Meningen van de politieke partijen op de gepresenteerde begroting

De programmabegroting 2022 is aangeboden aan de gemeenteraad. In de begroting staan de inkomsten van de gemeente en hoe de gemeente het geld wil gaan uitgeven. Voor komend jaar heeft het college stevige keuzes moeten maken omdat er minder financiële middelen beschikbaar zijn.

De raad aan zet

Het is nu aan de raad om zich uit te spreken en met aanvullingen (moties) of wijzigingen (amendementen) hun invloed op de begroting uit te kunnen oefenen. Daarnaast spreken zij zich in 250 kort uit in een algemene beschouwing zodat u kunt lezen wat zij er in grote lijnen van vinden.

Deze meningen vindt u op de pagina meningen van de politieke partijen op de gepresenteerde begroting.

Kijk mee!

Wilt u het besluitvormingsproces volgen? Kijk dan op donderdag 4 november vanaf 10.30 uur mee naar de Begrotingsraad.

Dit kan live in de raadszaal maar natuurlijk ook online. Terugkijken kan natuurlijk ook.  

%d bloggers liken dit: