgemeester voor de komende periode.

Ik ben deze week begonnen en heb zoveel mogelijk handen geschud om de organisatie te leren kennen en ben ik aan de slag gegaan met de eerste collegevergadering. Uiteraard is de aanleiding om aan de slag te gaan geen fijne en wens ik burgemeester Streng een snel herstel en beterschap toe zodat hij fit en gezond terug kan keren als burgemeester van Medemblik.

Lees verder

Burgemeesters Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Opmeer en Stede Broec: ‘West-Friesland is geen hotspot voor drugscriminelen’

Drugsvoorbereiding in woningen of bedrijfsruimten is nu net zo strafbaar als drugsproductie of -handel. Dit is het gevolg van een nieuwe bevoegdheid in het Damoclesbeleid waardoor burgemeesters in West-Friesland drugspanden eerder kunnen sluiten. Het is een volgende stap in de aanpak én preventie van drugscriminaliteit, ondermijning en hennepteelt. ‘Onze regio is geen nieuwe hotspot voor drugscriminelen. Met dit extra instrument gaan we eerder en steviger ingrijpen’, aldus burgemeesters Jan Nieuwenburg en Frank Streng namens de regio.

Eerder sluiten

Burgemeesters in West-Friesland gaan woningen, bedrijfspanden en andere gebouwen die in verband worden gebracht met drugsproductie en -handel eerder sluiten. Het sluiten van panden is daardoor ook mogelijk als er nog geen drugs aanwezig zijn, maar wel spullen ter voorbereiding van drugsproductie of -handel. Het gaat bijvoorbeeld om chemicaliënopslag, kwekerijen, labs in aanbouw en growshops.

Lees verder

Verwijderde voertuigen en voorwerpen – toepassen bestuursdwang

Verwijderde voertuigen en voorwerpen – toepassen bestuursdwang

Diverse voorwerpen en voertuigen zijn verwijderd uit de kernen van de gemeente Medemblik. De uiterlijke datum om deze verwijderde voertuigen en voorwerpen op te halen, staat er in haakjes achter.

Lees verder

Burgemeester Streng: Maatregelen niet altijd menselijk of uitvoerbaar

Burgemeester Streng: Maatregelen niet altijd menselijk of uitvoerbaar
Burgemeester Frank Streng

Maatregelen niet altijd menselijk of uitvoerbaar

Beste inwoner van de gemeente Medemblik,
 
De afgelopen weken staat ons leven in het teken van maatregelen om het coronavirus terug te dringen. Maatregelen die er niet voor niets zijn, weten we inmiddels. Maar ook maatregelen die niet altijd even logisch, duidelijk, menselijk of uitvoerbaar zijn.

Want buiten zijn en tot elkaar komen zit diepgeworteld in onze cultuur. Voor die conclusie hadden we het coronavirus overigens niet nodig. Het resultaat is een kleurrijk scala aan verenigingen, clubs en kermissen die helaas door het virus niet in de luwte zijn gehouden. Het is even niet anders, maar u laat het er alles behalve bij zitten, heb ik al gemerkt. De behoefte van onze inwoners om onderdeel van de Medemblikse samenleving te zijn is namelijk zichtbaarder dan ooit. De creativiteit die sommige inwoners hierin tonen is bewonderingswaardig.
 

Het kabinet kondigde recent een verlenging van de maatregelen aan. Dat nieuws bracht zowel begrip als teleurstelling. Volhouden blijft nog steeds het advies. Ook krijgt de gemeente een rol bij de versoepeling van maatregelen voor kinderen en jongeren.

Vooruitkijkend proberen we te bedenken hoe de samenleving eruit gaat zien. Gelukkig biedt de saamhorigheid die we tijdens deze crisis al bij de Medemblikkers zagen ons een groot vertrouwen.

Graag wil ik iedereen bedanken voor alle inspanningen. Hou vol en zorg goed voor elkaar!
 
Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,
 
Frank Streng
burgemeester

Agenda raadsvergadering 31 oktober

Agenda raadsvergadering 31 oktober
Agenda raadsvergadering 31 oktober
De Agenda

Op donderdag 31 oktober a.s. wordt in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 te Wognum weer een gemeenteraads-vergadering gehouden.

De te behandelen raadsvoorstellen zijn te vinden in de Agenda

De vergadering is openbaar toegankelijk en begint om 1930 uur en wordt voorgezeten door burgemeester F. Streng.

Als vanouds kan men rekenen op een kop koffie of thee en later op de avond een verfrissing. De vergadering is – in de regel – ook via internet te volgen.

Dorpsraad: ‘Gemeente én waterschap gaan samen kijken naar definitieve oplossing Ged. Laanweg’

Dorpsraad: ‘Gemeente én waterschap gaan samen kijken naar definitieve oplossing Ged. Laanweg’
Hoogheemraad Rob Veenman (links) en burgemeester Frank Streng (rechts) in overleg met de Dorpsraad Andijk. Siem Zeilemaker (midden) besprak een andere onderwerp met het waterschap over wegen in het gebied van de gemeente Medemblik

Andijk | Wognum – De gemeente Medemblik en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaan met elkaar in overleg om mogelijkheden te bekijken voor een definitieve oplossing voor de gevaarlijke kruispunten op de Ged. Laanweg met de Kadijkweg en de Gerrit de Vriesweg, zo meldt een woordvoerder van de Dorpsraad Andijk.

Lees verder

Dorpsraad: ‘Houd vrachtverkeer buiten het dorp!’

Dorpsraad Andijk: 'Houd vrachtverkeer buiten het dorp!'

Andijk | APB – Donderdag a.s. gaat de Dorpsraad Andijk, samen met burgemeester Frank Streng (portefeuillehouder Verkeer) in gesprek met de heemraad van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over de gevolgen van de aanpassingen van de Ged. Laanweg en andere wegen in de polder Het Grootslag.

Lees verder

Gemeenteraadsvergadering

Raadsvergadering 6 juni a.s.

De gemeenteraad komt donderdag 6 juni a.s. weer in vergadering bijeen in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 te Wognum en deze vergadering wordt voorgezeten door burge-meester F. Streng.

De vergadering vindt plaats in de raadszaal en begint om 19:30 uur. Naar verwachting eindigt de vergadering rond de klok van 22:30 uur.
De vergadering is openbaar en kan vanaf de publieke tribune worden bijgewoond. Ook thuis of elders kan de raadsvergadering worden gevolgd via internet.

Bekijk hier de Agenda

Snelheidscontroles in Andijk

Andijk – Gisteren heeft de Dorpsraad Andijk overleg gehad met burgemeester Frank Streng over een aantal zaken die op het dorp spelen. Eén van die onderwerpen is de reeks klachten die de dorpsraad tot op de dag van vandaag ontvangt namelijk het te hard rijden in het dorp. De dorpsraad heeft erbij de burgemeester op aangedrongen dat snelheidscontroles nodig zijn om de verkeerssituatie in het dorp veiliger te maken.

Burgemeester Frank Streng

Periodieke controles

Burgemeester Streng, die sinds kort Verkeer in zijn portefeuille heeft, zal dit met de politie bespreken en het ligt in de bedoeling dat op korte termijn snelheidscontrole gehouden worden en vervolgens periodiek. De politie zal overtreders dan bekeuren.

Lees verder

Burgemeester Streng: ‘Absoluut onacceptabel dat hulpverleners werden bekogeld’

image
Burgemeester Frank Streng van de gemeente Medemblik spreekt zijn afschuw uit over omstanders die op nieuwjaarsdag in Opperdoes hulpverleners hebben bekogeld met vuurwerk.

“Het is absoluut onacceptabel dat onze hulpverleners te maken krijgen met dit soort gedrag. Zij doen hun werk en nemen een risico om onze openbare veiligheid te waarborgen. Vanuit dat oogpunt zou er een respectvolle en dankbare houding naar onze veiligheidsdiensten moeten zijn. Helaas is die in deze situatie ver te zoeken geweest. Ik heb respect voor het bestaan van lokale tradities, maar deze mogen nooit ten koste gaan van de veiligheid van anderen. Je blijft met je handen af van hulpverleners, altijd en overal. Ook in Opperdoes”, aldus de burgemeester.

Lees verder

Burgemeester Streng feliciteert 100-jarige Andijker

DZYlAJqXcAA8JgH
Burgemeester Frank Streng bezocht eerder deze week de Andijker  J. Gerbrandy ter gelegenheid van zijn honderdjarige verjaardag. “Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal, meneer Gerbrandy!”

Foto Gemeente Medemblik

120 wietplanten in Opperdoes

DWE28ETWkAAAla5
Illegale wietkweek is levensgevaarlijk, dat zag burgemeester Frank Streng gisteren in Opperdoes. In een slaapkamer stonden ruim 120 planten, stroom werd illegaal afgetapt en het brandgevaar was groot.

Foto Gemeente Medemblik.

%d bloggers liken dit: