Advertenties

PvdA-motie mogelijkheden voor nachtopvang bij "De Tulp" in Andijk toch nog aangenomen

image
De raad van de gemeente Medemblik heeft gisteravond uiteindelijk unaniem een motie aangenomen waarin het College wordt verzocht de mogelijkheden voor nachtopvang voor dementeren bij zorgboerderij "De Tulp" in Andijk te onderzoeken. Het initiatief van de PvdA wordt daarmee beloond, maar de weg daar naartoe verdiende gisteravond zeker niet de schoonheidsprijs.

Al lange tijd maakt PvdA -fractielid Dirk Kuipers zich sterk voor de situatie bij de Tulp. Na eerst enige tijd geleden een bespreeknotitie ingediend te hebben, volgde gisteravond een motie. De motie werd mede ondersteund door alle partijen met uitzondering van de coalitie partijen CDA, Gemeentebelangen en D’66. Tijdens de beraadslagingen leken CDA en GB positief kritisch te zijn en was D’66 afwijzend.

Lees verder

Advertenties

Vanavond: gemeenteraadsvergadering Gemeente Medemblik

Wognum | APB – Donderdag 11 mei wordt er weer een gemeenteraadsvergadering gehouden in het gemeentehuis te Wognum.

Aanvang 19:30 uur en op de agenda staat 22:30 uur als sluitingstijd!

Voorzitter is burgemeester Frank Streng.

De stukken die behandeld worden kunt u hier lezen. De vergadering is openbaar en kan worden bijgewoond.

Op tv en internet kunt u de vergadering ook volgen.

Zie ook Raadszaken!

Burgemeester Streng daagt u uit! Hoe wordt u raadslid?

imageOp 10 mei organiseert gemeente Medemblik een bijeenkomst speciaal voor iedereen met een duidelijke mening, visie en interesse in lokale politiek. Tijdens deze avond maakt men kennis met de werkzaamheden van een raadslid en de rol de burgemeester. Een raadslid vertelt over zijn ervaring met het raadswerk. Natuurlijk wordt ook de rol van de wethouders en de ambtenaren toegelicht.

Inwoners die zich betrokken voelen bij hun woonomgeving en weten wat er leeft kunnen hun mening of bezwaren over diverse onderwerpen duidelijk maken tijdens inspraakavonden. De invloed van een raadslid gaat verder. Een raadslid neemt, samen met de andere raadsleden, ook echt besluiten.

Lees verder

Stukken oriënterende commissies gemeenteraad Medemblik

Wognum – 16 maart worden weer commissievergaderingen gehouden.

De stukken voor deze oriënterende commissies zijn gepubliceerd:

Consultatiebureau Andijk voorlopig nog open

imageAndijk | APB – Het consultatiebureau aan de Kleingouw in Andijk blijft voorlopig nog open. Dat is de uitkomst van de behandeling van het raadsvoorstel van het college het consultatie-bureau in Andijk en Abbekerk open te houden.

Het openhouden is voorlopig, de kwestie komt in 2018 weer aan de orde. GroenLinks, BAMM, CDA en D66 stemden tegen openstelling.  Ouders / verzorgers konden wel met hun kinderen naar Wervershoof als de GGD-vestiging in Andijk zou sluiten. En die van Abbekerk naar Wognum. D66‘er Yannick Nijsingh (foto) meende dat de hoge kosten dit zou rechtvaardigen en rekende fijntjes de kosten per kind uit en dat kwam hem en de D66-fractie op felle kritiek te staan vanuit de oppositie.

Lees verder

Donderdag 9 maart – gemeenteraadsvergadering

image
Wognum | APB – Donderdag 9 maart wordt er weer een gemeenteraadsvergadering gehouden in het gemeentehuis te Wognum.

Aanvang 19:30 uur en op de agenda staat 22:30 uur als sluitingstijd!

Voorzitter is burgemeester Frank Streng.

De stukken die behandeld worden kunt u hier lezen. De vergadering is openbaar en kan worden bijgewoond. Op tv en internet kunt u de vergadering ook volgen. Zie ook Raadszaken!

PvdA-fractie wil anoniem solliciteren

imageDe fractie van de PvdA wil anoniem solliciteren invoeren als onderdeel van het werving- en selectiebeleid ten aanzien van vacatures binnen de gemeentelijke organisatie en anoniem solliciteren op te nemen in de aanbestedingsvoorwaarden / subsidievoorwaarden van de gemeente Medemblik. Dat staat in de motie dat donderdag a.s. zal worden ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een hardnekkig probleem. Leeftijd, geslacht en etnische achtergrond hebben een negatieve invloed op de kans of je wel of niet voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd.

Lees verder