Advertenties

Weer blauwalg geconstateerd in zwemwater Koopmanspolder in Andijk

image
Het is een gebed zonder end, meldt de Dorpsraad Andijk. “Voor het zoveelste jaar op rij is er weer blauwalg geconstateerd in het zwemwater Koopmanspolder in Andijk. Wanneer worden er nu eens afdoende maatregelen getroffen?!”

In een gesprek met het Recreatieschap Westfriesland eerder dit jaar werd de dorpsraad aangegeven dat het een zaak is van meerdere oorzaken en partijen: “De kom moet uitgebaggerd worden, er moet een systeem bedacht worden dat het water doorstroomt en ververst. Nu staat het bijkans stil. En dan nog de vervuiling van het water door poepende ganzen… Al deze factoren leiden elk jaar in de zomer tot blauwalg. Bepaald geen visitekaartje voor Andijk!”

Lees verder

Advertenties

Leerlingen zetten Koopmanspolder onder water

clip_image002
De  inlaat bevindt zich bij het windmolentje in de westhoek van de polder, bij de toegangsweg naar de parkeerplaats van het recreatiegebied Vooroever Koopmanspolder.


De Koopmanspolder bij Andijk/Wervershoof is naast een nieuw natuurgebied ook een proefpolder voor het waterbeheer van de toekomst. In 2014 werd gestart met de proeven met het waterbeheer. Dat jaar volgde het water in de polder een natuurlijk peil. In 2015 werd bekeken hoe ver het water kon zakken om droogte na te bootsen. Nu, in 2016, wordt de polder een korte periode gevuld met water tot het peilniveau van het IJsselmeer. Dit betekent dat het waterpeil tot aan de voet van de dijk komt. Het doel van de proeven is om te leren van de effecten van het peilbeheer op de leefomgeving in en nabij de Koopmanspolder.

Op donderdagmiddag 4 februari 2016 om 14:45 uur wordt de inlaat van de polder opengezet door leerlingen van groep 7 en 8 van de Dr. A. Kuyperschool uit Andijk samen met waterschapsbestuurder Siem Jan Schenk en gedeputeerde Cees Loggen. Na het openzetten van de inlaat duurt het nog ongeveer twee dagen voordat de polder gevuld is met water.

Lees verder