WerkSaam Westfriesland presenteert beleidsevaluatie beleidsplan 2018-2020

WerkSaam Westfriesland presenteert beleidsevaluatie beleidsplan 2018-2020

Vanavond presenteert WerkSaam Westfriesland de samenvatting en conclusies van de beleidsevaluatie van het beleidsplan 2018-2020 (pdf) aan de gemeenteraad van Medemblik. De bijeenkomst wordt digitaal gehouden en wordt door wethouder Harry Nederpelt ingeleid. Het kan worden gevolgd via de website van de gemeente Medemblik. De bijeenkomst begint om 20:30 uur en eindigt rond de klok van 21:15 uur.

Beschut werk

Voor mensen die niet geplaatst kunnen worden bij een reguliere werkgever, omdat de begeleidingsbehoefte te hoog is of er specifieke werkplekaanpassing nodig is, zijn er beschutte werkplekken. Er zijn slechts een beperkt aantal beschutte werkplekken beschikbaar volgens ministeriële regeling.

In West-Friesland zijn meer indicaties voor beschut werk dan dat er plekken zijn. Dit betekent dat er in 2021 een wachtlijst ontstaat. Hiervoor is een voorstel richting de gemeenteraden gestuurd om extra financiële middelen beschikbaar te stellen om meer mensen een beschutte werkplek te kunnen bieden. Beschut werk wordt gezien als een positief instrument vanwege de mogelijkheden die worden gecreëerd voor mensen die niet bij een reguliere werkgever geplaatst kunnen worden. Juist voor deze doelgroep is structuur, contact met collega’s en een zinvol werk heel belangrijk. Ook is beschut werk minder duur dan dagbesteding op basis van de WMO en levert (beschut) werk winst op binnen het brede sociaal domein.

Nadeel van beschut werken is, dat het een duur re-integratie-instrument is, waarvoor de financiering in eerste instantie niet toereikend was (dit gat is inmiddels gedicht) en het feit dat er tot voor kort geen (landelijke) arbeidsvoorwaarden zijn afgesproken voor deze doelgroep. Op dit laatste punt zijn er toch ontwikkelingen gaande. Inmiddels hebben de vakbonden en de VNG een Cao Participatiewet per 1 juni 2021 overeengekomen.

In het beleidsplan 2018-2021 staat welk beleid WerkSaam voor heeft cliënten heeft en hoe WerkSaam als organisatie in elkaar zit. “We hebben in deze periode laten zien wat onze meerwaarde voor de regio Westfriesland is. We hebben een stevige verbinding gerealiseerd met het bedrijfsleven en andere stakeholders zoals UWV en onderwijs. Het cliëntenbestand van WerkSaam is de afgelopen jaren (ondanks Corona) flink afgenomen. Het blijft ons lukken om werkgevers bereid te vinden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats te bieden in hun organisatie”, aldus Marjolijn Dölle.

Heel veel extra werk

“In de afgelopen periode was het uitvoeren van het beleid zeker niet makkelijk door de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Nadat bekend werd dat de werkloosheid zou toenemen in bepaalde beroepssectoren, hebben we alle zeilen moeten bijzetten. De dienstverlening richting de cliënt moest op een innovatieve wijze veranderd worden om aan de maatregelen te voldoen die vanuit de overheid gesteld werden. Ook de komst van de TOZO-regeling, waarbij ondernemers financiële steun geboden wordt als zij het niet meer redden, heeft ons heel veel extra werk opgeleverd.”

Kansen

Maar naast alle extra werkzaamheden die we moeten oppakken, zien we ook een aantal kansen ontstaan. Het werk wat we vanuit de TOZO-regeling erbij kregen, hebben we deels met onze eigen cliënten opgepakt, wat heeft geleid tot minder uitkeringen. Daarnaast neemt de werkgelegenheid toe in sectoren zoals de zorg, bouw- en tuincentra en bezorgingsdiensten. Hier geven we in de uitvoering extra aandacht aan. Ook in de contacten met cliënten proberen we innovatief te zijn. We organiseren bijeenkomsten in de open lucht en spreken elkaar digitaal, via videobellen of de app.

In deze evaluatie gaat WerkSaam in op de periode juli 2018 tot juli 2020. Daarin staat beschreven wat goed is gegaan en op welke punten er ruimte is voor verbetering. Deze evaluatie legt WerkSaam voor aan de gemeenteraden in West-Friesland. Daarbij schetst WerkSaam een aantal stellingen over de toekomst. De bespreking in de raden geeft WerkSaam input om tot een nieuw beleidsplan 2022-2025 te komen.

Wat zou volgens jou anders geregeld moeten worden door de politiek zodat je bijvoorbeeld op gelijkwaardige wijze mee kunt doen aan de samenleving? Wat kan beter? Gebruik je stem om de politiek en het volgend kabinet te laten weten wat jij ervan vindt! Gebruik: #2MiljoenStemmen in je berichten op Twitter en Facebook.

Een advertentie van Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid “Medemblik”

%d bloggers liken dit: