Lezing: Onderzoek naar wrak 18e-eeuws oorlogsschip ‘Huis te Warmelo’

Lezing: Onderzoek naar wrak 18e-eeuws oorlogsschip ‘Huis te Warmelo’

Zondag 18 december houdt historicus Peter Swart een lezing in het Stoommachinemuseum in Medemblik over het gezonken fregat Huis te Warmelo en het verband met Medemblik. Het oorlogsschip van de West-Friese admiraliteit voer in 1715 op de Oostzee om handelsschepen te beschermen. Op 25 augustus dat jaar is het schip in de Finse Golf vergaan. In het holst van de nacht en onder barre weersomstandigheden raakte het schip een blinde rots waarna het snel zonk. Slechts 70 van de 200 opvarenden overleefden de scheepsramp. 

Lees verder

Lezing Nijverheid op Windkracht en Stoomenergie 

Lezing Nijverheid op Windkracht en Stoomenergie 

Medemblik- Zondag 27 november houdt Herman Kaptein, auteur van het boek ‘Nijverheid op Windkracht. Energietransities in Nederland van 1500 tot 1900’, een lezing bij het Stoommachinemuseum aan de Oosterdijk over vroege windenergie en de overgang in de 19e eeuw naar stoomenergie.

Omstreeks 1600 begon in Nederland de zegetocht van een nieuwe windmolenindustrie die nergens ter wereld haar gelijke had. Met wind als energiebron en op mechanische wijze werd onder andere hout gezaagd, olie geslagen, papier gemaakt, hennep gebeukt en gerst en rijst gepeld. Hiermee werd een essentiële bijdrage geleverd aan de uitzonderlijke welvaartsgroei in de Republiek. De Zaanstreek trok al in een vroeg stadium de hoofdrol naar zich toe, maar er waren meerdere regio’s waar de windmolenindustrie het economische leven voor een groot deel bepaalde.

Lees verder

Willem Arondeuslezing 2022 door Jacobine Geel

Willem Arondeuslezing 2022 door Jacobine Geel

Voorzitter van het ‘College voor de Rechten van de Mens’, theologe en programmamaker Jacobine Geel spreekt op 21 september de Willem Arondéuslezing uit in De Grote kerk in Haarlem. Iedereen is welkom bij de lezing.

Jacobine Geel zal bij de lezing ingaan op de actualiteit afgezet tegen het leven van Willem Arondéus, vanuit haar rol als voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens.

Lees verder

Arondéuslezing door Mounir Samuel op YouTube

Arondéuslezing door Mounir Samuel op YouTube

Dit jaar konden vanwege de actuele coronamaatregelen maximaal 300 bezoekers aanwezig zijn bij de Willem Arondéuslezing. De lezing was wel op tv of online te volgen. Voor kijkers met een auditieve beperking vertaalden gebarentolken de lezing. 

Mounir Samuel

Arondéuslezing door Mounir Samuel op YouTube

Provinciale Staten inviteren elk jaar iemand uit de wereld van kunst, wetenschap en religie om de Willem Arondéuslezing uit te spreken. Dit jaar is dat Mounir Samuel. Samuel werkt op de scheidslijnen van media, kunst en cultuur als journalist, auteur en performance artist. Hij is van Egyptisch-Nederlandse afkomst, verdiepte zich als overtuigd christen in de islam en reisde als correspondent de wereld over. Lees een eerder interview met hem op noord-holland.nl.

Lees verder

Volkssterrenwacht: Lezing Beelden uit de ruimte

Volkssterrenwacht: Lezing Beelden uit de ruimte

Op woensdag 25 september 2019 is er bij Volkssterrenwacht Orion de lezing: Beelden uit de ruimte. De lezing wordt gegeven door de heer Hans Walrecht.

Foto’s van hoog boven de Aarde en later in de nabijheid van andere hemellichamen, zoals de Maan en de planeten, hebben altijd tot de verbeelding gesproken. Dankzij astronauten en onbemande ruimtevaartuigen hebben we werelden kunnen zien die we niet voor mogelijk hielden. De foto’s zijn niet alleen mooi maar ook nuttig.

Lees verder
%d bloggers liken dit: