Eerste gemeenteraadsvergadering van dit jaar | Cees Neefjes nieuw raadslid PW2010

De gemeenteraad komt donderdag 21 januari 2021 weer in digitale vergadering bijeen. De agenda van de raadsvergadering kan hier gelezen worden. De vergadering begint om 1930 uur en wordt voorgezeten door burgemeester F. Streng. De vergadering is weliswaar openbaar maar kan alleen via internet worden gevolgd.

Cees Neefjes wordt tijdens deze vergadering als raadslid namens PW2010 toegelaten tot de raad. Hij volgt Anneke van der Geest op die om gezondheidsredenen is gestopt met het raadswerk.


Raadscommissievergadering van 28 januari 2021

Op donderdag 28 januari wordt een digitale raadscommissievergadering gehouden. De agenda van deze vergadering kan hier worden ingezien. De vergadering begint om 1930 uur en wordt voorgezeten door een van de gemeenteraadsleden. De vergadering is weliswaar openbaar maar kan alleen via internet worden gevolgd.

%d bloggers liken dit: