Sanering bodem De Put op orde

Kinderboerderij De Put – Archieffoto © CAPAND

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, naar aanleiding van een ingediend evaluatierapport, ingestemd met de uitgevoerde sanering op de locatie Park de Put, achter Horn 11-27 te Andijk in de gemeente Medemblik.

Kinderboerderij De Put bevindt zich op een oude vuilstort die veilig is afgedekt met een grondlaag. Dit is een geliefde plek in Andijk om even te wandelen, te sporten, te spelen of de kinderboerderij te bezoeken. De gemeente Medemblik heeft onderhoud aan de afdeklaag op de voormalige vuilstort gedaan en dat is door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord goedgekeurd..

Om het onderhoud goed uit te voeren werden diverse speeltoestellen verwijderd, zijn er bomen gekapt en struiken weggehaald. Ook zijn alle hekken en opstallen van de kinderboerderij verwijderd. Dit was allemaal noodzakelijk omdat dit hele gebied verhoogd gaat worden.

%d bloggers liken dit: