Beantwoording van vragen opslag zout afvalwater onder Andijk

De beantwoording van vragen in rood weergegeven.

Het Ministerie van Economische zaken heeft de vragen van inwoners van Andijk en de Dorpsraad Andijk beantwoord. Dat laat de dorpsraad weten. Veel van de vragen moeten nog worden beantwoord door PWN, zo geeft het ministerie te kennen. De beantwoording wordt hier integraal weergegeven. De gegeven antwoorden zijn omwille van de leesbaarheid in het rood aangegeven.

De dorpsraad zegt de antwoorden te bestuderen, dat vergt tijd als dus een woordvoerder. Mochten er vragen zijn die niet eerder zijn gesteld of naar aanleiding van de antwoorden dan kan men die indienen via de mail: dorpsraadandijk@gmail.com.

Gebruik van deze documenten is toegestaan mits de bronvermelding wordt aangegeven: Bron Dorpsraad Andijk.

Eén reactie

  1. Zijn er vergelijkbare ervaringen in het buitenland. En zo ja, hoe waren die.

    Like

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: