Maandag 15 november wordt Park De Put weer opengesteld voor publiek

Maandag 15 november wordt park De Put weer opengesteld voor publiek. Dat maakt de Dorpsraad Andijk bekend nadat de dorpsraad vragen hierover had gesteld aan de gemeente Medemblik.

Het park is langer afgesloten geweest dan gepland. Dit komt door een aantal tegenvallers. Omdat het een voormalige vuilstort betreft moesten de werkzaamheden onder milieukundige begeleiding worden uitgevoerd. Ook moest er bijna 2000 m3 extra grond worden aangebracht om de afdeklaag weer op de vereiste dikte te brengen. Ook moest uiteindelijk de kantine dat als enige gebouw zou blijven staan ook worden gesloopt. Dit omdat deze te laag kwam te staan en behoorlijk vernield was door onbekenden. Helaas zijn er ook een aantal speeltoestellen verwijderd. Deze waren afgekeurd en ook niet meer te repareren. Intussen is overal het gras weer ingezaaid en zijn alle wandelpaden weer aangebracht.

Kinderboerderij De Put in 2022

De kinderboerderij zal pas volgend jaar weer worden teruggebracht. Gekeken wordt nog in welke vorm en op welke manier dit kan gebeuren.

Tijdens de begrotingsraad van woensdag 4 november besloot de gemeenteraad in meerderheid dat de kinderboerderij subsidie blijft ontvangen in tegenstelling tot het collegevoorstel. Hoe dit zich verhoudt tot het vorenstaande dat nog gekeken wordt op welke wijze is op dit moment nog niet bekend.

Later meer

Foto G. van Keulen

Hart voor Medemblik heeft plan voor openhouden Kinderboerderij De Put in Andijk

Harty voor Medemblik heeft plan voor openhouden Kinderboerderij De Put in Andijk
Vrijwilligers van ’t Langoortje en Mark Hoogwerf en Tjeu Berlijn van HvM (rechts op de aangeleverde foto)

De gemeente wil de subsidie voor de twee kinderboerderijen in de gemeente stop zetten. Dit houdt in, einde kinderboerderijen. De kinderboerderij de Put in Andijk en ‘t Langoortje in Medemblik zijn grotendeels financieel afhankelijk van de gemeente om te zorgen voor de dieren. 

Afgelopen zaterdag zijn HvM’ers Mark Hoogewerf en Tjeu Berlijn met de vrijwilligers van Kinderboerderij ’t Langoortje in gesprek gegaan over de gevolgen voor de dieren en kinderboerderijen in de gemeente als de subsidie stopt.

Lees verder

Sanering bodem De Put op orde

Kinderboerderij De Put – Archieffoto © CAPAND

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, naar aanleiding van een ingediend evaluatierapport, ingestemd met de uitgevoerde sanering op de locatie Park de Put, achter Horn 11-27 te Andijk in de gemeente Medemblik.

Kinderboerderij De Put bevindt zich op een oude vuilstort die veilig is afgedekt met een grondlaag. Dit is een geliefde plek in Andijk om even te wandelen, te sporten, te spelen of de kinderboerderij te bezoeken. De gemeente Medemblik heeft onderhoud aan de afdeklaag op de voormalige vuilstort gedaan en dat is door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord goedgekeurd..

Om het onderhoud goed uit te voeren werden diverse speeltoestellen verwijderd, zijn er bomen gekapt en struiken weggehaald. Ook zijn alle hekken en opstallen van de kinderboerderij verwijderd. Dit was allemaal noodzakelijk omdat dit hele gebied verhoogd gaat worden.

Kinderboerderij De Put: start werkzaamheden in de loop van juni

Nieuwe fase voor Kinderboerderij De Put | Andijk | APB | Andijker Nieuws Net

Het werk aan kinderboerderij De Put in Andijk wordt later gestart dan aanvankelijk was gepland. In de tweede helft van juni start aannemer Etten uit Andijk met het aanvoeren van grond en het ophogen van de wandelpaden. Voor dit groot onderhoud is het gehele terrein tot begin augustus afgesloten.

Kinderboerderij De Put bevindt zich op een oude vuilstort die veilig is afgedekt met een grondlaag. Dit is een geliefde plek in Andijk om even te wandelen, te sporten, te spelen of de kinderboerderij te bezoeken. De gemeente Medemblik doet onderhoud aan de afdeklaag op de voormalige vuilstort. Inmiddels zijn er diverse speeltoestellen verwijderd, zijn er bomen gekapt en struiken weggehaald. Ook zijn alle hekken en opstallen van de kinderboerderij verwijderd. Dit was helaas allemaal noodzakelijk omdat dit hele gebied verhoogd gaat worden. De aanbestedingsprocedure heeft meer tijd gevraagd dan verwacht, vanwege de geldende saneringsprocedure.

Lees verder

Tijdelijke sluiting kinderboerderij De Put vanwege werkzaamheden

Kinderboerderij De Put in Andijk - Foto © CAPAND

Tijdelijke sluiting kinderboerderij De Put vanwege werkzaamheden
Kinderboerderij De Put in Andijk – Foto © CAPAND

Kinderboerderij De Put bevindt zich op een oude vuilstort, die veilig is afgedekt. Dit is een geliefde plek in Andijk om even te wandelen, te sporten, te spelen of de kinderboerderij te bezoeken.

Lees verder

Nieuwe fase voor Kinderboerderij De Put

Nieuwe fase voor Kinderboerderij De Put
Opstallen voldoen niet meer aan de eisen

Uit een bodemonderzoek van De Put aan de Horn in Andijk is gebleken dat dat de deklaag op een aantal plaatsen minder is dan de vereiste 50 cm. Op deze plaatsen dient de deklaag te worden hersteld.

Ook zijn in de mengmonsters van de grond lichte verhogingen van metalen gevonden. Over de resultaten van het bodemonderzoek is gesproken met de Omgevingsdienst NHN en de provincie: er zijn geen gezondheidsrisico’s. Dat meldt de gemeente aan de Dorpsraad Andijk.

Lees verder
%d bloggers liken dit: