Dorpsraad Andijk: “Praat mee over de Kustweken IJsselmeerkust!”

Dorpsraad Andijk: "Praat mee over de Kustweken IJsselmeerkust!"
Ziet het IJsselmeer er straks heel anders uit? Met eilanden? Wat zijn de plannen?

Kustweken IJsselmeerkust

De Dorpsraad Andijk roept de inwoners van Andijk op om mee te praten tijdens de Kustweken IJsselmeerkust! “Er staat van alles te gebeuren, de plannen zijn in de maak en het is nu hét moment om daarover mee te praten als inwoner van het meest uitgestrekte IJsselmeerdorp”, zegt Gerrit van Keulen, voorzitter van de Dorpsraad Andijk. “We hebben van ons laten horen als Andijkers, Wervershovers en anderen buiten deze dorpen om over allerlei plannen voor de kust van Andijk en Wervershoof, maar dat was nog maar het begin! Er staat nog meer op stapel! Denk en praat mee over de toekomst van de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. Doe mee aan de Kustweken en meld je nu aan!” Klik HIER om je aan te melden!

Dringend advies

Dorpsraad Andijk: "Praat mee over de Kustweken IJsselmeerkust!"
Eerder werd een petitie overhandigd aan het college van B&W

“Langs de kust van het IJsselmeer wordt de komende jaren gewerkt aan natuur, drinkwatervoorziening, energie, recreatie en toerisme, wonen en werken, industrie, landbouw en visserij. Dat heeft gevolgen voor je als inwoner, ondernemer of recreant van Andijk, Wervershoof en andere woonkernen binnen onze gemeente die aan de kust van het IJsselmeer liggen. De provincie werkt hiervoor samen met Rijkswaterstaat, de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN. De provincie wil graag hierover met je in gesprek. Maak daar dan ook gebruik van en laat van je horen!”, is het dringend advies van de dorpsraad. “Op 4 maart dat de recreatie langs de kust op de Agenda, meld je daarvoor vandaag nog aan! Niet denken dat je buurman wel eventjes meekijkt of meepraat. Jij hebt ook een stem! Laat die horen!!”

Vraag: De dorpsraad had in het samenwerkingsverband met het actiecomité “Behoud het IJsselmeer!” al een petitie opgesteld en als actiecomité overhandigd. Is dat niet genoeg?

Antwoord: Je zou haast denken van wel, maar in de praktijk gaat het er anders aan toe. De zonne-eilanden zijn dan weliswaar verhuisd als plan voor de kust van Hollands Kroon, maar dit betekent niet dat het een gelopen race is. Bovendien hebben we met meerdere partijen te maken, zoals de Provincie Noord-Holland. Van meet af aan hebben wij als dorpsraad aangegeven dat er meerdere plannen zijn die een rol spelen. Aanvankelijk was daar alleen het plan van het IJsselmeer binnen het kader van Agenda IJsselmeer 2050 van Rijkswaterstaat. Daar is dat RES-verhaal erbij gekomen! Hollands Kroon is een energie-centrale aan het worden voor de grote datacenters in die gemeente en hier in onze gemeente wil men geen windmolen erbij hebben dus wijkt men uit naar het IJsselmeer, daar is volop ruimte denkt men en wat achter die hoge dijk ligt zie je niet…. Nu wil men allerlei eilanden aanleggen voor natuur en recreatie, want dat is goed voor de visstand en de economie wordt er dan gezegd, om dan vervolgens een onderzoek in te stellen wat dat voor effecten heeft op het milieu. Zoiets als wat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gedaan heeft met Lelystad Airport.”

Vraag: Wat nu?

Antwoord: Denk mee, praat mee, laat je stem horen tijdens de Kustweken IJsselmeer, schrijf de gemeenteraad, de fracties, de gemeenteraadsleden wat jij van deze plannen vindt!

Dorpsraad Andijk: "Praat mee over de Kustweken IJsselmeerkust!"
Een greep uit de ingezonden foto’s van Andijkers en Wervershovers die het IJsselmeer willen behouden zoals het is
Het is nu tijd om mee te denken en mee te praten!

Gemeenteraadsleden

“Laat ook het gemeenteraadslid van jouw partij weten hoe jij hierover denkt. Het zijn immers volksvertegenwoordigers, ze vertegenwoordigen jou en mij en dan is het ook belangrijk dat je hen vertelt wat jij van al deze plannen vindt. Niks doen is echt geen optie om dingen te verandert te krijgen, ook niet de gedachte dat het ‘allemaal geen zin heeft’. Niks zeggen heeft daarentegen ook helemaal geen zin! Niks doen en zwijgen wordt uitgelegd als dat jij je kan vinden in deze plannen…! Het is al jammer dat slechts een enkel gemeenteraadslid ons benaderd heeft over de plannen die er zijn met het IJsselmeer. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 waren deze plannen niet eens in beeld. Was dat het geval dan had je erover kunnen meepraten en je keuze maken of je wel op die of die partij zou stemmen! Daarom vinden we dan ook dat de gemeenteraadsleden jou nú als inwoner had moeten horen! Nu moeten we boel omkeren en is het aan jou om ook de gemeenteraad te laten weten wat jij van deze plannen vindt! Doe dat dan ook, nú is het de tijd!”

Dorpsraad Andijk: "Praat mee over de Kustweken IJsselmeerkust!"
Een van de plannen van Rijkswaterstaat is het aanleggen van grote eilanden voor natuur en recreatie. Dat zijn andere eilanden dat die waarop zonnepanelen gepland waren.
Dorpsraad Andijk: "Praat mee over de Kustweken IJsselmeerkust!"

Meer informatie?

Ga naar de website van Provincie Noord-Holland voor meer informatie én om je aan te melden om mee te praten over al deze plannen

Brief schrijven aan of mailen naar de gemeenteraad?

Adresseer de brief alsvolgt

 • Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik
  De heer F. Streng, voorzitter gemeenteraad
 • per adres: de Griffie
 • Postbus 45,
 • 1687 ZG Wognum

Je kunt de brief ook afgeven aan de balie in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum

Vraag in beide gevallen om een ontvangstbevestiging van de brief.

Mailen kan ook!

 • Mail naar info@medemblik.nl
 • Zet in het onderwerp: Attentie Griffie – Gemeenteraad

Begin de mail met:

 • Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Medemblik
  De heer F. Streng, voorzitter gemeenteraad
 • Onderwerp: IJsselmeerkust en -plannen

Vergeet niet je eigen naam en adres te vermelden in je mail!
En vergeet niet om een ontvangstbevestiging te vragen!

Dorpsraad Andijk: "Praat mee over de Kustweken IJsselmeerkust!"
De logo’s van de gemeenteraadsfracties van de gemeente Medemblik – © CAPAND

Mailen naar de gemeenteraadsfracties

Stuur ook een mail naar de partijen die in de gemeenteraad zitten. Dit zijn de mailadressen van de fractievoorzitters:

Tip: Houd het zakelijk wat je schrijft!

Je kunt ook een kopie van je mail ook naar ons sturen: dorpsraadandijk@gmail.com
Zet in het onderwerp: Kustweken
Of een kopie van de brief: Dorpsraad Andijk – Witte Valkstraat 12 – 1619 ZN Andijk
i.v.m. de coronamaatregelen wordt je gevraagd alleen de brief in de brievenbus te doen.

Belangrijk!

Hoe je ook schrijft, per mail of per brief, schrijf niet alleen wat jouw mening is, maar ook vooral waarom je dat vindt (jouw motivatie).

Advertentie
%d bloggers liken dit: