Ook PW2010 stelt raadsvragen aan college over ‘afwijzingen aanvragen Wmo’

Ook PW2010 stelt raadsvragen aan college over 'afwijzing' Wmo
De tekst zoals die te lezen is op de website van de gemeente Medemblik
Ook PW2010 stelt raadsvragen aan college over 'afwijzing' Wmo

Het betreft de eerste twee zinnen van de tweede alinea. PW 2010 vindt het niet juist dat in de eerste zin wordt gesteld dat het beroep op de WMO veel groter is dan het beschikbare budget. Vervolgens wordt in de tweede zin gesteld dat het gevolg hiervan is dat veel aanvragen worden afgewezen. Een kwestie van oorzaak, zin 1 en gevolg zin 2. PW 2010 vindt het niet juist van de gemeente Medemblik, dat het budget onvoldoende is en dat dat
de reden is waarom veel aanvragen afgewezen moeten worden. Dit is op zijn zachtst gezegd verkeerde informatie. Het schrikt mensen af. Ook mensen, die gezien hun omstandigheden een terecht beroep op de WMO doen om zelfstandig te kunnen blijven functioneren.

Wij hebben de volgende vragen:

  1. Is het bekend dat door deze informatie terechte aanvragen van inwoners worden
    afgewezen? Zo nee, waarom niet? Hoe groot is de kans dat dat gebeurt?
  2. Blijft de gemeente dan in deze niet in gebreke bij ondersteuning?
  3. Als inwoners toch een beroep op de WMO doen, volgt er dan altijd een keukentafelgesprek of wordt daarvan afgezien?
  4. Wat is het eerste criterium dat gebruikt wordt om een beroep op de WMO af te wijzen?
  5. Is de relatie die tekstueel gelegd wordt tussen enerzijds het budget en anderzijds de afwijzing van een aanvraag conform de wet? Zo ja, waarom wel.
  6. Bent u van plan te tekst aan te passen en/of te verwijderen? Zo nee, waarom niet?

Eerder stelde Silva Visser van de ChristenUnie raadsvragen over dit onderwerp naar aanleiding van onze publicatie

%d bloggers liken dit: