Raadsvergadering o.a. over huisvesting arbeidsmigranten en Recycleplan en keuze recycle-tarief

De gemeenteraad komt donderdag 10 juni 2021 weer in vergadering bijeen. De vergadering begint om 1930 uur plaatselijke tijd en wordt digitaal gehouden weshalve belangstellenden de vergadering digitaal kunnen volgen. Voor deze mogelijkheid wordt men verwezen naar de website van de gemeente Medemblik. De vergadering wordt voorgezeten door de heer F. Streng. burgemeester van de gemeente Medemblik.

Bekijk hier de Agenda van de raadsvergadering

Lees verder