Dorpsraad Andijk: ‘Nog dit weekeinde alle antwoorden op de ruim 60 vragen over opslag zout afvalwater onder Andijk’

Dorpsraad Andijk: 'Nog dit weekeinde alle antwoorden op de ruim 60 vragen over opslag zout afvalwater onder Andijk'
Een detail uit het ontwerp-instemmingsbesluit

ANDIJK | PWN liet de Dorpsraad Andijk desgevraagd weten dat dit weekeinde het document met alle antwoorden op de ruim 60 vragen die de dorpsraad een paar dagen voor de kerst had ingediend, de dorpsraad toegezonden wordt vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Zodra dit document de dorpsraad heeft bereikt wordt dit integraal gepubliceerd via de gebruikelijke kanalen.

Bevoegd gezag

Dorpsraad Andijk: “Even voor alle duidelijkheid, niet de gemeente Medemblik maar het Ministerie van Economische zaken en Klimaat is het bevoegd gezag. Dat heeft met de diepte te maken waar e.e.a. zich afspeelt. Tot 70 meter valt het onder de gemeente Medemblik, en alles wat daarna komt is het Ministerie van EZK het bevoegd gezag om, in dit geval, een beschikking te verlenen.”

Communicatie met de inwoners

Dorpsraad Andijk: “Twee van de belangrijkste vragen die wij als dorpsraad hebben gesteld is hoe het komt dat de inwoners van Andijk in al die jaren waarin PWN bezig was met de ontwikkeling van het plan om 5 miljard liter zout afvalwater onder de grond te pompen, niet zijn geïnformeerd door PWN en dat dit pas gebeurde nadat de Dorpsraad Andijk een kennisgeving van het ontwerp-instemmingsbesluit dat ter inzage werd gelegd door EKZ.”

“En waarom de gemeente Medemblik ook al is het in dezen niet het bevoegd gezag, én de gemeenteraadsleden, hebben nagelaten de Andijker bevolking destijds te informeren over de plannen die PWN heeft, gezien het gegeven dat de gemeente én de gemeenteraad al in een eerder stadium hierover werden geïnformeerd. De gemeente werd immers om advies gevraagd en ontving de gemeenteraad een informatienota over dit onderwerp.”

Daarnaast zijn er nog meer vragen gesteld, die kun je lezen via deze link. De antwoorden die zijn gegeven door Ministerie EKZ zijn in rood weergegeven.

Informatieavond 12 januari a.s

Er wordt op verzoek van de Dorpsraad Andijk een bewonersavond georganiseerd door PWN. Die wordt digitaal gehouden op woensdag 12 januari 2022, aanvang 18.00 uur. Je leest er meer over in een eerdere publicatie en hoe je deze bijeenkomst kunt bijwonen.

Speciale informatieavond agrariërs gaat niet door

Aanvankelijk zou er op donderdag 13 januari a.s. een bijeenkomst worden georganiseerd speciaal voor agrariërs maar LTO-Westfriesland liet de Dorpsraad Andijk desgevraagd weten dat het niet doorgaat en dat agrariërs de bewonersavond van 12 januari kunnen bijwonen.

Advertentie

Eén reactie

  1. ‘Waarom heeft men de aardbevingen in Groningen niet eerder voorspeld?’ Artikel van: Marlies ter Voorde van19 juni 2018..’Groningen-gasveld lokatie Slochteren.Lang is echter gedacht dat het toch bij relatief lichte bevingen zou blijven’….’Gerommel. Eerdere aardbevingen door menselijk gerommel in de ondergrond waren meestal het gevolg van de injectie van water, het gewicht van stuwmeren, of van instortende mijngangen’….’Van de injectie van afvalwater, waarbij de ondergrond als bergingsplaats fungeert, staat vast dat het aardbevingen kan veroorzaken’…………..

    Like

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: