Advertenties

Onderwerpen extra raadsvergadering 14 mei

image
Op maandag 14 mei vindt een extra raadsvergadering plaats waarin vier nieuwe wethouders worden benoemd en drie kandidaten worden toegelaten als raadsleden. De stukken voor de extra raadsvergadering zijn gepubliceerd en raadpleegbaar:

De onderwerpen zijn:

de benoeming van de vier nieuwe wethouders:

– J. A. M. Fit (v) met een tijdsbestedingsfactor van 100%;
– T. G. M. Kuipers (m) met een tijdsbestedingsfactor van 100%;
– A. van Langen (v) met een tijdsbestedingsfactor van 100%;
– H. P. F. Nederpelt (m) met een tijdsbestedingsfactor van 100%

Ook worden de heren S.W.P. Commandeur (CDA), B. H. de Jong (PvdA) en J. de Vries (VVD) als raadsleden toegelaten tot de raad vanwege het wethouderschap van Dirk Kuipers, Andrea van Langen en Harry Nederpelt.

Tenslotte wordt ook het coalitieakkoord behandeld.

Foto’s gemeente Medemblik

Advertenties

BAMM: Piet Groot treedt terug als raadslid, Andre Meester komt in zijn plaats

De perikelen en ontwikkeling van de laatste week zullen u niet zijn ontgaan. De reden dat BAMM zich nog in de (verkiezings) strijd heeft geworpen had er vooral mee van doen dat we een aantal goed gemotiveerde kandidaten op de lijst hadden die BAMM een toekomst wilden geven vanuit onze visies, intenties en idealen. Het verheugt ons zeer dat dit is geslaagd. Een aantal overwegingen hebben er toe geleid dat P. Groot heeft besloten om een stap terug te doen, en plaats te maken voor een andere kandidaat. Na ampel intern overleg is er gekozen voor onze nr. 3 op onze lijst, zijnde Andre Meester. Meester is 60 jaar, (ras) Wervershover, en werkzaam als metselaar in het eigen bedrijf. Hij is nuchter, gemotiveerd, praktisch en pragmatisch. In de commissies zullen Leon Arends, Lisanne Poland, Judith Berkhout en Richard Adelaar praktische ervaring op gaan doen. Groot zal ze nog vanuit zijn opgedane ervaring blijven begeleiden en steunen. Samen voor elkaar, met elkaar.

PvdA Medemblik bedankt kiezers #GR2018 | #MbkStemt

image

Hertelling in gemeente Medemblik – De tweede zetel van GroenLinks en het vertrek van BAMM is gebaseerd op slechts één stem | #GR2010 #MbkStemt


Wognum | APB – Het gemeentelijk centraal stembureau, met als voorzitter burgemeester Frank Streng, heeft vanmorgen besloten tot hertelling van alle afgelopen woensdag uitgebrachte stemmen. Hoewel er geen aanleiding is te twijfelen aan het goede verloop van de verkiezingen wil het stembureau volledige zekerheid hebben.

Tweede zetel van GroenLinks en het vertrek van BAMM

De tweede zetel van GroenLinks en het vertrek van BAMM is gebaseerd op slechts één stem. “Ik wil honderd procent uitsluiten dat er op de bijna negentienduizend stemmen niet per ongeluk een verkeerd aantal is aangekruist”.

Lees verder

UPDATE: VVD grootste partij in de gemeente Medemblik, nipt gevolgd door het CDA | #MbkStemt #GR2018 #Medemblikkiest

VVD grootste partij in de gemeente Medemblik, nipt gevolgd door het CDA | #MbkStemt #GR2018 #Medemblikkiest

WOGNUM | APB – De VVD is de grootste partij geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Medemblik! Het CDA heeft procentueel gezien een klein verlies geleden van circa 2,6 procent ten opzichte van 2014 maar dat kost de christendemocraten wel een zetel!

De VVD boekte een winst van 4% en komt daarmee uit de bus als de grootste partij. Qua zetels komen beide partijen uit op 6 elk.

De opkomst was dit keer met 54,5% iets meer dan de vorige gemeenteraadsverkiezingen met 53,4%

UPDATE 23-03-2018 – 22:21 uur

image

De verkiezingen in procenten

image

Winnaars
Ook GemeenteBelangen boekte winst ten opzichte van 2014 en krijgt er een zetel bij. PWF boekte ook winst en passeert daarmee zelfs de PvdA die eveneens in de plus eindigde maar het aantal zetels blijft gelijk. GroenLinks eindigt in de plus maar krijgt er wel een zetel bij.

Lees verder

Lage opkomst in Andijk Zuid – #MbkStemt #GR2018

image
Om 18:55 uur waren er nog maar 650 van de ruim 1500 kiesgerechtigden in Andijk Zuid die hun stem hadden uitgebracht. Dat is een opkomst van 43%, een lagere opkomst dan 4 jaar eerder. Of dit zo blijft bij het eind van de avond is nog niet te zeggen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 was de opkomst al in de loop van de middag meer dan 50%. Later op de avond of vannacht de uitslagen

image

PvdA gaat vol vertrouwen de verkiezingsdag in | #MbkStemt – #GR2018

image
Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen 2018, kijkt de PvdA Medemblik met een goed gevoel terug op deze raadsperiode en de gevoerde campagne van afgelopen maanden. Er is veel tijd en energie gestoken om te strijden voor een vooral socialere gemeentepolitiek, waarin de inwoner centraal staat. Het gaat uiteindelijk om u / jou!

In de afgelopen 4 jaar heeft de PvdA-fractie diverse moties / amendementen (mede)ingediend, of ondersteund:

  • tegen aanleg windmolenpark
  • stoppen met korting subsidies op kernraden
  • JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)
  • subsidie 4mei comités in stand houden
  • initiatiefvoorstel om huisvesting arbeidsmigranten >50 mogelijk te maken.
  • nieuwkomersklassen faciliteren
  • Zwaagdijk 49: principeverzoeken breder beoordelen dan alleen vanuit de ondernemer
  • leerlingenvervoer nieuwkomers naar nieuwkomersklassen regelen
  • twee maanden voordat de statushouders de woning betrekken, met een plan van aanpak komen om integratie en participatie vorm te geven
  • Burgerinitiatief m.b.t. oprichten en instandhouden gemeentelijke werkgroep Toegankelijkheid

Lees verder