Park De Put in Andijk is weer open

Park De Put in Andijk is weer open

Sinds 17 november kunt u park De Put weer bezoeken. Het park was langere tijd afgesloten vanwege werkzaamheden. Dit duurde langer dan verwacht.

Wat is er gebeurd?

De locatie van de Put is een voormalige vuilstort. De bovenste grondlaag was te dun geworden en moest worden vernieuwd en opgehoogd. Er is 7000 m3 grond aangebracht om weer aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen. Doordat de grond zoveel opgehoogd moest worden, moest de hele kinderboerderij worden weggehaald. De kantine die als enige zou blijven staan moest uiteindelijk toch ook worden gesloopt omdat het hoogteverschil te groot werd. Ook zijn er speeltoestellen verwijderd tijdens de werkzaamheden die niet meer terugkomen omdat ze zijn afgekeurd.

Lees verder

Maandag 15 november wordt Park De Put weer opengesteld voor publiek

Maandag 15 november wordt park De Put weer opengesteld voor publiek. Dat maakt de Dorpsraad Andijk bekend nadat de dorpsraad vragen hierover had gesteld aan de gemeente Medemblik.

Het park is langer afgesloten geweest dan gepland. Dit komt door een aantal tegenvallers. Omdat het een voormalige vuilstort betreft moesten de werkzaamheden onder milieukundige begeleiding worden uitgevoerd. Ook moest er bijna 2000 m3 extra grond worden aangebracht om de afdeklaag weer op de vereiste dikte te brengen. Ook moest uiteindelijk de kantine dat als enige gebouw zou blijven staan ook worden gesloopt. Dit omdat deze te laag kwam te staan en behoorlijk vernield was door onbekenden. Helaas zijn er ook een aantal speeltoestellen verwijderd. Deze waren afgekeurd en ook niet meer te repareren. Intussen is overal het gras weer ingezaaid en zijn alle wandelpaden weer aangebracht.

Kinderboerderij De Put in 2022

De kinderboerderij zal pas volgend jaar weer worden teruggebracht. Gekeken wordt nog in welke vorm en op welke manier dit kan gebeuren.

Tijdens de begrotingsraad van woensdag 4 november besloot de gemeenteraad in meerderheid dat de kinderboerderij subsidie blijft ontvangen in tegenstelling tot het collegevoorstel. Hoe dit zich verhoudt tot het vorenstaande dat nog gekeken wordt op welke wijze is op dit moment nog niet bekend.

Later meer

Foto G. van Keulen

Kinderboerderij De Put: start werkzaamheden in de loop van juni

Nieuwe fase voor Kinderboerderij De Put | Andijk | APB | Andijker Nieuws Net

Het werk aan kinderboerderij De Put in Andijk wordt later gestart dan aanvankelijk was gepland. In de tweede helft van juni start aannemer Etten uit Andijk met het aanvoeren van grond en het ophogen van de wandelpaden. Voor dit groot onderhoud is het gehele terrein tot begin augustus afgesloten.

Kinderboerderij De Put bevindt zich op een oude vuilstort die veilig is afgedekt met een grondlaag. Dit is een geliefde plek in Andijk om even te wandelen, te sporten, te spelen of de kinderboerderij te bezoeken. De gemeente Medemblik doet onderhoud aan de afdeklaag op de voormalige vuilstort. Inmiddels zijn er diverse speeltoestellen verwijderd, zijn er bomen gekapt en struiken weggehaald. Ook zijn alle hekken en opstallen van de kinderboerderij verwijderd. Dit was helaas allemaal noodzakelijk omdat dit hele gebied verhoogd gaat worden. De aanbestedingsprocedure heeft meer tijd gevraagd dan verwacht, vanwege de geldende saneringsprocedure.

Lees verder