Gemeente Medemblik: Coalitieakkoord van CDA, GemeenteBelangen, Morgen! en D66 definitief

Voorblad van het akkoord

Klik hier om het bestand te downloaden! (PDF)

WOGNUM – De partijen zijn eruit, er ligt een definitief coalitieakkoord op tafel, het gemeentebestuur kan aan de slag om de grote en kleine problemen die er liggen, op te lossen in de komende vier jaar en wat de financiën aangaan, dat moet in de 2 komende jaren zijn opgelost anders neemt de provincie het (financiele) roer over. Een uitdaging!

De vier partijen, het CDA, GemeenteBelangen, D66 en Morgen! (bestaande uit PvdA, PWF en PW2020) gaan die uitdaging aan maar betrekken daar ook de inwoners van deze gemeente bij. Wat meteen al in het oog springt is dat de burgers een forse verhoging te wachten staat van de OZB, volgens eerder publicaties zelfs met 14%. Dat zijn alles behalve populaire maatregelen maar het geeft ook meteen aan in welk zwaar weer de gemeente zit. De erfenis van het vorige college (en raad) van VVD, CDA, GemeenteBelangen en PvdA zal de komende tijd veel roet in het eten gooien…

Gezonde gemeente

In het voorwoord ziet de coalitie dat een (financieel) gezonde gemeente het verschil kan maken en dat het inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en daarmee de kernen vitaal en leefbaar houdt. De coalitie heeft ook als doel de kwetsbare medemens niet te laten vallen en dat Medemblik een gemeente wordt waar “weer voor elkaar zijn en voor elkaar opkomen|.

Recycle-tarief

Aanvankelijk zou er een andere coalitie komen met Hart voor Medemblik als grootste partij ware het niet dat het pas ingevoerde recycle-tarief in de ogen van HvM zo snel als mogelijk van tafel moest en daar keken de overige partijen anders tegenaan. Het leidde uiteindelijk tot een breuk, HvM stapte uit de coalitiebesprekingen en nu was het de beurt aan het CDA om de coalitiebesprekingen voort te zetten met GemeenteBelangen, D66 en Morgen!

5 Pijlers

De eerste en meest belangrijke pijler is die van het te voeren financieel beleid in de komende jaren. De coalitie ziet in dat wanneer de financiën situatie van de gemeente op orde moet worden gebracht dit niet zonder verlaging van de gemeentelijke uitgaven en verhoging van de inkomsten (o.a. de gemeentelijke belastingen) kan en daarvoor de volgende basale financiële regels consequent wil gaan toepassen.

 • De mate waarin de gemeente in staat is financiële risico’s op te vangen, noemen we het weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen verhogen we naar de categorie 1-1,4%.
 • De wettelijke taken worden realistisch gebudgetteerd en uitgevoerd.
 • Gelden die de gemeente ontvangt voor wettelijke taken worden in ieder geval voor wettelijke taken
 • ingezet.
 • In de begroting 2023 laten we meerjarig zien hoe de financiële situatie in balans wordt gebracht.
 • De komende 2 jaar komt er geen nieuw beleid tenzij het minimaal budgetneutraal is voor de gemeente.

De overige vier pijlers lees je in het coalitieakkoord.

Inbreng

Saillant detail is de opname in het akkoord van de inbreng op het coalitieakkoord en wijze waarop de coalitie dit wil gaan verwerken in de komende tijd. Niet alleen burgers, organisaties en ondernemers kwamen zaterdag 25 juni aan het woord, ook de overige partijen, Hart voor Medemblik, VVD, ChristenUnie en GroenLinks deze een duit in het zakje.

Fractievoorzitters

Els van den Bosch is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA. Plekker Luiten van GemeenteBelangen, Tom Beuker van Morgen! en Geert Mos van D66.

Wethouders

De coalitie heeft ook 4 wethouders, de oudgediende Harry Nederpelt, (CDA) (foto 2) die de Financiën in zijn portefeuille heeft, De nieuwelingen Gerben Gringhuis (GemeenteBelangen) (foto 2) wordt met de Accommodaties belast terwijl Yannick Nijsingh (D66) (foto 2) het Sociaal Domein gaat uitvoeren. Jeroen Broeders (Morgen!) (foto 1) zal zich met Woningbouw bezighouden en is afkomstig uit een buurgemeente.

Gringhuis en Nijsingh zijn opmerkelijke keuzes voor een coalitie in een gemeente die in zwaar weer verkeert. De tijd zal het leren om te concluderen of deze keuzes goed zijn geweest. Harry Nederpelt is intussen gepokt en gemazeld en dat geldt ook in de voor de inwoners van de gemeente Medemblik onbekende Jeroen Broeders, die in een vorige politiek bestaan wethouder was met Financiën, Openbare ruimte, Verkeer en vervoer, Duurzaamheid, Archeologie en erfgoed, Dienstverlening, burgerzaken en ICT in zijn portefeuille. Broeders was wethouder namens Progressief Drechterland en werd 30 maart 2022 nog beëdigd als gemeenteraadslid.

Op de Facebookpagina van de Dorpsraad Andijk staat een artikel over de wethouders.

De oppositie. onder aanvoering van Hart voor Medemblik, gevolgd door de VVD, ChristenUnie en GroenLinks zullen tegengas geven in de komende vier terwijl het juist nu belangrijk is dat de raad in gezamenlijkheid de (grote) problemen moet oplossen.

BAMM

BAMM? Voor het geval dat je als kiezer je afvraagt waar BAMM is gebleven, die is opgeheven hoewel de website aangeeft dat de site “geheel nieuw” wordt opgezet. Deels is de achterban naar Hart voor Medemblik verhuisd en de voormalige fractievoorzitter, Andre Meester, naar de VVD.

Uitdaging

De coalitie gaat aan de slag, “Wij pakken deze handschoen op en gaan deze uitdaging aan. U ook?”, staat er aan het eind van het slotwoord in het coalitieakkoord.

Gemeenteraad

Tot slot nog even een opsomming van de nieuwe gemeenteraad als fractie

 1. Hart voor Medemblik, met Tjeu Berlijn als fractievoorzitter – 6 zetels
 2. CDA, met Els van den Bosch als fractievoorzitter – 5 zetels
 3. GemeenteBelangen, met Plekker Luiten als fractievoorzitter – 5 zetels
 4. VVD, met Andrea van Langen als fractievoorzitter – 5 zetels
 5. Morgen!, met nog een lege voorzittersplaats volgens de gemeentelijke website – 4 zetels
 6. D66, met Geert Mos als fractievoorzitter – 2 zetels
 7. GroenLinks,met Bart Huijsmans als fractievoorzitter – 1 zetel
 8. ChristenUnie, met Silva Visser als fractievoorzitter – 1 zetel

De coalitie heeft 16 zetels, de oppositie 13.

Vrouwen

Tegenwoordig is het gewenst dat ook de man/vrouw-verhouding in beeld wordt gebracht, maar anders dan in de voorgaande colleges bestaat het nieuwe college van de gemeente Medemblik alleen uit 4 mannen. Bij de gemeenteraad is dat iets anders: 9 vrouwen tegen 20- mannen…

 1. HvM – 1 vrouw: L.A. van Eekelen
 2. CDA – 3 vrouwen: E. van den Bosch. C. Selders-Kroezen en S. Schouten
 3. GemeenteBelangen – 0 vrouwen
 4. VVD – 1 vrouw: A. van Langen
 5. Morgen! – 2 vrouwen: A. van der Geest en R. Blauw
 6. D66 – 1 vrouw: S.E.M. Rood
 7. GroenLinks – 0 vrouwen
 8. ChristenUnie – 1 vrouw: S. Visser-van Eijk

NB: In dit overzicht is nog geen rekening gehouden met de benoeming van de wethouders uit de fractie waardoor er zetels tye ‘vergeven’ zijn.


Foto’s Gemeente Medemblik, © CAPAND
Redactie GvK en HJM


Advertentie
%d bloggers liken dit: