Bestrijden van de Ambrosiaplant

Ambrosia

De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) bestrijdt de hooikoortsplant ambrosia. Zie je deze plant ergens? Meld het bij de NVWA. Lees ook wat je zelf kunt doen om deze plant te bestrijden.

Meld vondst Ambrosiaplant

De Ambrosia veroorzaakt hooikoorts en is een plant afkomstig uit Noord-Amerika, die steeds meer voorkomt in Nederland. Ambrosia wordt daarom ook wel ‘hooikoortsplant’ genoemd, omdat hij tijdens de bloei grote hoeveelheden pollen produceert die een allergische reactie kunnen veroorzaken bij mensen. Maar de plant kan ook slechte oogsten veroorzaken in de akkerbouw.

Waarom wordt ambrosia de hooikoortsplant genoemd?

De Ambrosiaplant wordt hooikoortsplant genoemd, omdat hij hooikoortsklachten kan veroorzaken. De pollen die tijdens de bloei vrijkomen zijn zeer sterk allergeen. Dat betekent dat ze snel hooikoortsklachten veroorzaken. Daarbij bloeit de plant pas vanaf eind augustus tot en met oktober, waardoor het huidige hooikoortsseizoen met 2 maanden verlengd kan worden. Dit is nu nog niet het geval, maar kan in de toekomst gebeuren als ambrosia zich massaal zou vestigen in ons land. Dat wil de overheid voorkomen! In het document ‘Veelgestelde vragen en antwoorden over ambrosia‘ worden veel vragen over deze hooikoortsplant beantwoord.

Waarom moet ambrosia bestreden worden?

De Ambrosia komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en is onopzettelijk in Europa geïntroduceerd. De plant komt al sinds 1857 voor in Nederland, maar was tot nu toe alleen maar ‘op bezoek’. Het klimaat in Nederland was niet geschikt voor Ambrosia om zaad te produceren en zich blijvend in ons land te vestigen. We zien de laatste jaren echter een toename van het aantal ambrosiawaarnemingen in Nederland. Waarschijnlijk komt dit door het veranderende klimaat, waardoor ambrosia zich makkelijker kan vestigen en vermeerderen.

Ambrosia staat wereldwijd bekend als een van de belangrijkste veroorzakers van hooikoorts. Bovendien is ambrosia in andere Europese landen, waaronder Duitsland, uitgegroeid tot een schadelijk onkruid in akkerbouwteelten. Daar veroorzaakt ambrosia slechtere oogsten in onder andere de aardappelen- en vollegrondsgroententeelten. Dit kan ook in Nederland gaan gebeuren. Vorig jaar werd ambrosia voor het eerst in een akker gevonden. Het betrof een zwaar besmette akkerrand in Noord-Brabant.

Op dit moment komt ambrosia nog niet massaal voor in Nederland, maar dit kan wel gebeuren als we niets doen. Door de plant op de juiste manier te verwijderen kun jij helpen voorkomen dat ambrosia uitgroeit tot veroorzaker van extra hooikoortsklachten en een schadelijk onkruid.

Wie speelt een rol bij bestrijding ambrosia?

De NVWA stimuleert het melden en de bestrijding van ambrosia in Nederland. Dit doet de NVWA niet alleen, maar samen met andere organisaties.

Verder handhaaft de NVWA de naleving van de wettelijke norm voor ambrosia in veevoer: EU-richtlijn 2002/32/EG over ongewenste stoffen in diervoeding.

Partners bij bestrijding

FLORON, Natuurkalender, Pollennieuws, LUMC en de NVWA werken samen bij de communicatieactiviteiten over ambrosia. Op de websites van deze organisaties staat meer informatie over ambrosia, vanuit hun eigen expertise:

  • Waarnemingen van ambrosia kunt u melden bij Waarneming.nl.
  • Voor informatie over de verspreiding van ambrosia en andere planten of over het doorgeven van waarnemingen kunt u bij FLORON terecht.
  • Pollentellingen kunt u vinden op website van het LUMC.
  • Actuele informatie over pollen, pollenplanten en hooikoorts is te vinden op Pollennieuws.

Herkenning

In het fotoblad Hoe herken ik alsemambrosia? staan verschillende foto’s van de plant met een korte uitleg. Aan de hand van deze informatie kun je alsemambrosia herkennen. Meer foto’s en informatie over alsemambrosia vind je op de website van Pollennieuws.

Op de website van Flora van Nederland vind je naast foto’s ook een video om alsemambrosia te kunnen herkennen.

In het fotoblad ‘6 soorten ambrosia in Europa‘ staan de verschillen tussen de 3 soorten ambrosia in Nederland.

Heb je vragen over jouw eigen hooikoortsklachten, dan kun je terecht bij jouw huisarts of de GGD.

  • Bronnen en beeldmateriaal
  • Ministerie van Landbouw en Visserij | Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Zie ook: Bestrijden van de Japanse Duizendknoop

%d bloggers liken dit: