WerkgeversServicepunt NHN en Albert Heijn werken samen aan inclusiviteit

WerkgeversServicepunt NHN en Albert Heijn werken samen aan inclusiviteit 

Albert Heijn en WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN) tekenden donderdag 23 maart voor de samenwerking om werkzoekenden die vallen onder de banenafspraak een werkplek te bieden bij een van de Albert Heijn winkels in de regio. Het gaat om een verlenging van de huidige samenwerking. Amanda van der Swart Lead inclusiviteit, ondertekende namens Albert Heijn en Hans Tromp Rayonmanager UWV, namens WSP-NHN. Steeds meer mensen waarvoor de banenafspraak geldt (mensen die een extra aanpassing of begeleiding nodig hebben op hun werkplek) vinden hiermee een duurzame baan. 

Lees verder

Sporten Voor Alle West-Friezen Met Een Beperking

Bij gymnastiekvereniging Vek-Wik in Enkhuizen kan in principe een ieder sporten/bewegen. Zo ook mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of visuele beperking. Naast het sporten en bewegen staan ook de sociale contacten centraal.

Tijden:
Special Sport (sporten/bewegen met een verstandelijke beperking):
maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur en
woensdagmiddag van 16.45 tot 17.45 uur.
Ouders/begeleider mogen altijd de lessen bijwonen.

Lees verder

STEPtember voor: Job, onze doorzetter en zoveel anderen!

STEPtember voor: Job, onze doorzetter en zoveel anderen

Op 17-10-2017 werd onze eerste kleinzoon Job, acht weken te vroeg geboren. Een heel klein wondertje. Alles ging zo onverwacht en toen wij nog snel wat spullen naar het ziekenhuis brachten waren wij, als opa en oma, erbij toen onze dappere Job werd geboren.

Vanaf het begin een vechtertje. Het viel op dat hij zich steeds overstrekte. Hij huilde uren achter elkaar. Het kwam doordat hij ‘prematuur’ was, werd er gezegd. Uiteindelijk gaf de fysiotherapeut aan dat het wel erg lang duurde voordat het minder werd. Onderzoek werd geadviseerd. Toen bleek al snel dat Job Cerebrale Parese (CP) heeft. Voorheen noemden we dat spastisch. Daarnaast heeft Job het Polandsyndroom, waardoor hij een borstspier mist. Iets wat met CP erbij een extra belemmering vormt in het bewegen.

Lees verder

Noord Holland Noord viert successen bij realiseren werk voor mensen met beperking

Foto door Marcus Aurelius op Pexels.com

Noord Holland Noord viert successen bij realiseren werk voor mensen met beperking

Arbeidsmarktregio Noord-Holland-Noord is landelijk koploper als het gaat om banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De afgelopen maand zijn tijdens de landelijke Maand van de 1000 Voorbeelden successen gevierd.

1000 Voorbeelden

De hele maand november werden door adviseurs van het WerkgeversServicepunt Noord Holland Noord en coaches van WerkSaam West-Friesland werkgevers in het zonnetje gezet die een voorbeeld zijn van sociaal ondernemen. Sociaal ondernemen is het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met als uitgangspunt hun mogelijkheden en talenten. In totaal zijn 50 bedrijven bezocht in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord. Hen werd gevraagd naar hun succesformule: wat is de winst van sociaal ondernemen? Op werksaamwf.nl/maand-van-de-1000-voorbeelden is een impressie te zien van een greep uit de ‘1000 Voorbeelden’.

Lees verder

Gratis pakket zelftests voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden

Gratis pakket zelftests voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden

Gratis pakket zelftests voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden

Gratis zelftests voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden

Voor mensen die vanwege een kwetsbare gezondheid niet gevaccineerd kunnen worden, komen vanaf 28 juli gratis zelftests beschikbaar. Ieder(in) heeft hier met succes op aangedrongen bij het ministerie van VWS, samen met andere organisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Aanvullende bescherming

De zelftests zijn bedoeld als aanvullende beschermingsmaatregel. Hiermee krijgen mensen in thuisisolatie de mogelijkheid en wat extra  zekerheid om contacten aan te gaan. Bijvoorbeeld om familie, vrienden en zorgverleners te ontvangen nadat er preventief een test is gedaan. De zelftest is dus bedoeld als extra veiligheidscheck.

Lees verder

Proef ‘Stemmen met een beperking’: rapport met aanbevelingen

Proef 'Stemmen met een beperking': rapport met aanbevelingen

‘Het is van belang dat alle kiezers straks op een toegankelijke en veilige manier hun stem kunnen uitbrengen. Als gemeenten kunnen we ons voordeel doen met dit onderzoek’. Zo reageert Jan van Zanen vandaag op het rapport ‘Proef stemmen door mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking’.

Het rapport werd vandaag aangeboden aan Van Zanen als VNG-voorzitter in het stadhuis van Den Haag, de stad waar hij burgemeester is.

Ervaringen met het stemproces

De proef werd uitgevoerd op 11 februari met 10 personen door Leer Zelf Online in samenwerking met Voorall en Ipse de Bruggen. Het onderzoek is gedaan om in beeld te brengen hoe het stemproces verloopt en wordt ervaren door mensen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking.

Lees verder

Werken met een arbeidsbeperking in de verkiezingsprogramma’s

Werken met een arbeidsbeperking in de verkiezingsprogramma’s

Werken met een arbeidsbeperking in de verkiezingsprogramma’s

Dat politieke partijen de Banenafspraak niet pontificaal in hun verkiezingsprogramma’s hebben staan is misschien logisch. Die afspraak is immers een uitvloeisel van een sociaal akkoord tussen sociale partners. Maar wat zeggen politieke partijen over werk voor mensen met een arbeidsbeperking in de komende jaren? En welke andere groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen de komende tijd op extra aandacht of veranderingen rekenen?

Lees verder

Meer mensen aan de slag met afstand tot werk

Meer mensen aan de slag met afstand tot werk

Meer mensen aan de slag met afstand tot werk

De provincie Noord-Holland maakt bij de inkoop van diensten en werken afspraken met contractpartners om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans te geven op een baan: social return. De provincie gaat dit bij nog meer contracten toepassen, nu uit een evaluatie blijkt dat de ervaringen hiermee goed zijn.

Lees verder

Post.nl gaat aantal brievenbussen verwijderen uit de gemeente Medemblik – Werkgroep Toegankelijkheid brengt op verzoek advies uit

AVC Beeld 2018-05 10803 
De Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik (GWTM) is gevraagd advies uit te brengen aan Post.nl aangaande het al dan niet verwijderen van brievenbussen in het postcodegebied van de gemeente Medemblik. Vorige week vrijdag is er een bijeenkomst geweest in Hoorn over het ‘brievenbussenbeleid’ van Post.nl, GWTM was daarbij aanwezig.

Lees verder

%d bloggers liken dit: