Vanavond Deel 2 Raadsvergadering

Vanavond wordt het tweede deel van de vergadering van de raad van 18 februari j.l. voortgezet.

Gemeenteraad (Digitaal) Aanvang 19:30, en eindigt rond 22:30 uur, of zo veel eerder. Of later…

Nog te behandelen onderwerpen:

  • C.1: Raadsvoorstel Financieel in Balans Sociaal domein 2020
  • C.3: Kadernota’s 2022 gemeenschappelijke regelingen, bestuursvoorstel Omgevingswet Veiligheidsregio
  • D.1 Moties Vreemd aan de orde van de dag

De vergadering kan worden gevolgd via Internet.

%d bloggers liken dit: