Werken met een arbeidsbeperking in de verkiezingsprogramma’s

Werken met een arbeidsbeperking in de verkiezingsprogramma’s

Werken met een arbeidsbeperking in de verkiezingsprogramma’s

Dat politieke partijen de Banenafspraak niet pontificaal in hun verkiezingsprogramma’s hebben staan is misschien logisch. Die afspraak is immers een uitvloeisel van een sociaal akkoord tussen sociale partners. Maar wat zeggen politieke partijen over werk voor mensen met een arbeidsbeperking in de komende jaren? En welke andere groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen de komende tijd op extra aandacht of veranderingen rekenen?

Een scan van de verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen van 17 maart van praktisch alle partijen die nu in de Tweede Kamer zitten. Geordend naar grootte en partijen buiten beschouwing gelaten die volgens deze scan niets zeggen over de betekenis van beperkingen op de arbeidsmarkt in de ogen van politieke partijen.

Ga naar de website van “Op naar de 25.000 banen”


Werken met een arbeidsbeperking in de verkiezingsprogramma’s

Dit artikel is ingebracht door de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid ‘Medemblik’ in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen.

%d bloggers liken dit: