Advertenties

Mantelzorgers krijgen steun met extra huishoudelijke hulp

Voor mantelzorgers is de zorg voor hun partner, kind(eren), andere familieleden of vrienden een groot deel van hun dagelijks leven. Veel mantelzorgers werken daarnaast ook. Extra hulp helpt hen om deze zorg te kunnen blijven geven. Daarom kunnen zij extra huishoudelijke hulp aanvragen bij de gemeente. ‘Het is belangrijk dat mantelzorgers deze extra ondersteuning krijgen. Deze regeling is er speciaal voor hen. Kent u iemand die deze extra hulp kan gebruiken? Dan vragen wij u om hen op deze extra hulp te wijzen.

Lees verder

Advertenties

Mantelzorgers van harte uitgenodigd voor filmvoorstelling

Speciaal voor mantelzorgers organiseert de gemeente Medemblik een filmvoorstelling  over dementie. De documentaire ‘Het doet zo zeer’ van Heleen van Royen wordt gedraaid en na afloop is er gelegenheid om met een hapje en een drankje met elkaar ervaringen uit te wisselen en  informatie in te winnen bij het Wijkteam van de gemeente, Geriant, het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland en Alzheimer Nederland.

Lees verder

Een filmvoorstelling voor mantelzorgers

imageSpeciaal voor mantelzorgers organiseert de gemeente Medemblik als blijk van waardering een filmvoorstelling over dementie. De documentaire ‘Het doet zo zeer’ van Heleen van Royen wordt gedraaid en na afloop is er gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen en informatie in te winnen bij het Wijkteam van de gemeente, Geriant, het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland en Alzheimer Nederland.

‘Het doet zo zeer’

De documentaire ‘Het doet zo zeer’ laat zien wat dementie teweeg kan brengen. Moeilijke beslissingen en kostbare momenten wisselen elkaar in deze documentaire af. Een liefdevolle, herkenbare, pijnlijke en vaak bijzonder grappige ode aan het leven.

Lees verder

Mantelzorg, mogelijke valkuilen

De heer Remmert Pels van de ANBO zal uitgebreid ingaan op de problemen die mantelzorgers tegenkomen. Daarbij wordt niet vergeten dat mantelzorg soms te veel wordt, of dat mantelzorg soms ontspoort.

Het klinkt vreemd dat iets, dat uit liefde gedaan wordt, soms ontaard in mishandeling. Daarnaast is het soms wel wat al te gemakkelijk om gelden die bestemd zijn voor boodschappen, ook te gebruiken voor eigen uitgaven. We weten dat het niet mag, maar toch gebeurt het.

Lees verder

Vraag een mantelzorgcompliment aan

Het college van B&W van de gemeente Medemblik heeft bijzondere waardering voor de mantelzorgers die langdurig en intensief -en vaak onzichtbaar- een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen.

Daarom is besloten om de inzet van de mantelzorgers ook in 2016 te waarderen met een mantelzorgcompliment. Die bestaat uit een tegemoetkoming voor de mantelzorger van € 100 en, als u dat wilt, een lunch voor 2 personen.

Lees verder