Actiecomité ‘Behoud het IJsselmeer’ overhandigt petitie ook aan PWN

ANDIJK – Vanmiddag werd door Annemarie Kooiman namens het comité “Behoud Het IJsselmeer!” de petitie overhandigt aan Yvonne van der Hoff van N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. Nu ook de PWN plannen heeft met het aanleggen van een klimaatbuffer om het IJsselmeer heeft het comité PWN on kennis gesteld hoe er in het algemeen wordt gedacht over de plannen die […]

AC ‘Behoud Het IJsselmeer’: Wat gebeurt er met de petitie?

Het Actiecomité “Behoud Het IJsselmeer” heeft wethouder Harry Nederpelt (CDA) van de gemeente Medemblik aangeschreven met vragen over de petitie die hij 1 oktober uit handen van Bernice Notenboom (een van de zwemmers van ‘Koppie Onder’) en Daphne Franquinet (van de Dorpsraad Wervershoof) kreeg aangeboden.

Petitie “Behoud Het IJsselmeer!” overhandigd aan Rijkswaterstaat

Tijdens de gisteren gehouden werkbespreking belegd door Rijkswaterstaat in het kader van De Wieringerhoek werd de petitie van het Comité “Behoud Het IJsselmeer!” door Gerrit van Keulen van de Dorpsraad Andijk overhandigd aan Koef Kaffener van Rijkswaterstaat. De overhandiging vond digitaal plaats vanwege de coronamaatregelen. Aanvankelijk zou de werkbespreking plaats hebben gevonden in schouwburg Het […]

Donderdag overhandiging Petitie “Behoud Het IJsselmeer!” aan Rijkswaterstaat tijdens een digitale bijeenkomst

De Dorpsraad Andijk zal donderdag 3 december a.s. de petitie “Behoud Het IJsselmeer!” namens het gelijknamige comité overhandigen aan Rijkswaterstaat tijdens de digitale bijeenkomst in het kader van de Werkbijeenkomst MER Wieringerhoek. Coronamaatregelen Aanvankelijk zou er een bijeenkomst worden gehouden in schouwburg Het Park in Hoorn maar door de coronamaatregelen is dit nu een digitale […]

Bijeenkomst Rijkswaterstaat in het kader van de Wieringerhoek | Petitie ‘Behoud het IJsselmeer’ | Plan Leisurepark Andijk

ANDIJK | APB – Begin december wordt er door Rijkswaterstaat een (digitale) bijeenkomst gehouden in het kader van de ‘Wieringerhoek’, een geheel van plannen die betrekking hebben op het IJsselmeer. Aanvankelijk zou er in oktober een bijeenkomst worden georganiseerd maar vanwege de coronatoestanden is dit gewijzigd in een (digitale) bijeenkomst op 3 december.

Petitie “Behoud het IJsselmeer!” overhandigd: 4.305 handtekeningen tegen plannen met IJsselmeer

Vanavond werden de handtekeningen van de Petitie “Behoud Het IJsselmeer” overhandigd door Bernice Notenboom (van Koppie Onder) en Daphne Franquinet (Dorpsraad Wervershoof) aan de wethouder Harry Nederpelt, die de handtekeningen namens het college van B&W van de gemeente Medemblik in ontvangst nam! Bernice en Daphne deden dit namens het Actiecomité bestaande uit de Dorpsraad Andijk, […]

Honderden brieven aan ondertekenaars petitie “Behoud Het IJsselmeer!”

Het Actiecomité “Behoud Het IJsselmeer!” heeft vandaag honderden brieven verzonden aan evenzovele ondertekenaars van de gelijknamige petitie, zo laat de Dorpsraad Andijk weten. “In de brief worden de ondertekenaars opgeroepen de handtekeningenactie in hun eigen omgeving te delen op social media, zoals op Twitter en Facebook. Om daarmee nog meer mensen te bereiken dan nu […]

Behoud het IJsselmeer: 4 x scheepsrecht…?

Op 6 juli maakte de Dorpsraad Andijk de uitslag bekend van het onderzoek ‘Recreëren in Andijk’ dat de Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030 heeft verricht. Daarin werd duidelijk dat ruim 72% van de 337 deelnemende Andijkers tegen de plannen is van Rijkswaterstaat met de kust van Andijk. Dat het werd bekend gemaakt had te maken met de actualiteit ingegeven door […]

Behoud Het IJsselmeer: Bijna 2.500 handtekeningen uit 353 plaatsen in binnen- en buitenland

De handtekeningenactie Behoud Het IJsselmeer heeft op dit moment bijna 2.500 ondertekenaars uit 353 plaatsen in binnen- en buitenland.

Laatste oproep Handtekeningenactie #BehoudHetIJsselmeer! – Doe Mee!

Het Actiecomité Behoud Het IJsselmeer roept voor de laatste keer mensen op een handtekening te zetten onder de petitie ‘Behoud het IJsselmeer‘. Men wil in ieder geval de 4.000 ondertekenaars bereiken, vertelt Bernice Notenboom in het filmpje.

Handtekeningen zetten bij Annemarie Kooiman met een Behoud-Het-IJsselmeer-stand bij Winkelcentrum Beldershof in Andijk

Om iedereen in de gelegenheid te stellen een handtekening te zetten in het kader van de handtekeningenactie “Behoud Het IJsselmeer” staat Annemarie Kooiman met tekentafels bij beide ingangen van het Winkelcentrum Beldershof in Andijk. Hieronder een aantal foto’s die we maakten van Annemarie!

Handtekeningenactie voor behoud van het IJsselmeer bij Andijk

De mogelijke plannen van Rijkswaterstaat in combinatie met het idee van de Bobeldijker Kor Buitendijk eilanden voor de kust van Andijk te situeren met daarop zonnepanelen de plannen van CDA Medemblik de meekoppelkansen van het project “Wieringerhoek” ten volle te benutten in het kader van de Regionale Energiestrategie stuit op grote weerstand in het meest […]

CU Medemblik: Kustvisie IJsselmeer, hier onze visie!

CU Medemblik: Kustvisie IJsselmeer, hier onze visie!

Hart voor Medemblik aan boord van de EK 49 tijdens demonstratie vissers op het IJsselmeer

IJSSELMEER – Het is druk op het IJsselmeer en met name langs de Afsluitdijk want vandaag demonstreren vissers tegen windmolenparken op het IJsselmeer. Meer dan vijftig IJsselmeerkotters, garnalenkotters en Noordzeekotters doen aan het protest mee daaronder ook de EK 49 van de Fa. Klaassen van het Actiecomité “Behoud Het IJsselmeer!”

Dorpsraad Andijk: “Praat mee over de Kustweken IJsselmeerkust!”

Kustweken IJsselmeerkust De Dorpsraad Andijk roept de inwoners van Andijk op om mee te praten tijdens de Kustweken IJsselmeerkust! “Er staat van alles te gebeuren, de plannen zijn in de maak en het is nu hét moment om daarover mee te praten als inwoner van het meest uitgestrekte IJsselmeerdorp”, zegt Gerrit van Keulen, voorzitter van […]

Hart voor Medemblik: ‘Wat is de status van de handtekeningenactie tegen plannen (zonne)eilanden IJsselmeer?’

Gemeenteraadslid Tjeu Berlijn van de fractie Hart voor Medemblik heeft schriftelijke raadsvragen ingediend over de status van de handtekeningenactie die het Actiecomité “Behoud Het IJsselmeer!” als petitie heeft ingediend. Meer dan 4.500 inwoners van Andijk, Wervershoof, Enkhuizen en andere plaatsen in de regio en daarbuiten plaatsten een handtekening onder de petitie die zich richtte tegen […]

Bernice Notenboom van “Koppie Onder”: “De Westfriese Omringdijk en het zicht op het IJsselmeer voor de eeuwigheid bewaren!”

ANDIJK | APB – Samen met Annemarie Kooiman vormt Bernice Notenboom de initiatiefnemers van de handtekeningenactie “Behoud Het IJsselmeer”. Met anderen zijn zij beiden lid van de zwemclub “Koppie Onder”. Dagelijks nemen zij een duik in het IJsselmeer. De mogelijke plannen die op tafel liggen bedreigen het voortbestaan van de zwemclub, maar voor alles, ze […]

Jan Mol, directeur Jachthaven Andijk: “Handen af van IJsselmeer en Omringdijk!”

ANDIJK | APB – Jan Mol, directeur van Jachthaven Andijk, en penningmeester van Watersportvereniging De Kreupel, is uiterst bezorgd over de ideeën die er bestaan om het IJsselmeer te “ontwikkelen”. Jan: ”Het IJsselmeer is een unieke plas, die voor heel veel watersporters unieke eigenschappen heeft. Natuurlijk, iedereen die beweert dat het al lang geen natuur […]

Handtekeningenactie IJsselmeer: Eerste 1.000 binnen!

De eerste 1.000 handtekeningen zijn binnen voor de petitie “Behoud Het IJsselmeer” van de gelijknamige gelegenheidscomité bestaande uit de zwemmers van “Koppie Onder”, Stichting ‘Oud Andijk’, Fa, J Klaassen, de visser van de EH 49 (zie foto) en de Dorpsraad Wervershoof en de Dorpsraad Andijk.

Gouden jubileum IJsselmeer zwemmarathon Stavoren-Medemblik

Jubileum Dit jaar beleeft de IJsselmeer Zwemmarathon Stavoren-Medemblik op 17 augustus haar 50ste editie. Een gouden jubileumjaar dus! De IJsselmeermarathon begon 50 jaar geleden met 10 deelnemers en is inmiddels al jarenlang uitgegroeid tot het hoogtepunt van het open water zwemmen. De wedstrijd is de oudste en langste open water wedstrijd in Nederland en is […]

Open brief aan wethouder Harry Nederpelt: Burgerparticipatie?

Toen wij als dorpsraad begin dit jaar schriftelijk bezwaar aantekenden bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mevrouw C. van Nieuwenhoven, én bij Rijkswaterstaat over de armzalige wijze waarop de Andijker bevolking werd betrokken door Rijkswaterstaat bij de plannen met het IJsselmeer werden we daarin – onverwachts – gesteund door het College van Burgemeester en […]

Oud burgemeester Astrid Streumer: ‘Motie, emotie en commotie’

Motie, emotie en commotie Ik heb wat rondgevraagd, van mijn buren en bekenden wist niemand van de Regionale Energiestrategie NHN, niet van de wensen en bedenkingen vanuit Medemblik en al helemaal niet van  de ‘mee-koppelkansen’. Medemblik heeft haar deel van de Energiestrategie Noord Holland Noord gekoppeld aan het burgerinitiatief Duurzaam Leefbaar, de plannen van PWN […]

Uitslag peiling gemeenteraadsverkiezingen gemeente Medemblik – #GRV2022

De Dorpsraad Andijk heeft een peiling gehouden in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen die plaatsvinden op 14, 15 en 16 maart aanstaande. Met nadruk wordt gesteld dat dit slechts een peiling is. De verkiezingsuitslag moet aantonen of de uitslag van deze peiling relevant is. Bovendien heeft de peiling voornamelijk Andijkers bereikt, het merendeel van de […]

Zonsondergang in de Polder

Op een zaterdagavond hield ik de lucht goed in de gaten, zou ie mooi kleuren? Het blijkt achteraf gezien, om bij twijfel, gewoon maar op pad te gaan. Maar om nu weer naar het IJsselmeer te rijden? Wie weet brengt de polder ook wat moois!Een geluk dat de polder, onze de achtertuin is, dus hoefde ik […]

Vuurtoren De Ven

Ik las laatst in de krant dat de vuurtoren De Ven, aan de Oosterdijk te Enkhuizen wordt opgeknapt. Dat is echt geen luxe als je dit soort mooie, historische monumenten wilt behouden. Ik ging gelijk met mijn gedachten naar een foto die ik begin dit jaar had gemaakt. Het was 1 januari dat ik daar […]

Raadscommissie: ‘Zon op dak!’

Het lijkt erop dat bij de behandeling van de Bespreeknotitie ‘Beleidskader Zon op Land’ de raad in meer of mindere mate terughoudend is als het om nog meer zonneweides gaat in de gemeente Medemblik. Dat geldt ook voor ‘kleine’ windmolens. Grote windmolens zijn volgens wethouder Nederpelt (CDA) sowieso een “No go!” Helaas werd het vanwege […]

Dorpsraad Andijk gaat in januari van start met ontwikkeling kernvisie 2020-2030

De Toekomst van Andijk De gemeente Medemblik heeft het begrip Leefbaarheid hoog in het vaandel staan. Leefbaarheid in de kernen is een speerpunt. Daarom heeft de gemeente aan alle 17 kernen gevraagd een visie voor de komende tien jaar op te stellen. Ook de Dorpsraad Andijk is gevraagd om samen met de inwoners een visie […]

Servan Ott Fotografie: Smienten

De grootste aantallen smienten lijken nog niet in de polders gearriveerd, het prachtige ‘fluiteendje’ op veel plekken in de polder en langs het IJsselmeer weer te horen ravotten hier in een sloot bij Schardam. De mannetjes met de fraaie rood-gele kop en schitterende veren met zwart-wit en grijstinten imponeren elkaar door de veren omhoog te zetten. […]

Provincie wil meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in plan Enkhuizerzand

De provincie Noord-Holland heeft aan de gemeente Enkhuizen laten weten dat de ruimtelijke kwaliteit in het plan voor recreatiegebied Enkhuizerzand beter moet worden gewaarborgd. Er is in het huidige plan onvoldoende rekening gehouden met de zichtlijnen vanaf het water naar de stad en andersom. Ook vindt de provincie het aantal van 200 woningen te veel […]

Farewell Flight van de Catalina PH-PBY

Gisteren vloog de ook in deze contreien bekende Catalina PH-PBY ’Karel Doorman’ haar afscheidsvlucht over Nederland. Het amfibievliegtuig, een watervliegtuig uit 1941, speelde een belangrijke rol in de oorlog in het voormalig Nederlands-Indië maar is nu verkocht aan een stichting in de Verenigde Staten die historische vliegtuigen conserveert.

Contact

Andijk | APB | Andijker Nieuws Net | Nieuws vanuit Andijk, de Regio (West-Friesland) en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Informatie over deze hyper lokale nieuwssite Primair: nieuws Andijk, het meest uitgestrekte IJsselmeerdorp dat wereldwijd bekend is! We zijn geen (media)bedrijf. We geven geen krant uit maar zijn sinds mei 2009 een hyper lokale internet-nieuwssite waar we […]

Wat mogen Andijkers van GroenLinks Medemblik verwachten in de komende 4 jaar? | #MbkStemt | #GR2018

De Dorpsraad Andijk stelde de politieke partijen de ultieme vraag: Wat mogen Andijkers van GroenLinks verwachten in de komende 4 jaar?   Wat mogen de Andijkers van GroenLinks Medemblik verwachten? Allereerst….. wij zijn geen lokale partij. Ook in de andere kernen stemmen mensen op ons, het zou niet rechtvaardig zijn, wanneer wij ons alleen zouden […]