De schijnaardbei en andere voorjaarsbloemen

De schijnaardbei - De schijnaardbei en andere voorjaarsbloemen: Robertskruid, Hertshooi, Paardenbloem, Tulp, Gewone Speenkruid, Robertskruid - © CAPAND
De schijnaardbei

Met de camera op zak zetten we bloemen op de foto die we tegenkomen. Opvallend zijn de geelgekleurde voorjaarsbloemen. Komen we een huisvlieg tegen dan moet die er ook aan geloven en nemen we een kijkje in het binnenste van een tulp en wat we nog meer tegenkomen…

De schijnaardbei heet zo omdat het geen echte aardbei is. In het Engels wordt het de ‘Mock Strawberry’ genoemd, of wel ‘zogenaamde aardbei’. Maar ook als ‘Fals Strawberry’ of ‘valse aardbei’. De ‘aardbei’ wordt makkelijk verbreidt door vogels.

De schijnaardbei en andere voorjaarsbloemen: Robertskruid, Hertshooi, Paardenbloem, Tulp, Gewone Speenkruid, Robertskruid - © CAPAND
Schijnaardbei
Lees verder

Thuis stilstaan bij 4 en 5 mei

Dit jaar maken we 4 en 5 mei thuis mee. We staan alleen, maar toch samen, stil bij beide dagen. En iedereen kan van huis uit meedoen; hang de vlag uit, speel mee, zing mee, neem stilte in acht, kijk tv en spreek over vrijheid. Hierbij een aantal suggesties voor 4 en 5 mei thuis en voor organisatoren van herdenkingen en vieringen of projecten in het kader van 75 jaar vrijheid.  

Wat kunt u thuis doen op 4 mei?

Lees verder

Kernvisie Andijk: Onderzoek Verkeersveiligheid in Andijk

Kernvisie Andijk: Onderzoek Verkeersveiligheid in Andijk
Veiliger polderwegen – Foto Harry Woker

Woensdag 29 april 2020, om 12:00 uur start het onderzoek van de Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030 naar de “Verkeersveiligheid in Andijk”. Tegelijkertijd is het onderzoek naar “Wonen in Andijk” beëindigd.

Lees verder

Morgen start onderzoek Verkeersveiligheid in Andijk in het kader van de kernvisie

Morgen start onderzoek Verkeersveiligheid in Andijk in het kader van de kernvisie

Morgen om 12:00 uur begint het onderzoek naar de verkeersveiligheid in Andijk. Kijk dan hier voor meer informatie!

Stuurgroep Kernvisie Andijk start onderzoek Verkeersveiligheid – woensdag 29 april, 12:00 uur

Stuurgroep Kernvisie Andijk start onderzoek Verkeersveiligheid – woensdag 29 april, 12:00 uur

Kijk woensdag 29 april, vanaf 12:00 uur, op de website van de Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030!

HHNK draagt ‘polderwegen’ over aan gemeenten

Kruispunt Ged. Laanweg – Kadijkweg – © CAPAND

Het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (HHNK) heeft in het kader van de Wet Herverdeling Wegbeheer (WHW) uit 1993 een proces gestart om de wegen die door HHNK worden beheerd over te dragen aan de gemeenten. HHNK streeft ernaar om dit proces in 2025 afgerond te hebben. Het bevoegd gezag voor deze overdracht is de Provincie.

Lees verder

Miljoenentekort Sociaal Domein gemeente Medemblik

“We hebben de balans voor het sociaal domein opgemaakt. Hieruit blijkt dat er, in tegenstelling tot een eerdere prognose in de herfstnota, sprake is van een tekort van €2.747.000,-. Deels zijn dit incidentele kosten ten laste van 2019. Voor een deel gaat dit om structurele kosten zoals hogere zorgkosten die ook een impact hebben op de meerjarenbegroting,” begint de Informatienota van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

In de herfstnota 2019 informeerde het college de gemeenteraad dat de gemeente op koers lag met de kosten sociaal domein over 2019. Dit was gebaseerd op de cijfers tot en met augustus. Dit beeld moet het college “stevig bijstellen”. Het college komt uit op een tekort voor 2019 van minimaal €2.747.000. Een deel van deze kosten zijn incidentele kosten. Voor een deel hebben de gestegen kosten ook een structureel effect op de meerjarenbegroting. Volgens het college vraagt dit om een verdere analyse en verdieping, waarbij ook rekening gehouden wordt met enkele onzekerheden. “We verwerken dit in de kadernota en de meerjarenraming,” aldus het college in de nota.

Lees verder