GWTM: Wat als er geen of ‘te weinig’ geld in de ‘WMO-pot’ zit?

Een fragment van de website van de gemeente Medemblik

WOGNUM/ANDIJK | Op de website van de gemeente Medemblik, onder het kopje “Wat is de Wmo?” wordt door de gemeente beweerd dat doordat er meer inwoners een beroep doen op de “Wet Maatschappelijke ondersteuning” (Wmo) dit groter is dan het ‘beschikbare budget’ en dat de gemeente aanvragen moet afwijzen.

Op dit moment is het beroep dat inwoners op de Wmo doen veel groter dan het beschikbare budget. Dat betekent dat we veel aanvragen moeten afwijzen.

Tekst website – (https://www.medemblik.nl/zorg-werk-en-inkomen/wat-is-de-wmo)

Tegen de wet

“Dit heet -in juridische termen- ‘contra legem’, tegen de wet”, zegt Gerrit van Keulen van de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid ‘Medemblik’ (GWTM). “Er is namelijk geen enkele wetsartikel in de WMO waarop de gemeente zich kan baseren. Geld of geen geld, de gemeente heeft een zorgplicht en moet de aanvragen in behandeling nemen en als de aanvrager vanwege zijn ziekte of beperking in aanmerking komt voor een voorziening -in welke vorm dan ook- dan moet de gemeente die verstrekken. Ook als er gezegd wordt dat geen geld meer in de “Wmo-pot” zit of ‘te weinig’”.

De WMO 2015 is daar duidelijk over. Aanvragen afwijzen omdat er geen of te weinig geld zou zijn is tegen de wet!

Wettekst | (https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2021-07-01)

Geen wettelijke basis

Het ligt voor de hand dat aanvragers voordat zij een aanvraag indienen zelf nagaan of het probleem wat zich voordoet kan worden opgelost door de inzet van familie, vrienden, etc. “Maar dit neemt niet weg dat er vanwege geen of een “beperkt budget’ geen aanvraag ingediend zou kunnen worden en/of om die reden wordt afgewezen”, aldus Van Keulen. “De Wet Maatschappelijke ondersteuning voorziet daar niet in!”

Dat de gemeente geen Wmo-geld meer heeft of dat het “budget” beperkt is kan er niet toe leiden dat dit wordt afgewenteld op de aanvrager onder het mom: “Sorry, er is geen geld. U krijgt geen ondersteuning…”.

Ontmoediging

“We krijgen nu al telefoontjes van mensen die dit krijgen te horen nog voordat zij een formele aanvraag hebben ingediend, dat kan echt niet! Het lijkt er veel op dat mensen op voorhand ontmoedigd worden een aanvraag in te dienen en dat kan niet de bedoeling zijn van deze wet!”

“We begrijpen best dat veel gemeenten problemen hebben op het terrein van het Sociaal Domein, maar dat is een zaak tussen gemeenten en de regering maar niet van de mensen die door ziekte of een beperking zijn aangewezen op deze wet”, aldus Van Keulen, “je kunt hun rechten niet afnemen!”

Ieder(in)

Op de website van Ieder(in) wordt gemeld welke misverstanden er al in 2014 waren met betrekking tot de WMO

https://iederin.nl/tien-misverstanden-over-de-wmo/

Het is ook na te lezen op de Vereniging Nederlandse Gemeenten

En hier een overzicht op Google

Advertentie
%d bloggers liken dit: