Gerard Kuin ontvangt hoogste CDA-onderscheiding

Els van den Bosch en Gerard Kuin temidden van CDA-leden van de gemeente Medemblik

Gerard Kuin ontvangt hoogste CDA-onderscheiding

Uit handen van zijn partij- en dorpsgenoot Els van den Bosch, ontving Gerard Kuin ‘De Gouden Speld’ met bijbehorende oorkonde. In het bijzijn van zijn echtgenote Trees en zijn ‘tweede familie’, de leden en bestuurders van de CDA-afdeling Medemblik werd Gerard Kuin in het zonnetje gezet tijdens de ledenvergadering van CDA-Medemblik op 15 juni 2022 in dorpshuis Sarto in Andijk.

Waarnemend voorzitter Jacko Wiering: “Gerard is al sinds 1973 actief bij het CDA, eerst in de toenmalige gemeente Andijk en later in de gefuseerde gemeente Medemblik. Achtentwintig jaren als raadslid en vervolgens nog drie jaar als wethouder. Vervolgens schoof Gerard weer graag aan in het lokale bestuur”. 

Lees verder

Handtekeningenactie voor behoud van het IJsselmeer bij Andijk

Handtekeningenactie voor behoud van het IJsselmeer bij Andijk

De mogelijke plannen van Rijkswaterstaat in combinatie met het idee van de Bobeldijker Kor Buitendijk eilanden voor de kust van Andijk te situeren met daarop zonnepanelen de plannen van CDA Medemblik de meekoppelkansen van het project “Wieringerhoek” ten volle te benutten in het kader van de Regionale Energiestrategie stuit op grote weerstand in het meest uitgestrekte IJsselmeerdorp dat wereldwijd bekend staat.

Lees verder

CDA Medemblik tegen komst parkeergarage in Medemblik

CDA Medemblik tegen komst parkeergarage in Medemblik
Ligging parkeergarage locatie busstation – de parkeergarage is schematisch aangegeven. Afbeelding Sweco
CDA Medemblik tegen komst parkeergarage in Medemblik
Het amendement

De CDA-fractie in de gemeenteraad van de gemeente Medemblik is tegen de komst van een halfverdiepte parkeergarage in de stad Medemblik. Dat maakte Els v.d. Bosch bekend.

Het CDA ziet Medemblik als de oudste stad is van West-Friesland: “Met een mooi historisch aanzicht. Rentmeesterschap gaat niet alleen over landschap en natuur maar ook over cultuur. Dit hebben wij geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Wij willen zuinig zijn op ons cultuur-historisch erfgoed zoals de Museumstoomtram”, aldus een overweging in de amendement die de fractie vanavond indient.

“Een parkeergarage op deze locatie draagt niet bij aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad en wij zien graag nader onderzoek naar extra parkeermogelijkheden in de openbare ruimte, rekening houdend met de kwaliteit en leefbaarheid van het gebied.”

Lees verder

Meerderheid gemeenteraad voor goed toegankelijk maken van buitengebied bij nieuwbouwplannen Sorghvliet in Andijk

De Dorpsraad Andijk, en met name de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik had tijdens de commissievergadering van 17 september in het Dorpshuis Centrum, aangegeven dat de bouwplannen inzake het Zorgcentrum Sorghvliet een uitgelezen kans is om het buitengebied goed toegankelijk te maken voor mensen met een beperking, helemaal nu bewoners ook naar het dorpshuis zullen gaan voor gemeenschappelijke activiteiten.

Lees verder

UPDATE: VVD grootste partij in de gemeente Medemblik, nipt gevolgd door het CDA | #MbkStemt #GR2018 #Medemblikkiest

VVD grootste partij in de gemeente Medemblik, nipt gevolgd door het CDA | #MbkStemt #GR2018 #Medemblikkiest

WOGNUM | APB – De VVD is de grootste partij geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Medemblik! Het CDA heeft procentueel gezien een klein verlies geleden van circa 2,6 procent ten opzichte van 2014 maar dat kost de christendemocraten wel een zetel!

De VVD boekte een winst van 4% en komt daarmee uit de bus als de grootste partij. Qua zetels komen beide partijen uit op 6 elk.

De opkomst was dit keer met 54,5% iets meer dan de vorige gemeenteraadsverkiezingen met 53,4%

UPDATE 23-03-2018 – 22:21 uur

image

De verkiezingen in procenten

image

Winnaars
Ook GemeenteBelangen boekte winst ten opzichte van 2014 en krijgt er een zetel bij. PWF boekte ook winst en passeert daarmee zelfs de PvdA die eveneens in de plus eindigde maar het aantal zetels blijft gelijk. GroenLinks eindigt in de plus maar krijgt er wel een zetel bij.

Lees verder

CDA staatssecretaris Mona Keijzer in West-Friesland

image
Op 9 maart jl. kwam onze staatssecretaris van Economische Zaken naar West-Friesland. Dit was een resultaat van een geslaagde lobby van de 7 West-Friese CDA afdelingen.

De Westfriese Bedrijvengroep zag haar komt als een uitgelezen kans. WBG liet haar een heel mooi bedrijf uit de regio zien. Daar naast gingen ondernemers met de staatssecretaris in gesprek over zaken die leven in West-Friesland.

Ondernemer Tim Roemer vertelde een inspirerend verhaal over zijn bedrijf Social Blue. Hoe hij een aantal jaren geleden is gestart en inzette op meerdere pijlers, hoe hij inmiddels focust op het genereren van goede leads voor bedrijven via facebook en instagram. Dat 24 uur per dag en wereldwijd. Belangrijk voor hem was ook om zijn medewerkers goed te betrekken bij zaken in zijn sterk groeiende bedrijf. Medewerkers hebben iedere dag inzicht in hoe het bedrijf er voor staat. Een bijzondere ondernemer met een heldere missie.

Lees verder

Minister van Financiën, Wopke Hoekstra (CDA), vandaag in Wervershoof, Lutjebroek en Hoorn

imageWervershoof | APB – Politiek Den Haag weet inmiddels goed waar West-Friesland ligt nu de zoveelste bewindspersoon van CDA-huize naar West-Friesland afreist om de plaatselijke verkiezingscampagnes in deze regio te ondersteunen.

Zo komt vandaag minister van financiën, Wopke Hoekstra naar Wervershoof, Hoorn en Lutjebroek. Om 13.30 uur is Wopke Hoekstra aanwezig bij supermarkt Deen aan de Dorpsstraat in Wervershoof en een uur later, om 14.30 uur, bij de Dekamarkt in Lutjebroek. Hoewel zijn aanwezigheid van korte duur is kunnen er (korte) vragen aan hem gesteld worden in het licht van de verkiezingen. Voordat Hoekstra in Wervershoof aankomt is hij in Hoorn te vinden alwaar hij de plaatselijke CDA ondersteunt in hun campagne. Foto: Ministerie van Financiën

Wat mogen Andijkers van het CDA Medemblik verwachten in de komende 4 jaar?! | #MbkStemt – #GR2018

De Dorpsraad Andijk stelde de politieke partijen de ultieme vraag:
Wat mogen Andijkers van het CDA verwachten in de komende 4 jaar?

image

Het CDA wil voor Andijk:

  • Een sociaal hart met een bundeling aan voorzieningen in Centrum Andijk. (Project Lief Plekje Grond)
  • Goede zorg voor alle inwoners welke begint met luisteren. Voldoende, goede en onafhankelijke cliënt ondersteuning is daarbij een voorwaarde.
  • Dat eenzaamheid en schuldenproblematiek  standaard aan de orde te komen bij het keukentafelgesprek.
  • Ruimte voor particuliere woningbouw initiatieven.
  • Betaalbare woningen op het voormalige Asonia terrein voor 1-2 persoons huishoudens.
  • Onderzoek naar ontsluitingen van Voorstuk/Kleingouw en Middenweg/Mantelhof. (minirotondes?)
  • Doortrekken van de Gedep. Laanweg naar Markerwaardweg opnieuw op de politieke agenda plaatsen.
  • Het CDA houdt iedere laatste vrijdagavond van de maand SPREEKUUR voor inwoners, in Dorpshuis Centrum, van 19.00-20.00 uur.

Lees verder

Kandidaten van 10 lijsten gemeenteraadsverkiezingen gemeente Medemblik | #MbkStemt #GR2018

verkliezingen 2 003
De voorzitter van het centraal stembureau van de gemeente Medemblik heeft de kandidaten bekend gemaakt die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Wij hebben hier de 10 lijsten voor wat de eerste 8 kandidaten betreft in beeld gebracht.

De lijstnummers en- trekkers zijn

1 – CDA – Harry Nederpelt
2 – VVD – Mark Raat
3 – GB – Luiten Plekker
4 – D66 – Geert Mos
5 – PvdA – Dirk Kuipers
6 – PWF – Siem Zeilemaker
7 – PW2010 – Anneke van der Geest
8 – CU – Silva Visser
9 – GL – Ria Manshanden
10 – BAMM – Piet Groot

Lees verder

PvdA Medemblik stelt schriftelijke vragen aan college over provinciale regeling aanpassen bushaltes

De PvdA Medemblik heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Medemblik over de herhaalde regeling van de provincie Noord-Holland waarmee meer bushaltes toegankelijk kunnen worden gemaakt voor mindervaliden en waarvoor 3 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld.

Wegbeheerders – zoals de gemeente Medemblik – kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij de Provincie.

Vorig jaar werd in een commissievergadering Mobiliteit van de Provinciale Staten van Noord-Holland o.a. deze regeling nog eens aangekaart door de insprekers Jeroen Muntjewerf en Gerrit van Keulen

De vragen luiden:

Lees verder

%d bloggers liken dit: