Actiecomité ‘Behoud het IJsselmeer’ overhandigt petitie ook aan PWN

Annemarie Kooiman (links), een van de zwemmers van ‘Koppie Onder’ overhandigt Yvonne van der Hoff  van PWN de petitie ‘Behoud het IJsselmeer!” – Op de achtergrond het PWN-complex aan het IJsselmeer.

ANDIJK – Vanmiddag werd door Annemarie Kooiman namens het comité “Behoud Het IJsselmeer!” de petitie overhandigt aan Yvonne van der Hoff van N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. Nu ook de PWN plannen heeft met het aanleggen van een klimaatbuffer om het IJsselmeer heeft het comité PWN on kennis gesteld hoe er in het algemeen wordt gedacht over de plannen die er zijn met betrekking tot het IJsselmeer. De petitie omvat zo’n 4.600 handtekeningen.

“We hebben als comité er begrip voor dat door de omstandigheden PWN zich genoodzaakt ziet een klimaatbuffer aan te leggen, maar dat kan ook door rekening te houden met de wensen van de inwoners van de IJsselmeerdorpen en -stad, Andijk, Wervershoof, Onderdijk en Medemblik. Er is nog maar weinig over van het historisch aanzien van de Westfriese Omring en van het eveneens historisch weids uitzicht op het IJsselmeer en dat moeten wij hoe dan ook behouden”, aldus Gerrit van Keulen die namens de Dorpsraad Andijk ook zitting heeft in het comité “Behoud het IJsselmeer!” en de acties coördineert.

De EK 49 van de fa. J. Klaassen op het IJsselmeer voor de kust van Andijk - foto © G. van Keulen
De EK 49 van de fa. J. Klaassen op het IJsselmeer voor de kust van Andijk – foto © G. van Keulen

In eerdere gesprekken met PWN heeft het comité al aangeven dat er ook rekening moet worden gehouden met de pleziervaart en de vissers op het IJsselmeer. “Er zijn hier jachthavens en vissers die afhankelijk zijn van het IJsselmeer. Het is van groot belang dat ook met hen rekening wordt gehouden! Er zijn onzes inziens genoeg mogelijkheden de klimaatbuffer zodanig te situeren dat iedereen hiermee kan leven. “

Zowel de plannen van Rijkswaterstaat en PWN moeten nog in een ‘definitieve voorkeursplan’ worden omgezet. De verwachting is dat war RWS aangaat met betrekking tot de Wieringerhoek dit in het najaar bekend zal worden gemaakt.

De petitie werd eerder overhandigd aan de Gemeente Medemblik door Bernice Neuteboom (Koppie Onder) en Daphne Franquinet (Dorpsraad Wervershoof) en aan Rijkswaterstaat door Gerrit van Keulen. Het actiecomité bestaat uit de Dorpsraad Andijk, enkele zwemmers van ‘Koppie Onder’, Stichting Oud Andijk, de fa, J. Klaassen (IJsselmeervissers) en de Dorpsraad Wervershoof.

Het aanvankelijke zoekgebied voor een klimaatbuffer /(spaarbekken) Dat is nu gereduceerd tot een gebied ten oosten van het PWN-complex
Het weidse uitzicht op het IJsselmeer vanaf de Westfriese Omringdijk - foto © G. van Keulen
Het weidse uitzicht op het IJsselmeer vanaf de Westfriese Omringdijk – foto © G. van Keulen
Advertentie
%d bloggers liken dit: