Advertenties

Zonnebassin, zonneveld en zonnepark in Andijk? ‘Andijk bruist van energie!’

Dorpsraad Andijk logo
In de laatste vergadering van de gemeenteraad voor het zomerreces worden donderdag 13 juli twee onderwerpen behandeld die betrekking hebben op de bouw van een zonnebassin, zonneveld en een zonnepark in Andijk.

Hieronder vindt u de relevante stukken die aan de raadsvoorstellen ten grondslag liggen.

De raadsvergadering wordt gehouden in het gemeentehuis te Wognum, aanvang 19:30 uur en wordt voorgezeten door burgemeester F.R. Streng. De vergadering is openbaar en dus door u bij te wonen. U kunt de vergadering ook volgen op Internet en via de kabel.

Lees verder

Advertenties

Vanavond: vergaderingen raadscommissie gemeente Medemblik


Wognum – Vanavond vinden de raadscommissievergaderingen plaats in het gemeentehuis te Wognum.

De vergaderingen beginnen om 19:30 uur en zijn openbaar. U kunt ze ook volgen via TV en internet.

PvdA-motie mogelijkheden voor nachtopvang bij "De Tulp" in Andijk toch nog aangenomen

image
De raad van de gemeente Medemblik heeft gisteravond uiteindelijk unaniem een motie aangenomen waarin het College wordt verzocht de mogelijkheden voor nachtopvang voor dementeren bij zorgboerderij "De Tulp" in Andijk te onderzoeken. Het initiatief van de PvdA wordt daarmee beloond, maar de weg daar naartoe verdiende gisteravond zeker niet de schoonheidsprijs.

Al lange tijd maakt PvdA -fractielid Dirk Kuipers zich sterk voor de situatie bij de Tulp. Na eerst enige tijd geleden een bespreeknotitie ingediend te hebben, volgde gisteravond een motie. De motie werd mede ondersteund door alle partijen met uitzondering van de coalitie partijen CDA, Gemeentebelangen en D’66. Tijdens de beraadslagingen leken CDA en GB positief kritisch te zijn en was D’66 afwijzend.

Lees verder

Raad: Minder bemoeienis Provincie bij RO-zaken

image
Wognum | APB – Een meerderheid van de gemeenteraad was het een met een motie van het CDA waarin wordt de Provincie wordt aangegeven zich meer op hoofdpunten ruimtelijke orde-zaken te beoordelen en niet op allerlei details.

Arie Schouten, die namens het CDA de motie indiende kon de raad nog aangegeven dat een zelfde motie ook buiten de gemeente Medemblik wordt besproken en in een aantal gevallen is aangenomen.

Lees verder

Raad verdeeld over overschot van € 550.000 aan WMO-gelden

image  Wognum | APB – De raad was vanavond verdeeld over hoe de WMO wordt uitgevoerd nu er circa € 550.000,- is overgebleven over 2015. De motie van de fracties van GroenLinks, PvdA, BAMM, PW201 en PWF om eens te gaan kijken bij de buurgemeenten haalde het niet in de raad.

Met de motie beoogde de indieners dat er gekeken wordt bij Stede Broeck, Enkhuizen en Drechterland (SED-gemeenten). Professionals zouden hebben aangegeven dat de beoordeling van WMO-aanvragen in Medemblik strenger is dan in de SED-gemeenten. Voor de VVD, CU, D66, GB en het CDA was dat geen aanleiding om de motie te steunen waardoor het met 19 tegen en 6 voor werd verworpen.

Lees verder

Agenda gemeenteraadsvergadering 7 juli Gemeente Medemblik

berk2Wognum – Donderdag 7 juli wordt de laatste gemeenteraadsvergadering gehouden voor het zomerreces. De vergadering begint om 17:00 uur, om 18:30 is er een buffet voor de raadsleden waarna de vergadering wordt voortgezet.

Lidl Andijk
Tijdens deze vergadering wordt o.a. de uitbreiding van het parkeerterrein van Lidl behandeld, althans het staat als een hamerstuk op de agenda. Dat houdt in de regel in dat het met een hamerslag volstaat en wordt aangenomen, tenzij…

Door de uitbreiding ‘moet’ ook deze berk wijken …

De vergadering is openbaar en kan worden bijgewoond. Normaliter kan het ook via internet worden gevolgd maar de laatste paar keren was dat niet mogelijk. De vergadering is wel op kabel-tv te volgen..

Lees verder