RVS ‘Huisvesting buitenlandse werknemers’ opnieuw in commissie en raad – Nu ook inspraak mogelijk

Ter illustratie – foto G. van Keulen | Bewerking © CAPAND

De Dorpsraad Andijk liet al eerder weten dat de behandeling van het raadsvoorstel (rvs) nieuw beleid “Huisvesting buitenlandse werknemers” in de raad van vorige week werd uitgesteld tijdens de raadsvergadering. Op 10 juni besloot de gemeenteraad het raadsvoorstel niet te bespreken en van de raadsagenda af te halen. Het voorstel wordt nu besproken in de raadscommissie van 28 juni aanstaande. De raad neemt op 8 juli een besluit over het beleid.

Men kan de stukken die bij het raadsvoorstel horen, vinden via deze link. De stukken staan onder agendapunt 4.1.

Reactie op zienswijzen
De nota zienswijzen staat ook bij de stukken die bij het raadsvoorstel horen onder bijlage nummer 1. In de nota zienswijzen zijn alle ingekomen zienswijzen samengevat en van een reactie voorzien. De ingekomen zienswijzen zijn geanonimiseerd.

Inspraak
De gemeente streeft ernaar beide vergaderingen fysiek te laten plaatsvinden. Op het moment van schrijven van deze bericht is dit echter nog niet 100% zeker. Neemt u voor meer informatie hierover contact op met de griffie. Het is mogelijk om in te spreken in de commissievergadering. U kunt hiervoor contact opnemen met de griffie, zie hiervoor: https://www.medemblik.nl/raad-en-bestuur/griffie.

Vervolg
Nadat het beleid is vastgesteld door de raad en via een publicatie op overheid.nl bekend is gemaakt, treedt het nieuwe beleid in werking.

%d bloggers liken dit: